Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Den nye ferielov

TVC Advokatfirma
31/10/2018
Den nye ferielov
Nødvendige tiltag i overgangsperiodenDen nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Det lyder umiddelbart som langt frem i tiden, men virksomhederne vil stå sig godt ved at foretage en række tiltag allerede i begyndelsen af 2019.

Ferieloven ændrer sig overordnet fra at man optjener sin ferie i kalenderåret, for at afholde denne i en 12 måneders periode fra 1. maj året efter, til nu at blive optjent og afholdt i samme periode (fra 1. september til 31. august, dog således, at afholdelse kan ske frem til 31. december).  Man afholder altså løbende sin ferie i takt med at man optjener den over en periode på 12 måneder, hvorfor den nye ferieordning ofte også omtales som ”samtidighedsferie”.

Uden en overgangsordning vil de nye regler, sammen med de gamle regler, medføre, at man, som arbejdstager, har op til et helt års optjent ferie i overskud.

For at tage højde for denne problematik, er der i den nye ferieordning indbygget en overgangsordning, der regulerer håndteringen af ferie optjent fra den 1. januar 2019 og frem til den nye ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020.

Indfasningen af den nye ferielov medfører, at man for perioden 1. januar 2019 frem til den 1. september 2020 skal administrere ferie som følger:

  • Ferie som optjenes fra den 1. januar 2019 frem til den 31. august 2019 afholdes i perioden 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

  • Ferie som optjenes i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefryses (se neden for).


Herefter begynder den nye ferieordning, hvor ferie optjenes og afholdes inden for samme periode, som ovenfor anført.

Som nævnt ovenfor, bliver optjent ferie for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefrosset. Med det menes, at arbejdsgiveren enten gemmer likvide midler, eller indbetaler et beløb svarende til den opsparede ferie til en ny fond administreret af LD. Herefter vil det opsparede beløb blive udbetalt til medarbejderen, når denne forlader arbejdsmarkedet, fx går på pension.


TVC mener


For den enkelte medarbejder vurderes den nye ferieordning ikke at få den store indflydelse på den generelle ferieafholdelse, og medarbejderen har sikkerhed for, at den ekstra optjente ferie udbetales i forbindelse med pensionering. Som sådan er der således ingen radikal ændring.

For arbejdsgiveren medfører den nye ferielov dog en række udfordringer.

Der skal tages stilling til, om arbejdsgiveren vil afregne indefrosne feriepenge til fonden med det samme, hvorved man undgår en masse administrative udfordringer, eller om arbejdsgiveren ønsker at afvente afregning til beløbet skal udbetales, hvorved arbejdsgiveren får en række administrative udfordringer.

Har virksomhederne den fornødne likviditet til at indbetale indefrosne feriepenge, vil det være formålstjenligt at undersøge finansieringsmulighederne for at undgå den administrative byrde forbundet med at afvente med afregning. Et spørgsmål, som virksomhederne allerede nu bør forholde sig til.

Vil det være nødvendigt at tænke nye processer ind i virksomheden, herunder overveje, om der vil være behov for ny og/eller tilretning af de interne IT systemer?

Virksomheder med feriefridage bør også overveje om den nuværende administration af disse passer ind til opsparing/afholdelse af ferie efter den nye ferielov. Er det nødvendigt at ændre feriefridagenes afholdelse, og i givet fald, skal der iagttages særlige forhold, såfremt ændringer enten ønskes eller er nødvendige?

Det vil også være nødvendigt, at arbejdsgiveren allerede pr. 1. januar 2019 indarbejder nye processer i HR håndteringen om registrering og afholdelse af ferie.

Som det fremgår, er der altså ikke så længe til, inden virksomhederne skal begynde at forholde sig til den nye ferielov, og arbejdsgiverne bør derfor allerede nu begynde at overveje en ny HR strategi for at imødegå de værste administrative udfordringer, der følger af den nye ferielov.

TVC Advokatfirma har stor erfaring med rådgivning om alle ansættelsesretlige forhold, herunder også i forhold til medarbejderes afholdelse af ferie. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
03/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Mor er den bedste i verden
Mor er den bedste i verden
06/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted