Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Beløbs­begrænsede udlægs­begæringer skal prøves i Højesteret

Horten
26/09/2019
Beløbs­begrænsede udlægs­begæringer skal prøves i Højesteret
Horten logoVestre Landsret afgjorde 5. juli 2019, at en beløbsbegrænset udlægsforretning havde forældelsesafbrydende virkning i forhold til kreditors fulde krav – og ikke blot den begrænsede del, som der var foretaget udlæg for. I en tilsvarende sag har Østre Landsret 5. september 2019 derimod bestemt, at en beløbsbegrænset udlægsforretning ikke afbryder forældelsen for kreditors fulde krav. Begge sager skal nu afgøres i Højesteret.


Der har længe hersket uenighed i både teori og praksis om, hvorvidt en beløbsbegrænset udlægsbegæring virker forældelsesafbrydende for hele kreditors tilgodehavende. Bevæggrunden for at beløbsbegrænse en udlægsbegæring er typisk, at debitors betalingsevne skønnes at være begrænset, hvorefter en kreditor – ved at beløbsbegrænse sin udlægsbegæring – reducerer sine omkostninger ved at gennemføre en fogedsag.

Uenigheden og usikkerheden om retsstillingen så umiddelbart ud til at være afklaret, da Vestre Landsret 5. juli 2019 afgjorde, at hvis en kreditor gennemfører en udlægsforretning for en del af sit krav, så virker det forældelsesafbrydende for hele kravet, hvis blot hele kravet er opgjort i udlægsbegæringen. Læs evt. vores nyhed om kendelsen her: Vestre Landsret: Forældelse afbrudt for hele fordringen.

Rekvisitus ansøgte efterfølgende procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe kendelsen for Højesteret.


Østre Landsrets kendelse skaber uenighed om retsstillingen


I mellemtiden har Østre Landsret 5. september afsagt en kendelse om samme problemstilling, dog med det modsatte udfald.

Østre Landsret anførte i deres præmisser, at forældelseslovens § 18, stk. 1 – ud fra sammenhængen med § 5 og § 19, stk. 6-7, og disses forarbejder– må forstås sådan, at forældelsen af en fordring kun afbrydes ved indgivelse af en anmodning om udlæg, hvis fogedretten under den efterfølgende fogedforretning har prøvet den pågældende fordring. Derudover anførte Østre Landsret , at fogedretten ikke er forpligtet til at forholde sig til hele den opgjorte fordring ved behandlingen af en udlægsbegæring, som er begrænset til kun at gælde en del af fordringen. Det er i overensstemmelse med Vestre Landsrets kendelse af 17. marts 2017, trykt i Karnov under U.2017.1905V.

Ifølge Østre Landsret sker der derfor kun afbrydelse af forældelsen i det omfang, at fogedretten foretager en prøvelse af kreditors krav. Idet fogedretten ikke er forpligtet til at prøve/forholde sig til den del af kreditors krav, som der ikke søges udlæg for, kan der ifølge Østre Landsret ikke ske en afbrydelse af forældelsen for den del af kravet, der ikke undergives prøvelse.

Også i dette tilfælde ansøgte rekvirenten efterfølgende procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe kendelsen for Højesteret.

Procesbevillingsnævnet har 18. september meddelt kæretilladelse til Højesteret i begge sager, der forventes at blive behandlet samtidig.

Det er uvist, hvornår Højesteret afsiger kendelse i sagerne, men det bliver formentlig i løbet af første halvdel af 2020. Vi følger op på den endelige retsstilling, når Højesterets kendelser foreligger.

 
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Lejeret
Ændring af konkurskarantæneregler vedtaget
Ændring af konkurskarantæneregler vedtaget
04/06/2024
Insolvens og rekonstruktion
Nye regler pr. 1. juli for konkurskarantæne – og for karantæneregisteret
Nye regler pr. 1. juli for konkurskarantæne – og for karantæneregisteret
06/06/2024
Insolvens og rekonstruktion
Opdatering og udvidelse af konkurskarantænereglerne
Opdatering og udvidelse af konkurskarantænereglerne
01/07/2024
Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted