Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Bortvisning for at sende kritisk e-mail til kolleger var berettiget

Bech Bruun
10/12/2019
415
Bortvisning for at sende kritisk e-mail til kolleger var berettiget
Bech Bruun logo
Østre Landsret har for nyligt afsagt en dom vedrørende en medarbejder, der, dagen efter han var blevet opsagt, havde sendt en e-mail til 28 af sine kolleger, hvori han kritiserede ledelsen. Landsretten fandt, at medarbejderen havde handlet illoyalt i en sådan grad, at det var berettiget, at virksomheden bortviste ham.

Den pågældende medarbejder blev den 1. marts 2014 ansat som IT-forretningskonsulent i virksomheden.

Den 19. april 2016 blev medarbejderen indkaldt til samtale, hvor han blev opsagt til fratræden med tre måneders varsel. Det fremgik af opsigelsesbrevet, at afskedigelsen var begrundet i bortfald af arbejdsopgaver med deraf følgende kapacitetstilpasninger, ligesom opsigelsesbrevet henviste til, at medarbejderen fortsat var bundet af sin loyalitets- og tavshedspligt. Medarbejderen blev også fritstillet.

Dagen efter opsigelsen, og umiddelbart inden et planlagt fællesmøde med personalet, sendte medarbejderen en e-mail til 28 af sine kolleger, hvori han blandt andet skrev:

”Kære kolleger, Vi er inviteret til det vanlige mandagsmorgenmøde, som er flyttet til onsdag kl. 12. Nogle af [os] er der ikke. Vi er blevet fyret […] I de to år jeg har været her har jeg set et par brutale overgreb på dygtige kolleger […] Jeg er spændt på, hvilken historie I får serveret i dag. Og hvilke stakkels kolleger, som bliver sparket ud.” 

Medarbejderen blev herefter bortvist samme dag. Bortvisningen var begrundet i, at medarbejderen i mailen havde kritiseret ledelsen og IT-strategien og forsøgt at skabe utryghed blandt kollegerne, og at dette blev betragtet som illoyalt og en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.


Landsrettens afgørelse


Landsretten fandt ikke, at medarbejderen havde gjort sig skyldig i egentlig lydighedsnægtelse, da retten ikke anså det for godtgjort, at medarbejderen hverken i opsigelsessamtalen eller opsigelsesbrevet var blevet pålagt en særlig tavshedspligt i relation til det planlagte fællesmøde med personalet dagen efter opsigelsen.

Retten lagde desuden vægt på, at den e-mail, som medarbejderen havde sendt, ikke var stilet eller sendt til personer uden for virksomheden.

Derudover fremgår det af dommen, at der må tillægges en afskediget medarbejder et vist spillerum med hensyn til dennes reaktion på afskedigelsen, særligt hvis reaktionen rettes mod ledelsen og holdes internt i virksomheden, idet der må tages et naturligt hensyn til, at en afskedigelse kan afføde frustrationer og umiddelbare vredesudbrud.

Retten lagde dog også vægt på, at medarbejderen fortsat var underlagt en loyalitetsforpligtelse i opsigelsesperioden, og at medarbejderens sendte e-mail var egnet til at miskreditere ledelsen og bestod af et voldsomt sprogbrug i visse passager.

E-mailen var desuden blevet sendt til de pågældende medarbejdere blot én time før det planlagte fællesmøde, hvor ledelsen skulle orientere medarbejderne om situationen, hvilket det blev antaget, at medarbejderen havde indset. Der blev i den forbindelse særligt bemærket, at medarbejderen på afsendelsestidspunktet havde haft god tid til at overveje sin reaktion og stilling.

På denne baggrund fandt landsretten, at e-mailen i høj grad var egnet til at skabe usikkerhed og frygt blandt medarbejderne for deres fremtidige ansættelsesforhold i virksomheden og havde vanskeliggjort ledelsens gennemførelse af planerne. Medarbejderen havde derfor handlet illoyalt i en sådan grad, at det var berettiget at bortvise ham.

Virksomheden blev herefter frifundet.

Landsrettens afgørelse var hovedsageligt en stadfæstelse af både byrettens begrundelse og dom.


Bech-Bruuns kommentarer


Dommen viser blandt andet, at det har betydning for vurderingen af en gyldig bortvisningsgrund, i hvilket omfang en opsagt medarbejders kritik af ledelsen sker ved direkte henvendelse til ledelsen eller ved inddragelse af det øvrige personale.

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
Udbetaling af indefrosne feriepenge
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejds­fordelings­ordning
03/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte
Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte
02/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted