Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bortvisning på grund af manglende indberetning af magt­an­vendelse var berettiget

Horten
21/03/2019
Bortvisning på grund af manglende indberetning af magt­an­vendelse var berettiget
Horten logoI en dom fra 4. februar 2019 fandt Retten i Esbjerg, at det var berettiget at bortvise en omsorgsmedhjælper, der på et bosted for udviklingshæmmede borgere havde anvendt magtanvendelse over for en beboer og undladt at indberette det.

I forbindelse med en udviklingshæmmet beboers vredesudbrud gik en omsorgsmedhjælper ind i beboerens lejlighed og tog fat i beboerens håndled i et forsøg på at fastholde vedkommende, der sad i sin lænestol og kastede med inventar. Episoden blev observeret af en kollega, der under sagen oplyste, at beboeren bl.a. havde forsøgt at sparke sig fri af medarbejderens greb, og at beboeren hverken havde været til fare for sig selv eller andre.

Omsorgsmedhjælperen gjorde under sagen gældende, at det var kutyme blandt medarbejderne på bostedet at anvende fysisk berøring for at komme i kontakt med den pågældende beboer, når vedkommende fra tid til anden fik et raserianfald. På den baggrund mente medarbejderen ikke selv, at han havde foretaget en magtanvendelse i servicelovens forstand, og derfor var han også af den opfattelse, at han heller ikke havde været forpligtet til at indberette det.

Fra ledelsens side blev det under sagen forklaret, at man bl.a. gennem kurser og løbende møder mellem ledelsen og medarbejderne havde undervist i reglerne om magtanvendelse, og at personalet i den forbindelse specifikt var blevet instrueret om, at de ikke måtte gribe ind i den pågældende beboers vredesudbrud, medmindre vedkommende udsatte sig selv eller andre for fare.


Rettens begrundelse


På baggrund af de oplysninger, der kom frem i sagen, lagde retten for det første vægt på, at omsorgsmedhjælperen måtte have været bekendt med, hvornår en handling var omfattet af reglerne om magtanvendelse, og at en magtanvendelsesepisode altid skal indberettes til ledelsen straks og senest dagen efter, at den har fundet sted.

Retten fandt, at der i det konkrete tilfælde var udøvet magtanvendelse, da omsorgshjælperen havde fastholdt den udviklingshæmmede beboer. Der blev i den forbindelse ikke lagt vægt på, at medarbejderne på bostedet generelt havde for vane at placere en hånd på beboerens skulder eller håndled, når vedkommende udviste tegn på et begyndende vredesudbrud. Derudover fandt retten ikke, at betingelserne for at foretage en magtanvendelse som følge af nærliggende fare for vedkommende selv eller andre havde været til stede.

På den baggrund havde en magtanvendelse fundet sted, og da medarbejderen havde undladt at indberette dette, havde han væsentligt misligholdt sit ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren var derfor berettiget til at bortvise ham.


Magtanvendelse er indgreb i den personlige frihed


Reglerne om magtanvendelse udøvet af omsorgspersonale er udtryk for undtagelser til grundlovens § 71 om den personlige frihed, og en magtanvendelse må derfor kun ske med direkte hjemmel i lov, og kun når det er absolut nødvendigt.

Da reglerne om indberetning er til for at skabe gennemsigtighed om de magtanvendelser, der foretages i den sociale sektor, er det særligt vigtigt, at medarbejderne altid indberetter dem, så der også ud fra et samfundsmæssigt hensyn kan arbejdes på at mindske antallet af magtanvendelser.

Dommen viser, at der – berettiget – ses med relativt strenge øjne på ulovlige magtanvendelser, navnlig når der ikke efterfølgende sker den nødvendige indberetning.

Herudover er dommen et godt eksempel på, hvor vigtigt det er for arbejdsgivere at kunne bevise, at de har tilkendegivet, hvilken adfærd medarbejderne forventes at udvise på arbejdspladsen – ikke mindst for også at overholde gældende lovgivning. I det konkrete tilfælde kunne ledelsen dokumentere, at der for bostedets medarbejdere havde været afholdt flere kurser og personalemøder om reglerne for magtanvendelse. Medarbejderen kunne derfor ikke være i tvivl om sine forpligtelser efter serviceloven, og arbejdsgiveren var derfor berettiget til at bortvise vedkommende. Horten førte sagen for arbejdsgiveren.

 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted