Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

De første ændringer til den nye lejelov er på vej

Focus Advokater
26/08/2022
De første ændringer til den nye lejelov er på vej
Focus Advokater logo
Den 1.7.2022 trådte den nye lejelov i kraft. Nu er de første ændringer allerede på vej – læs mere her.

Lovforslag sendt i høring

Tilbage i slutningen af juni blev der sendt et lovforslag i høring indeholdende en række ændringer til den lov, som på daværende tidspunkt endnu ikke var trådt i kraft. Baggrunden for, at der allerede nu skal ske lovændringer, har forskellige årsager – dels er der tale om rettelser som følge af sammenskrivningen af lejelovgivningen, dels en konsekvens af ændrede regler på andre områder, samt en ændring som ikke kunne komme med i det oprindelige lovforslag vedrørende den nye lejelov, da det ikke var omfattet af den politiske aftale, som var grundlag for den lov.


Herudover ændres enkelte fejlhenvisninger i lejeloven og lov om boligforhold.


Har du spørgsmål til den ny lejelov eller til andre aspekter inden for boliglejeretten, er du velkommen til at kontakte vores lejeretlige team.

Har du spørgsmål til den ny lejelov eller til andre aspekter inden for boliglejeretten, er du velkommen til at kontakte vores lejeretlige team.


Aftaler om nettoprisindeksering for lejemål i store ejendomme

Før 1.7.2022 var det fastslået i retspraksis, at der kan indgås aftale om nettoprisindeksering af lejen i alle typer af lejemål. Dette fremgik dog ikke tydelig af den nye lejelovs bestemmelser - snarere det modsatte. Ved den foreslåede lovændring fastslås det, at der er muligt at aftale nettoprisindeksering også i lejemål i regulerede store ejendomme herunder lejemål, der er gennemgribende moderniserede.


De varslede lovændringer om en eventuel begrænsning af størrelse af reguleringen af lejen efter nettoprisindeks, som Regeringen har ytret ønske om at fremsætte, er ikke omfattet af dette lovforslag.


Lejers rettigheder skal respektere offentlige lån

Det fremgår af lejeloven, at en lejer, der ved aftale har erhvervet videregående rettigheder, f.eks. aftalt uopsigelighed, kan kræve sådanne vilkår tinglyst på ejendommen. Efter ordlyden af den nye lejelov, fremgik det ikke, som tidligere, at denne tinglysning skulle respektere størst mulige offentlige lån til enhver tid.


Forslaget indebærer derfor, at lejeloven ændres, så det fremgår direkte, at den tinglyste aftale respekterer størst mulige offentlige lån samt de øvrige pantehæftelser og byrder, som var tinglyst ved aftalens anmeldelse til tinglysning.


Refusion af udlejers udgifter til månedlige forbrugsmålinger

Det fremgår af lejeloven, præcis hvilke udgifter, der kan medtages i et forbrugsregnskab og kræves hos lejeren. For at sikre overensstemmelse mellem lejelovgivningens regler og reglerne om bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder (herunder lejere) om energiforbrug og fakturering m.v., indføres der mulighed for, at udlejer kan medtage udgifter, som udlejeren må afholde til tredjepart for at opfylde disse krav om månedlige leverancer af forbrugsoplysninger til lejerne, i regnskaberne.


Ændring af tilbudspligtsreglerne

Det fremgår i dag af lejeloven, at reglerne om tilbudspligt gælder, når ejendommen eller en del heraf overdrages ved salg, gave, fusion, spaltning eller mageskifte. Tilbudspligten gælder endvidere ved overdragelse af aktier og anparter i aktie-og anpartsselskaber, som ejer ejendomme, når erhververen herved opnår majoritet af stemmer i selskabet.


Ved lovforslaget ændres reglerne, således at tilbudspligten aktiveres, når der sker et ”kontrolskifte” over en ejendom. Begrebet ”kontrolskifte” defineres bredt med henblik på at omfatte alle former for direkte og indirekte overdragelse af ejendomme eller rettigheder hertil. Det skyldes, at man vil undgå, at der med anvendelse af særlige aftale- og selskabskonstruktioner m.v. skal kunne ske, hvad der anses som en omgåelse af tilbudspligtsreglerne.


Indbringelse af nævnssager uden gebyr

Lovforslaget indebærer en adgang til, at Indenrigs- og Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om forsøg med at undlade at opkræve gebyrer for indbringelse af sager for husleje-, anke- og beboerklagenævn. Lovforslaget skal give mulighed for, at det undersøges, om nogle borgere begrænses i adgangen til at få prøvet deres sager på grund af gebyrbetalingen.


Hvornår kommer ændringerne?

Høringsfristen er netop udløbet, og det afventes, om høringssvarene giver anledning til, at forslaget tilrettes eller ændres. Lovændringerne vedrørende adgang til nettoprisindeksering samt de øvrige ændringer, der vedrører rettelser, skal efter forslaget træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1.7.2022. De øvrige ændringer skal efter forslaget træde i kraft den 1.1.2023.


Focus Advokater bemærker

Det er ikke blevet lettere at navigere i lejelovgivningen, selvom der er trådt en ny lejelov i kraft. Dette lovforslag beviser dette.


De foreslåede ændringer i reglerne om tilbudspligt medfører, at der skal være opmærksomhed på, om tilbudspligten aktiveres ved enhver overdragelse af fast ejendom – eller anden transaktion der omfatter ejerskabet af fast ejendom.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted