Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bortvisning var ikke berettiget, selvom læge­erklæring var afleveret for sent

Kromann Reumert
28/08/2018
Bortvisning var ikke berettiget, selvom læge­erklæring var afleveret for sent
En medarbejder havde afleveret en lægerklæring for sent, men det berettigede ikke en bortvisning. Sådan lød dommen fra den faglige voldgift, der tog stilling til sagen.


Kort om sagen


En medarbejder (herefter M) blev ansat som overlæge den 1. december 2015. I april 2017 blev M dog opsagt og fritstillet af arbejdsgiveren (herefter A) som følge af manglende tillid.

I en tjenstlig samtale med M havde A argumenteret for, at den forestående opsigelse skyldtes M's uhensigtsmæssige adfærd. Denne adfærd talte M efterfølgende med sin læge om. Lægen mente, at adfærden skyldtes en alvorlig stressreaktion, hvilket M fortalte A inden afskedigelsen.

I opsigelsesskrivelsen argumenterede A imidlertid for, at forklaringen om, at M's adfærd skyldtes stress, ikke var tilstrækkelig til at genoprette A's tillid til M.

M's fagforening og A drøftede herefter opsigelsen og M's oplysning om, at M var syg af stress. A var åben over for en løsning, som A havde accepteret i nogle tidligere afskedigelsessager, hvorefter A først lod fritstillingsvilkårene gælde efter en eventuel raskmelding. Der blev dog ikke aftalt noget konkret.

A bad, den 22. maj 2017, M om at sende en lægeerklæring (friattest) fra sin læge senest ved månedens udgang. Da A ikke modtog lægeerklæringen, rykkede A, i et brev den 30. maj 2017, M for den igen.

I brevet stod der blandt andet: "hvis vi ikke modtager en friattest fra dig med oplysninger om første sygedag og forventet varighed inden fredag den 2. juni 2017 kl. 12.00, så vil vi anse udeblivelsen af friattesten som en grov misligholdelse af dit ansættelsesforhold og indlede en sag om bortvisning."

M sendte først lægeerklæringen den 8. juni 2017. I denne stod der, at M var sygemeldt fra den 10. april 2017 på grund af depression og angst, og at M forventedes at være sygemeldt i yderligere otte uger.

A bortviste M den 9. juni 2017 og begrundede bortvisningen med, at M ikke havde afleveret en friattest inden for den meddelte frist, og at A anså dette som ulovlig udeblivelse og dermed en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Sagen blev herefter indbragt for en faglig voldgift, der skulle tage stilling til, om bortvisningen var berettiget.


Opmandens resultat


Ved vurderingen af, om bortvisningen af M var berettiget, lagde opmanden indledningsvis vægt på, at det var relevant at anmode M om dokumentation for sin sygdom. Herefter fandt opmanden, at fristen for at fremskaffe lægeerklæringen var rimelig, og at M tydeligt var blevet advaret om konsekvenserne ved ikke at holde fristen.

Omvendt lagde opmanden også vægt på, at A krævede lægeerklæringen på et tidspunkt, hvor M ikke skulle møde på arbejde, da han var fristillet. Opmanden vægtede også, at M, trods alt, havde leveret en lægeerklæring, og at det ikke kunne udelukkes, at forsinkelsen skyldtes M's stressreaktion.

Derfor fandt opmanden, at der var tale om en uberettiget bortvisning af M.

Hvad viser afgørelsen?

Afgørelsen viser, at bortvisningers berettigelse forudsætter en samlet vurdering. Afgørelsen viser også, at det ikke i alle tilfælde er tilstrækkeligt, at en medarbejder ikke efterkommer arbejdsgivers krav om en lægeerklæring inden for en fastsat frist, hvis der er konkrete omstændigheder, der taler for, at det var undskyldeligt.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Strejke i søsterselskabet
Strejke i søsterselskabet
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
I går
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted