Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres

Kromann Reumert
07/06/2021
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Kromann Reumert logo
Den 27. maj 2021 blev den nye lov om fondsmæglere og investeringsservices og -aktiviteter ("Fondsmæglerloven") vedtaget af Folketinget. Loven får virkning fra 26. juni 2021 og ændrer grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor, når de udfører investeringsservices -og aktiviteter.v

Fondsmæglerloven implementerer direktiv (EU) 2019/2034 om tilsyn med investeringsselskaber ("IFD"), som suppleres af de direkte anvendelige regler i forordning (EU) 2019/2033 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber ("IFR"). Loven er samtidig den første del af en planlagt opsplitning af lov om finansiel virksomhed i forskellige sektorlove.

 

Fondsmæglerloven finder primært anvendelse på fondsmæglerselskaber og fondsmæglerkoncerner, men finder samtidig i et vist omfang anvendelse på pengeinstitutter, realkreditinstitutter, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, når disse typer af virksomheder udøver investeringsservices eller -aktiviteter.

 

Overordnet kan loven betragtes som en videreførelse af de relevante regler, som hidtil har været gældende i lov om  finansiel virksomhed ("FIL"), med visse modikationer, der følger af IFD og IFR. Selvom den oprindelige hensigt med IFD og IFR var at skabe regler, som var bedre tilpasset til de særlige karakteristika og risici, der knytter sig til fondsmæglerselskaber, end reglerne i CRD og CRR, må det konstateres, at den vedtagne Fondsmæglerlov langt overvejende viderefører de nationale danske særregler, som historisk set har deres afsæt i reguleringen af kreditinstitutter.


I forhold til de regler om investeringsservices og -aktiviteter, som implementerer MiFID II, indebærer loven ingen ændringer. For andre værdipapirhandlere end fondsmæglerselskaber er der derfor tale om et nyt regelgrundlag snarere end ændrede regler.

 

For fondsmæglerselskaberne kan ændringerne i forhold til FIL opdeles i, hvad der kan udledes af den nye Fondsmæglerlov og i, hvad der fremover følger af IFR. Vi opridser hovedtrækkene nedenfor.


Nye regler i Fondsmæglerloven

 
 • Opdeling af selskaberne i tre grupper: I stedet for opdelingen i Fondsmæglerselskaber I og øvrige fondsmæglerselskaber, som fremgår af FIL, vil fondsmæglerselskaberne fremover på baggrund af IFR blive opdelt i tre grupper beroende på typer og omfang af aktiviteter. Denne opdeling er bestemmende for omfanget af de krav, som stilles til fondsmæglerselskaberne. Der udestår dog forsat fortolkninger fra Finanstilsynet om forståelsen af nogle af de centrale parametre, som kan være afgørende for kategoriseringen. På det danske marked må det forventes, at gruppe 1 (den øverste risikogruppe), ikke vil have relevans, hvorfor den praktiske sondring vil være mellem gruppe 2 (mellem risiko) og gruppe 3 (laveste risiko). Gruppe 3 vil være virksomheder, som bl.a. kan opfylde krav om, at AUM (som beregnet i henhold til IFR) er under EUR 1,2 mia., at der ikke opbevares kundemidler, og at der ikke handles for egen regning.
 • Startkapitalkrav: Der ændres i fondsmæglerselskabernes startkapitalkrav afhængig af aktivitetstyper.
 • Krav til fondsmæglerholdingvirksomheder: Det er valgt, at fondsmæglerholdingvirksomheder fortsat skal opfylde kapitalgrundlagskravet både på individuelt og konsolideret niveau. Der er således tale om en dansk skærpelse i forhold til EU-reglerne. Til gengæld bortfalder de krav til fondsmæglerholdingvirksomhederne, som blev fastsat med implementeringen af CRD V i dansk ret, herunder kravet om en egentlig godkendelse af holdingvirksomheden.
 • Ledelse og styring: Det er hensigten, at Finanstilsynet skal udstede en ny bekendtgørelse om ledelse og styring af fondsmæglerselskaber, hvilket afventer den europæiske banktilsynsmyndigheds ("EBA") nye retningslinjer med afsæt i IFD. Ud fra EBAs høringsdokumenter må det dog forventes, at EBAs retningslinjer vil læne sig op ad de tilsvarende retningslinjer for kreditinstitutter.
 • Outsourcing: De hidtidige outsourcingsregler baseret på CRD vil ikke længere finde anvendelse på fondsmæglerselskaber, som i stedet alene vil skulle anvende MiFID II-reglerne, indtil Finanstilsynet måtte udstede nærmere regler på området.
 • Mindre lempelser for gruppe 3-fondsmæglerselskaber: Den mindst regulerede kategori ("gruppe 3")  vil blive undtaget fra kravet om opgørelse af individuelle solvensbehov, offentlig adgang til generalforsamlinger samt for god skik-reglerne på holdingselskabsniveau.
 • Koncerninterne eksponeringer: Finanstilsynet har tilkendegivet, at man gerne vil se nærmere på, hvorledes der kan skabes en ny og mere operationel praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer.


Nye regler i IFR


 • Kapitalgrundlag: Kravet til fondsmæglerselskabers kapitalgrundlag fastsættes fremover i IFR på baggrund af (i) faste omkostninger, (ii) et permanent minimumkapitalkrav samt (iii) nye målinger af risici, som er særligt tilpasset fondsmæglerselskabernes aktivitetsområde. For de selskaber, hvor risikoen er lavest (gruppe 3), vil der dog ikke være krav om denne nye risikomåling.
 • Likviditetskrav: Likviditetskrav fastsættes fremover med udgangspunkt i en tredjedel af kravene vedrørende de faste omkostninger.
 • Koncentrationsrisiko: Koncentrationsrisiko opgøres fremover efter reglerne i IFR.
 • Offentliggørelse og indberetninger: Reglerne om offentliggørelse og indberetninger til Finanstilsynet findes fremover i udgangspunktet i IFR.
 • Lempelser og undtagelser for gruppe 3: Fondsmæglerselskaber i gruppe 3 vil enten være undtaget eller have visse muligheder for lempelser fra mange af reglerne under IFR.
 • Konsolidering: Det vil fremover være IFR, som fastsætter rammerne for den tilsynsmæssige konsolidering i koncerner, hvor der indgår fondsmæglerselskaber, idet der dog kan være supplerende regler om konsolidering i reguleringen for kreditinstitutter, investeringsselskaber og forsikringsselskaber.


Ikrafttræden og overgangsregler

Fondsmæglerloven træder i kraft den 26. juni 2021, og de supplerende regler i IRR finder også anvendelse fra denne dato. Generelt viderefører Fondsmæglerloven de bekendtgørelser, som er udstedt med hjemmel i FIL, indtil disse bliver erstattet.
 
Kromann Reumert har fulgt lovgivningsarbejdet tæt og har herunder bistået Fondsmæglerforeningen med høringssvar til Finanstilsynet og EBA. Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
06/06/2024
EU-ret, Compliance, Finansiering og bankret
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted