Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Bortvisning på grund af manglende indberetning af magt­an­vendelse var berettiget

Horten
21/03/2019
Bortvisning på grund af manglende indberetning af magt­an­vendelse var berettiget
Horten logoI en dom fra 4. februar 2019 fandt Retten i Esbjerg, at det var berettiget at bortvise en omsorgsmedhjælper, der på et bosted for udviklingshæmmede borgere havde anvendt magtanvendelse over for en beboer og undladt at indberette det.

I forbindelse med en udviklingshæmmet beboers vredesudbrud gik en omsorgsmedhjælper ind i beboerens lejlighed og tog fat i beboerens håndled i et forsøg på at fastholde vedkommende, der sad i sin lænestol og kastede med inventar. Episoden blev observeret af en kollega, der under sagen oplyste, at beboeren bl.a. havde forsøgt at sparke sig fri af medarbejderens greb, og at beboeren hverken havde været til fare for sig selv eller andre.

Omsorgsmedhjælperen gjorde under sagen gældende, at det var kutyme blandt medarbejderne på bostedet at anvende fysisk berøring for at komme i kontakt med den pågældende beboer, når vedkommende fra tid til anden fik et raserianfald. På den baggrund mente medarbejderen ikke selv, at han havde foretaget en magtanvendelse i servicelovens forstand, og derfor var han også af den opfattelse, at han heller ikke havde været forpligtet til at indberette det.

Fra ledelsens side blev det under sagen forklaret, at man bl.a. gennem kurser og løbende møder mellem ledelsen og medarbejderne havde undervist i reglerne om magtanvendelse, og at personalet i den forbindelse specifikt var blevet instrueret om, at de ikke måtte gribe ind i den pågældende beboers vredesudbrud, medmindre vedkommende udsatte sig selv eller andre for fare.


Rettens begrundelse


På baggrund af de oplysninger, der kom frem i sagen, lagde retten for det første vægt på, at omsorgsmedhjælperen måtte have været bekendt med, hvornår en handling var omfattet af reglerne om magtanvendelse, og at en magtanvendelsesepisode altid skal indberettes til ledelsen straks og senest dagen efter, at den har fundet sted.

Retten fandt, at der i det konkrete tilfælde var udøvet magtanvendelse, da omsorgshjælperen havde fastholdt den udviklingshæmmede beboer. Der blev i den forbindelse ikke lagt vægt på, at medarbejderne på bostedet generelt havde for vane at placere en hånd på beboerens skulder eller håndled, når vedkommende udviste tegn på et begyndende vredesudbrud. Derudover fandt retten ikke, at betingelserne for at foretage en magtanvendelse som følge af nærliggende fare for vedkommende selv eller andre havde været til stede.

På den baggrund havde en magtanvendelse fundet sted, og da medarbejderen havde undladt at indberette dette, havde han væsentligt misligholdt sit ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren var derfor berettiget til at bortvise ham.


Magtanvendelse er indgreb i den personlige frihed


Reglerne om magtanvendelse udøvet af omsorgspersonale er udtryk for undtagelser til grundlovens § 71 om den personlige frihed, og en magtanvendelse må derfor kun ske med direkte hjemmel i lov, og kun når det er absolut nødvendigt.

Da reglerne om indberetning er til for at skabe gennemsigtighed om de magtanvendelser, der foretages i den sociale sektor, er det særligt vigtigt, at medarbejderne altid indberetter dem, så der også ud fra et samfundsmæssigt hensyn kan arbejdes på at mindske antallet af magtanvendelser.

Dommen viser, at der – berettiget – ses med relativt strenge øjne på ulovlige magtanvendelser, navnlig når der ikke efterfølgende sker den nødvendige indberetning.

Herudover er dommen et godt eksempel på, hvor vigtigt det er for arbejdsgivere at kunne bevise, at de har tilkendegivet, hvilken adfærd medarbejderne forventes at udvise på arbejdspladsen – ikke mindst for også at overholde gældende lovgivning. I det konkrete tilfælde kunne ledelsen dokumentere, at der for bostedets medarbejdere havde været afholdt flere kurser og personalemøder om reglerne for magtanvendelse. Medarbejderen kunne derfor ikke være i tvivl om sine forpligtelser efter serviceloven, og arbejdsgiveren var derfor berettiget til at bortvise vedkommende. Horten førte sagen for arbejdsgiveren.

 

 
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
16/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted