Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

DELACOUR vinder omstødelsessag i Østre Landsret

Delacour
29/09/2016
DELACOUR vinder omstødelsessag i Østre Landsret
Delacour logo

Efter konkurslovens § 74 kan betalinger omstødes, hvis de på utilbørlig måde begunstiger en kreditor på de øvriges bekostning.


 

Det er en betingelse, at betalingen er sket på et tidspunkt, hvor skyldneren var eller blev insolvent, og at betalingsmodtageren var eller burde være bekendt med insolvensen og de forhold, der gjorde betalingen utilbørlig. Ved insolvens forstås i denne sammenhæng, at skyldneren ikke kan betale sine kreditorer, efterhånden som gælden forfalder (illikviditet). I en afgørelse af 23. september 2016 har Østre Landsret behandlet denne problemstilling (sag B 2832-15).

I sagen havde en leverandør leveret materialer til en entreprenørvirksomhed. Der var ved indgangen til 2014 opbygget et tilgodehavende på ca. 800.000 kr. Leverandøren sendte kravet til inkasso, hvilket ikke førte til betaling, og leverandøren indgav derfor konkursbegæring den 7. april 2014. Behandlingen af konkursbegæringen blev udsat, og entreprenørvirksomheden betalte den 30. april 2014 et beløb på 325.000 kr. til leverandøren, hvorefter leverandøren tilbagekaldte konkursbegæringen. Det blev samtidig aftalt, at entreprenørvirksomheden skulle betale afdrag med 50.000 kr. pr. måned, hvilket skete to gange, hvorved der samlet var betalt 425.000 kr.

Da leverandøren ikke kunne få entreprenøren til at betale yderligere, indgav man igen konkursbegæring ca. 4 måneder efter betalingen af de 325.000 kr.

Konkursboet forlangte det samlede beløb på 425.000 kr. tilbagebetalt fra leverandøren med henvisning til konkurslovens § 74, og Østre Landsret skulle herefter tage stilling til, om betingelserne for omstødelse var opfyldt.

Landsretten fandt, at en række faktorer understøttede, at entreprenørvirksomheden var insolvent på betalingstidspunktet. Dette blev således støttet på blandt andet regnskabsmæssige oplysninger (negativ egenkapital og betydelige kortfristede gældsforpligtelser), oplysninger om de samlede forfaldne gældsforpligtelser pr. 30. april 2014 (ca. 5 mio. kr.), og at der i tiden op til konkursen var indgivet 6 konkursbegæringer mod entreprenørvirksomheden. Landsretten fandt på den baggrund, at leverandøren havde været i ond tro både om insolvensen og det, at betalingerne havde været utilbørlige – navnlig når de var fremkommet på baggrund af den indleverede konkursbegæring. Østre Landsret gav derfor i modsætning til byretten konkursboet medhold.

Sagen viser, at det kan give bagslag, når konkurs anvendes i inkassosager. Hvis der indgives konkursbegæring, må kreditor være indstillet på konsekvenserne af, at der rent faktisk også afsiges konkursdekret, herunder at betalinger fra skyldneren kan blive omstødt.

Tilbydes kreditor derimod betaling fra en tredjemand, vil denne som udgangspunkt ikke kunne omstødes, idet kreditor dog bør være opmærksom på, at der i praksis kan ske omstødelse, hvis betalingen kommer fra et selskab, der er koncernforbundet med skyldneren.

I Østre Landsret blev sagen fra konkursboets side ført af advokat Anders Ørgaard, DELACOUR.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Advokatfuldmægtig inden for insolvens
Forretningsorienteret og engageret jurist til DRs internationale salgsafdeling
Udbudskonsulent
Juridisk chefkonsulent med personaleledelse og faglig tyngde
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny afgørelse ser på behandling af EU-støtten ved fortsat drift af konkursramt landbrug
Ny afgørelse ser på behandling af EU-støtten ved fortsat drift af konkursramt landbrug
05/10/2021
Insolvens og rekonstruktion, EU-ret
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
Få overblik over de nye regler om lønmodtagerforpligtelser
20/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, M&A, Ansættelses- og arbejdsret
Landsretten fastslår Skats accept af overdragelsessum
Landsretten fastslår Skats accept af overdragelsessum
25/06/2021
Insolvens og rekonstruktion
Direktør frifundet i konkurskarantænesag
Direktør frifundet i konkurskarantænesag
12/05/2021
Strafferet, Insolvens og rekonstruktion
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
Faldgruber ved koncerninterne støtteerklæringer
28/04/2021
Transportret, Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted