Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Civilingeniør med handicap havde krav på deltidsansættelse

IUNO
15/05/2015
Civilingeniør med handicap havde krav på deltidsansættelse
IUNO logo


Det var i strid med forskelsbehandlingslovens handicapbegreb at afskedige en civilingeniør, som var funktionsnedsat på grund af en arbejdsskade. Ifølge Sø- og Handelsretten skulle arbejdsgiveren have tilbudt civilingeniøren en deltidsansættelse på 20 timer om ugen, og civilingeniøren blev derfor tilkendt en godtgørelse på seks måneders løn.

Civilingeniøren blev i 2009 ansat som byplanlægger i en kommune med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Civilingeniørens opgaver var primært at udarbejde lokalplaner og koordinere opgaver på det tekniske område.

To måneder efter sin ansættelse var civilingeniøren involveret i en arbejdsrelateret trafikulykke, hvor hun kom til skade med sin højre arm. Kort tid efter ulykken genoptog hun arbejdet på fuld tid, men det varede ikke længe, før smerterne havde tiltaget så meget, at hun blev deltidssygemeldt.

Civilingeniørens arbejdsskade begrænsede hende i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og hun havde behov for at blive nedsat til 20 timer om ugen. Det blev dog afvist af kommunen, som i stedet valgte at afskedige civilingeniøren.

Civilingeniøren mente, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, fordi hun var handicappet på opsigelsestidspunktet. Civilingeniøren lagde derfor sag an mod kommunen ved Sø- og Handelsretten, som skulle tage stilling til, om civilingeniøren rent faktisk var handicappet på opsigelsestidspunktet.

Funktionsnedsættelse var et handicap
Kommunen og civilingeniøren var enige om, at civilingeniøren led af en lægelig diagnosticeret sygdom, som gjorde, at hun ikke kunne deltage i arbejdslivet på lige fod med andre. Til gengæld var parterne uenige om, hvorvidt civilingeniørens funktionsnedsættelse var af lang varighed.

Sø- og Handelsretten afgjorde, at kvindens arbejdsskade var af lang varighed på opsigelsestidspunktet, hvilket blandt andet blev afgjort på baggrund af lidelsens karakter, sygdomsforløbet frem til opsigelsen samt oplysninger fra lægen.

Retten skulle herefter tage stilling til, om kommunen havde opfyldt sin pligt til at iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger efter forskelsbehandlingsloven, og om det ville have været en uforholdsmæssig stor byde for kommunen at sætte civilingeniørens arbejdstid ned til 20 timer om ugen. Retten mente, at kommunen skulle have tilbudt civilingeniøren en deltidsansættelse, fordi det ikke ville have været en uforholdsmæssig stor byrde for kommunen.

Opsigelsen var derfor i strid med forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, og kvinden blev tilkendt en godtgørelse på seks måneders løn.

Godtgørelsen svarer til niveauet i sager om afskedigelse på grund af barsel og graviditet. Det havde ingen betydning, at civilingeniørens handicap stammede fra en arbejdsskade.

IUNO mener
Sagen viser, at ansatte, som er funktionsnedsatte på grund af en ulykke eller lidelse, kan have krav på deltidsansættelse som den nødvendige tilpasning af arbejdet. Afgørelsen, der ligger på linje med tidligere praksis på området, tager ikke udtrykkeligt stilling til, om deltidsansættelse også kan kræves uden lønnedgang. Dette kan dog tænkes at gælde i tilfælde, hvor der kan opnås offentlige tilskud til stillingen.

Retten afgjorde, at kommunen skulle have tilbudt civilingeniøren en deltidsstilling, selvom kommunen gjorde gældende, at det ikke ville være muligt at rekruttere en ny medarbejder til at varetage de overskydende arbejdstimer. Som virksomhed skal man derfor være opmærksom på forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, inden man afviser et ønske om nedsat arbejdstid fra en medarbejder.

IUNO anbefaler, at virksomheder løbende holder sig opdateret om udviklingen af det dynamiske handicapbegreb i forskelsbehandlingsloven for at sikre, at den til enhver tid gældende lovgivning overholdes.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse
06/07/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
05/07/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom
02/07/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed kunne frasige sig overenskomst efter fusion
Virksomhed kunne frasige sig overenskomst efter fusion
30/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
Pas altid på reglerne om arbejdsudleje
25/06/2021
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Whistleblowerloven er nu vedtaget – er din organisation klar?
Whistleblowerloven er nu vedtaget – er din organisation klar?
25/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted