Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

DELACOUR vinder omstødelsessag i Østre Landsret

Delacour
29/09/2016
DELACOUR vinder omstødelsessag i Østre Landsret

Efter konkurslovens § 74 kan betalinger omstødes, hvis de på utilbørlig måde begunstiger en kreditor på de øvriges bekostning.


 

Det er en betingelse, at betalingen er sket på et tidspunkt, hvor skyldneren var eller blev insolvent, og at betalingsmodtageren var eller burde være bekendt med insolvensen og de forhold, der gjorde betalingen utilbørlig. Ved insolvens forstås i denne sammenhæng, at skyldneren ikke kan betale sine kreditorer, efterhånden som gælden forfalder (illikviditet). I en afgørelse af 23. september 2016 har Østre Landsret behandlet denne problemstilling (sag B 2832-15).

I sagen havde en leverandør leveret materialer til en entreprenørvirksomhed. Der var ved indgangen til 2014 opbygget et tilgodehavende på ca. 800.000 kr. Leverandøren sendte kravet til inkasso, hvilket ikke førte til betaling, og leverandøren indgav derfor konkursbegæring den 7. april 2014. Behandlingen af konkursbegæringen blev udsat, og entreprenørvirksomheden betalte den 30. april 2014 et beløb på 325.000 kr. til leverandøren, hvorefter leverandøren tilbagekaldte konkursbegæringen. Det blev samtidig aftalt, at entreprenørvirksomheden skulle betale afdrag med 50.000 kr. pr. måned, hvilket skete to gange, hvorved der samlet var betalt 425.000 kr.

Da leverandøren ikke kunne få entreprenøren til at betale yderligere, indgav man igen konkursbegæring ca. 4 måneder efter betalingen af de 325.000 kr.

Konkursboet forlangte det samlede beløb på 425.000 kr. tilbagebetalt fra leverandøren med henvisning til konkurslovens § 74, og Østre Landsret skulle herefter tage stilling til, om betingelserne for omstødelse var opfyldt.

Landsretten fandt, at en række faktorer understøttede, at entreprenørvirksomheden var insolvent på betalingstidspunktet. Dette blev således støttet på blandt andet regnskabsmæssige oplysninger (negativ egenkapital og betydelige kortfristede gældsforpligtelser), oplysninger om de samlede forfaldne gældsforpligtelser pr. 30. april 2014 (ca. 5 mio. kr.), og at der i tiden op til konkursen var indgivet 6 konkursbegæringer mod entreprenørvirksomheden. Landsretten fandt på den baggrund, at leverandøren havde været i ond tro både om insolvensen og det, at betalingerne havde været utilbørlige – navnlig når de var fremkommet på baggrund af den indleverede konkursbegæring. Østre Landsret gav derfor i modsætning til byretten konkursboet medhold.

Sagen viser, at det kan give bagslag, når konkurs anvendes i inkassosager. Hvis der indgives konkursbegæring, må kreditor være indstillet på konsekvenserne af, at der rent faktisk også afsiges konkursdekret, herunder at betalinger fra skyldneren kan blive omstødt.

Tilbydes kreditor derimod betaling fra en tredjemand, vil denne som udgangspunkt ikke kunne omstødes, idet kreditor dog bør være opmærksom på, at der i praksis kan ske omstødelse, hvis betalingen kommer fra et selskab, der er koncernforbundet med skyldneren.

I Østre Landsret blev sagen fra konkursboets side ført af advokat Anders Ørgaard, DELACOUR.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
20/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
23/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
18/12/2023
Finansiering og bankret, Insolvens og rekonstruktion
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
20/03/2024
Insolvens og rekonstruktion
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted