Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Direktør var arbejdstager lige som alle andre medarbejdere

IUNO
11/09/2015
247
Direktør var arbejdstager lige som alle andre medarbejdere
IUNO logo


EU-domstolen har netop afgjort, at direktører i visse tilfælde er omfattet af arbejdstagerbegrebet i EU-lovgivningen. I den konkrete sag skulle direktøren tælles med i opgørelsen af arbejdstagere i forhold til direktivet om kollektive afskedigelser.

Et tysk aktieselskab ønskede at indstille aktiviteterne efter en tabsgivende periode og skulle dermed afskedige alle medarbejdere.

I virksomheden var der ansat 21 personer, hvoraf 19 ubestridt var arbejdstagere. Derudover var der ansat en praktikant, som modtog sit vederlag fra en offentlig myndighed, og en direktør.

Spørgsmålet var, om praktikanten og direktøren skulle tælles med i opgørelsen af arbejdstagere i forhold til direktivet om kollektive afskedigelser. I så fald ville grænsen på 20 afskedigede medarbejde blive overskredet, og virksomheden skulle følge en særlig procedure for afskedigelserne.

EU-domstolen har netop taget stilling til spørgsmålet.

Praktikanten var arbejdstager …
EU-domstolen fastslog indledningsvist, at arbejdstagerbegrebet i EU-retten skal fortolkes uafhængigt af medlemslandenes lovgivning.

Det er fast praksis i EU, at arbejdstagerbegrebet også omfatter praktikanter og lærlinge, som er ansat på samme vilkår, som hvis de havde haft faktisk beskæftigelse i virksomheden. Dette gælder, uanset om arbejdet kun er nogle få timer om ugen.

EU-domstolen fandt derfor, at praktikanten skulle tælles med i opgørelsen.

… Og det var direktøren også
Det samme gjaldt direktøren, som ifølge EU-domstolen også var omfattet af arbejdstagerbegrebet.

EU-domstolen slog indledningsvist fast, at det væsentligste kendetegn ved et arbejdsforhold er, at en person i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden, som anviser arbejdet. Samtidig er det afgørende, om den ene part er underordnet den anden, og om der er en vis grad af afhængighed mellem parterne. Om dette er tilfældet skal vurderes i den enkelte sag.

Vurderingen skal ske ud fra fem faktorer: 1) De betingelser, som arbejdstageren er ansat under, 2) Typen af funktioner, som arbejdstageren bliver tildelt, 3) De rammer, som funktionerne udføres indenfor, 4) Rækkevidden af arbejdstagerens beføjelser og det tilsyn, han er underlagt i selskabet, og 5) Mulighederne for afskedigelse.

EU-domstolen fandt, at direktøren var omfattet af arbejdstagerbegrebet, fordi han fik vederlag for sit arbejde og indgik som en integreret del af det selskab, han var ansat i. Derudover lagde retten vægt på, at direktøren modtog anvisninger og var under tilsyn af et andet organ i selskabet, og at han til enhver tid kunne afskediges uden begrænsninger.

Direktøren skulle derfor tælles med i opgørelsen af antallet af afskedigede medarbejdere.

Domstolen bemærkede, at dette også havde været tilfældet, hvis direktøren havde ejet andele af selskabet. Årsagen hertil må være, at der er tale om et aktieselskab, hvor det er bestyrelsen/tilsynsrådet og ikke ejerne, der ansætter, fører tilsyn med og instruerer direktionen.

IUNO mener
Sagen er interessant, fordi den fastlår, at direktører i visse tilfælde også er omfattet af arbejdstagerbegrebet i EU-lovgivningen.

Sagen her omhandlede direktivet vedrørende kollektive afskedigelser, men dommen kan også få betydning for fortolkningen af arbejdstagerbegrebet i andre direktiver. Der har tidligere været en diskussion om, hvorvidt administrerende direktører var omfattet af forskelsbehandlings- og ligebehandlingslovene. Med EU-domstolens dom må denne diskussion nu kunne afsluttes med det udfald, at direktører også er omfattet af lovene.

IUNO anbefaler derfor, at virksomheder er opmærksomme på, at selv administrerende direktører i visse tilfælde må anses for at være arbejdstagere. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor spørgsmålet er reguleret af EU-lovgivningen.

[EU-Domstolens dom af 9. juni 2015 – Sag C-229/14]Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
Udbetaling af indefrosne feriepenge
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning
03/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte
Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte
02/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted