Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Cheminova får 10.710.000 DKK i erstatning i kartelsag

Kromann Reumert
10/06/2015
Cheminova får 10.710.000 DKK i erstatning i kartelsag
Sø- og Handelsretten har den 15. januar 2015 tilkendt Cheminova et erstatningskrav på 10.710.000 kroner for de overpriser, de havde betalt Akzo Nobel, i en periode, hvor Akzo Nobel senere blev dømt for at have drevet kartelvirksomhed.

Sø- og Handelsrettens dom 15. januar 2015 - Cheminova A/S mod Akzo Nobel Functional Chemicals BV og Akzo Nobel Base Chemicals AB.

SAGENS BAGGRUND
Den 19. januar 2005 pålagde Europa-Kommissionen Akzo Nobel en bøde for at deltage i et pris- og markedskartel på markedet for kemikaliet MCAA i perioden fra januar 1984 til maj 1999.

Forrentet erstatningskrav

Cheminova, som fra 1986 og resten af kartelperioden købte MCAA fra Akzo Nobel, havde under sagen nedlagt en erstatningspåstand for de overpriser, de havde betalt i kartelperioden. Erstatningen var opgjort som en samlet sum for kartelperioden, men sådan at erstatningen for de enkelte år skulle forrentes fra skadestidspunktet.

Akzo Nobel havde under sagen anerkendt ansvarsgrundlaget og årsagsforbindelsen til kravet. Spørgsmålet, Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til, var derfor alene, om Cheminova havde lidt et tab og i så fald hvor stort et tab, der var tale om.

SØ- OG HANDELSRETTENS DOM
Sø- og Handelsretten fastslog først, at det fulde tab skulle betales tilbage, og på den baggrund at der ikke var grundlag for at se bort fra de år, hvor Cheminova betalte overpriser, som skønsmanden havde betegnet som insignifikante. Sø- og Handelsretten understregede, at de forstod, beregningerne var usikre, men at:

"Det er herunder vores synspunkt, at en hvilken som helst argumentation for et bestemt andet beløb end det af skønsmanden faktisk beregnede, herunder beløbet 0 kr., synes svagere funderet end at anvende det beløb, som skønsmanden med den anvendte beregningsmetode faktisk nåede frem til."

Dermed blev den erstatning, som Akzo Nobel skulle betale til Cheminova, fastsat til 10.710.000 kroner. To dommere dissenterede og stemte for et lavere beløb, idet de mente, at de statistiske beregninger var behæftet med usikkerhed.

Alle dommere var dog enige i at tildele renter fra skadestidspunktet. Retten udtalte:
"[...]Cheminovas krav på erstatning er opstået som følge af en grov og langvarig overtrædelse af konkurrencereglerne fra Akzo Nobels side, som først blev kendt, da Kommissionen offentliggjorde sin afgørelse.
Priskartellet har været hemmeligt, og Cheminova har ikke under kartelperioden haft en reel mulighed for at fremsætte påkrav om forrentning af en erstatningssum for de enkelte år, hvor de har lidt et tab. Sø- og Handelsretten finder derfor, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at tilkende Cheminova renter fra tidspunktet for skadens indtræden [...]"

Dommen illustrerer den bevismæssige tvivl, der er indbygget i beregningen af erstatningskrav inden for konkurrenceretten. Opgørelsen vil altid tage udgangspunkt i et kontrafaktisk forløb, og det besværliggør opgørelsen.

Renteberegninger i kartelsager

Derudover fastslår Sø- og Handelsretten, at man i kartelsager kan gøre en undtagelse til de almindelige regler om renteberegning, da skadelidte først kan fremsætte sit krav efter endelig dom om overtrædelse af reglerne.

Fristen for at anke dommen er nu udløbet.

Læs dommen her.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
30/04/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted