Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Byretsdom sætter fornyet fokus på sagligheden af opsigelser

TVC Advokatfirma
19/02/2018
Byretsdom sætter fornyet fokus på sagligheden af opsigelser
TVC Advokatfirma logo

En for nyligt afsagt dom af Retten i Lyngby understreger vigtigheden af, at afskedigelser af medarbejdere sker på et sagligt grundlag. Dommen illustrerer et par af de faldgruber, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, hvis du ønsker at opsige en medarbejder med kort varsel.
Nærmere om sagen

Sagen vedrørte en apoteker i Birkerød, der havde afskediget en chauffør som følge af, at chaufføren havde sendt en privat SMS i arbejdstiden, hvilket var i strid med regler fremsat i personalehåndbogen.

Af chaufførens ansættelsesbevis fra 2001 fremgik det, at han var ansat på funktionærvilkår. Dette til trods for, at han ikke udførte funktionærarbejde. I rettens vurdering af sagen var det afgørende, at chaufføren også havde funktionærstatus på afskedigelsestidspunktet. Dette fandt retten frem til på trods af, at et nyere ansættelsesbevis fra 2007 ikke indeholdt en direkte tilkendegivelse af, at chaufføren fortsat var ansat som funktionær.

Det lykkedes således ikke apotekeren, der først havde overtaget virksomheden i 2008 at godtgøre, at chaufføren ikke var beskyttet af reglerne vedrørende funktionærer.

Retten i Lyngby fastslog derudover, at afskedigelsen manglede proportionalitet og saglighed set i forhold til overtrædelsens karakter, hvorfor afskedigelsen ikke kunne begrundes i hverken virksomhedens eller medarbejderens forhold.


Det kan være risikabelt at skride for hurtigt til handling


Afgørelsen illustrerer, at det kan være risikabelt at skride for hurtigt til handling, når man ønsker at afskedige en medarbejder.

Som arbejdsgiver bør du altid undersøge, hvorvidt det konkrete forhold udgør et sagligt og proportionalt grundlag for en opsigelse af medarbejderen.

Du bør i denne henseende få klarlagt, om der gælder særlige regler for den ansatte. Det kan vise sig dyrt, hvis du f.eks. overser regler i funktionærloven eller ligebehandlingsloven. Dette skyldes, at der heri findes regler, der stiller skrappe krav til opsigelsesvarsler samt sagligheden og begrundelsen ved afskedigelsen af en medarbejder.

Skrider du som arbejdsgiver for hurtigt til handling, risikerer du endvidere at overse, om den pågældende medarbejder er beskyttet af andre særlige regler, hvilket kan ende med at blive dyrt for virksomheden. Dette gør sig eksempelvis gældende, hvis medarbejderen lider af et handicap eller er gravid, ligesom der f.eks. kan være tale om en tillidsmand. Kravene til opsigelsen af disse ”særligt beskyttede personer” kan nemlig være skærpede.

I den konkrete sag fra Retten i Lyngby blev der lagt vægt på, at chaufføren fortsat måtte anses for at være ansat på funktionærvilkår på tidspunktet for afskedigelsen. Havde det modsatte været tilfældet, ville der dog stadig gælde krav for afskedigelsen. I sådanne tilfælde kan det bl.a. være nødvendigt at kigge nærmere på ansættelseskontrakten, samt hvad der i øvrigt anses for rimeligt og sagligt i branchen.


TVC anbefaler


Overtræder man de ansættelsesretlige regler ved opsigelse af en medarbejder, kan det blive dyrt. I  sagen blev arbejdsgiveren dømt til at betale omkring  300.000 kr. for usaglig opsigelse, opsigelsesløn, fratrædelsesgodtgørelse og feriegodtgørelse.

Sagen giver derfor anledning til atter at understrege vigtigheden af, at man overvejer alle relevante omstændigheder, når en medarbejder ønskes afskediget.

TVC Advokatfirma anbefaler i denne henseende, at man altid påser, hvorvidt afskedigelsen er saglig og står  mål med overtrædelsens karakter. Det bør i denne forbindelse overvejes, hvorvidt mindre indgribende midler kan tages i brug. Som arbejdsgiver kan du bl.a. med fordel vurdere, om en påtale eller skriftlig advarsel ikke er mere hensigtsmæssig.

Vores specialister står altid klar til juridisk sparring vedrørende opsigelse af medarbejdere og andre ansættelsesretligt spørgsmål.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
16/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted