Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Bortvisning for køb af mobilbilletter på arbejdsgivers regning

Horten
18/03/2016
159
Bortvisning for køb af mobilbilletter på arbejdsgivers regning
Horten logo


Højesteret har netop afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder købte togbilletter til privat brug fra sin arbejdstelefon. Bortvisningen af medarbejderen var ifølge Højesteret berettiget.


Sagen omhandlede en medarbejder, der i forbindelse med sin ansættelse i en virksomhed fik udleveret en smartphone. Det fremgik ikke af personalehåndbogen eller andre retningslinjer i virksomheden, hvad telefonen måtte bruges til, og medarbejderen havde heller ikke modtaget nogen mundtlig instruks om brugen af telefonen.

Under ansættelsen blev medarbejderens telefonregning udtaget i en stikprøvekontrol. Her opdagede arbejdsgiveren, at medarbejderen i en periode på 5 måneder via en mobil app havde anvendt telefonen til at købe private togbilletter på arbejdsgiverens regning for et samlet beløb på 1.282 kr.

PRIVATFORBRUG PÅ ARBEJDSTELEFON FØRTE TIL BORTVISNING
Arbejdsgiveren tilbød herefter medarbejderen selv at opsige sin stilling, men da han nægtede dette, valgte arbejdsgiveren at bortvise medarbejderen.

Medarbejderen mente ikke, at bortvisningen var berettiget og lagde derfor sag an mod virksomheden med krav om bl.a. betaling af løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Medarbejderen argumenterede for, at bortvisningen ikke var berettiget, fordi han havde betalt multimedieskat af et beløb på 3.000 kr., og at han derfor troede, at han var berettiget til at betale private udgifter over telefonen for et tilsvarende beløb.

I byretten blev arbejdsgiveren dømt til at betale erstatning og godtgørelse til medarbejderen. Byretten lagde vægt på, at medarbejderen hverken mundtligt eller skriftligt havde modtaget information om, hvad arbejdstelefonen måtte anvendes til. Ifølge byretten var det derfor ikke en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet at købe togbilletter på arbejdsgiverens regning.

MEDARBEJDEREN BURDE HAVE VIDST, AT HAN IKKE MÅTTE BETALE PRIVATE UDGIFTER MED ARBEJDSTELEFONEN   
Østre Landsret var uenig i byrettens afgørelse og fandt, at, selvom der ikke var givet nogen instrukser om anvendelsen af telefonen i privat øjemed, måtte det have stået klart for medarbejderen, at telefonen var et arbejdsredskab, der ikke uden arbejdsgiverens accept måtte anvendes til at betale private udgifter.

Det forhold, at medarbejderen betalte multimedieskat af 3.000 kr., kunne ikke føre til, at medarbejderen havde en berettiget forventning om, at han måtte afholde private udgifter for et tilsvarende beløb over telefonregningen.

På denne baggrund frifandt Østre Landsret arbejdsgiveren. Med henvisning til Østre Landsrets begrundelse stadfæstede Højesteret dommen.

FRI TELEFONI MÅ KUN BRUGES PÅ TELEFONI
Spørgsmålet i sagen var, om en medarbejder uden særlig aftale kan anse arbejdsgiverens betaling af telefoni som et personalegode, der udgør en løndel, således at medarbejderen frit kan disponere over telefonen på linje med andre dele af lønnen.

Dommen viser, at selvom en medarbejder har fri privat telefoni eller må telefonere for et vist beløb om måneden, berettiger dette ikke medarbejderen til at afholde private udgifter på arbejdsgiverens regning, blot fordi det er muligt at betale udgiften over telefonen.

Fri telefoni er derfor ikke en løndel, som medarbejderen frit kan disponere over, men derimod et personalegode, der uden særlig aftale om anden brug, alene knytter sig til almindelig brug af telefonen, navnlig opkald, tekstbeskeder og formentlig til en vis grad surfing på nettet. Dette gælder uanset, om medarbejderen bliver multimediebeskattet af den fri telefoni.

Af samme grund kan en medarbejder ikke bruge telefonen til at støtte eksempelvis velgørende indsamlinger eller stemme på sin favoritdeltager i X-factor og lade arbejdsgiveren afholde denne udgift.[layerslider id="67"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
Udbetaling af indefrosne feriepenge
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning
03/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte
Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte
02/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted