Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Byretsdom sætter fornyet fokus på sagligheden af opsigelser

TVC Advokatfirma
19/02/2018
175
Byretsdom sætter fornyet fokus på sagligheden af opsigelser
TVC Advokatfirma logo

En for nyligt afsagt dom af Retten i Lyngby understreger vigtigheden af, at afskedigelser af medarbejdere sker på et sagligt grundlag. Dommen illustrerer et par af de faldgruber, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, hvis du ønsker at opsige en medarbejder med kort varsel.
Nærmere om sagen

Sagen vedrørte en apoteker i Birkerød, der havde afskediget en chauffør som følge af, at chaufføren havde sendt en privat SMS i arbejdstiden, hvilket var i strid med regler fremsat i personalehåndbogen.

Af chaufførens ansættelsesbevis fra 2001 fremgik det, at han var ansat på funktionærvilkår. Dette til trods for, at han ikke udførte funktionærarbejde. I rettens vurdering af sagen var det afgørende, at chaufføren også havde funktionærstatus på afskedigelsestidspunktet. Dette fandt retten frem til på trods af, at et nyere ansættelsesbevis fra 2007 ikke indeholdt en direkte tilkendegivelse af, at chaufføren fortsat var ansat som funktionær.

Det lykkedes således ikke apotekeren, der først havde overtaget virksomheden i 2008 at godtgøre, at chaufføren ikke var beskyttet af reglerne vedrørende funktionærer.

Retten i Lyngby fastslog derudover, at afskedigelsen manglede proportionalitet og saglighed set i forhold til overtrædelsens karakter, hvorfor afskedigelsen ikke kunne begrundes i hverken virksomhedens eller medarbejderens forhold.


Det kan være risikabelt at skride for hurtigt til handling


Afgørelsen illustrerer, at det kan være risikabelt at skride for hurtigt til handling, når man ønsker at afskedige en medarbejder.

Som arbejdsgiver bør du altid undersøge, hvorvidt det konkrete forhold udgør et sagligt og proportionalt grundlag for en opsigelse af medarbejderen.

Du bør i denne henseende få klarlagt, om der gælder særlige regler for den ansatte. Det kan vise sig dyrt, hvis du f.eks. overser regler i funktionærloven eller ligebehandlingsloven. Dette skyldes, at der heri findes regler, der stiller skrappe krav til opsigelsesvarsler samt sagligheden og begrundelsen ved afskedigelsen af en medarbejder.

Skrider du som arbejdsgiver for hurtigt til handling, risikerer du endvidere at overse, om den pågældende medarbejder er beskyttet af andre særlige regler, hvilket kan ende med at blive dyrt for virksomheden. Dette gør sig eksempelvis gældende, hvis medarbejderen lider af et handicap eller er gravid, ligesom der f.eks. kan være tale om en tillidsmand. Kravene til opsigelsen af disse ”særligt beskyttede personer” kan nemlig være skærpede.

I den konkrete sag fra Retten i Lyngby blev der lagt vægt på, at chaufføren fortsat måtte anses for at være ansat på funktionærvilkår på tidspunktet for afskedigelsen. Havde det modsatte været tilfældet, ville der dog stadig gælde krav for afskedigelsen. I sådanne tilfælde kan det bl.a. være nødvendigt at kigge nærmere på ansættelseskontrakten, samt hvad der i øvrigt anses for rimeligt og sagligt i branchen.


TVC anbefaler


Overtræder man de ansættelsesretlige regler ved opsigelse af en medarbejder, kan det blive dyrt. I  sagen blev arbejdsgiveren dømt til at betale omkring  300.000 kr. for usaglig opsigelse, opsigelsesløn, fratrædelsesgodtgørelse og feriegodtgørelse.

Sagen giver derfor anledning til atter at understrege vigtigheden af, at man overvejer alle relevante omstændigheder, når en medarbejder ønskes afskediget.

TVC Advokatfirma anbefaler i denne henseende, at man altid påser, hvorvidt afskedigelsen er saglig og står  mål med overtrædelsens karakter. Det bør i denne forbindelse overvejes, hvorvidt mindre indgribende midler kan tages i brug. Som arbejdsgiver kan du bl.a. med fordel vurdere, om en påtale eller skriftlig advarsel ikke er mere hensigtsmæssig.

Vores specialister står altid klar til juridisk sparring vedrørende opsigelse af medarbejdere og andre ansættelsesretligt spørgsmål.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 33.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
05/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Sexchikane på arbejdspladsen
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted