Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bankindsætninger – skattepligtige eller ej

TVC Advokatfirma
20/04/2022
Bankindsætninger – skattepligtige eller ej
TVC Advokatfirma logo
Er du eller din virksomhed blevet varslet en forhøjelse af den skattepligtige indkomst med afsæt i indsætninger på en eller flere bankkonti, så er der flere forhold, du bør overveje.

Skattestyrelsen rejser løbende sager, hvor de varsler eller gennemfører en skønsmæssig forhøjelse af en given skatteyderes skattepligtige indkomst med henvisning til, at der på dennes bankkonti er indsat eller overført beløb.


Indsætningerne på den eller de relevante konti udgør herefter Skattestyrelsens grundlag for den skønsmæssige forhøjelse.


Sagsbehandlingsreglerne

Det er væsentligt at have for øje, at Skattestyrelsen i en sådan situation altid skal iagttage de almindelige regler, der gælder for offentlige myndigheders sagsbehandling. Dette gælder også sager, hvor Skattestyrelsen måtte finde, at bankindsætningerne udgør et sikkert grundlag. Iagttages disse regler ikke, vil det kunne føre til, at afgørelsen er ugyldig med den virkning at hele indkomstforhøjelsen bortfalder.


De enkelte indsætninger – skattepligtig eller ej

Derudover skal der for hver enkelt indsætning foretages en individuel konkret vurdering af, hvorvidt disse er skattepligtige eller ej.


Er der eksempelvis tale om beløb, som hidrører fra optagelse af lån eller salg af privat indbo, herunder samlinger samt andre ting, der ikke er købt for at blive solgt med en fortjeneste, så er indsætningerne ikke skattepligtige, hvilket følger af statsskattelovens § 5. Det skal i den forbindelse fremhæves, at det anførte om skattefrihed også gælder kryptovaluta, herunder eksempelvis bitcoins, og andre aktiver, når blot de ikke er anskaffet for at opnå en avance ved salg.


Det ses ofte, at Skattestyrelsen betvivler, hvorvidt beløbene er skattefrie indtægter, hvorfor det er nødvendigt at klage over Skattestyrelsens afgørelse eller indbringe denne for domstolene for at opnå det rigtige resultat, hvor en sådan tvist opstår.


Som eksempel kan henvises til en nyere afgørelse fra Landsskatteretten fra i år (sagsnr. 18- 0028375), hvor der skulle tages stilling til, om en indsætning på skatteyderes konto den 9. juli 2015 på 60.000 kr. var skattepligtig omsætning i skatteyderens virksomhed, idet denne var registreret med en enkeltmandsvirksomhed og således skattepligtig af beløbet med reduktion af momsen, dvs. 48.000 kr.


Heroverfor blev det gjort gældende, at der var tale om en privat handel, som var skatteansættelsen uvedkommende, idet den pågældende skatteyder havde solgt en motorcykel og fået betaling for denne ved en overførsel til dennes bankkonto.


Landsskatteretten var enig med skatteyderen og anførte som begrundelse i den konkrete afgørelse følgende:


“Retten finder efter en konkret vurdering, at klageren tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at indbetalingen den 9. juli 2015 kan henføres til salget af klagerens Harley Davidson, og at motorcyklen blev solgt privat til [køber]. Klagerens skattepligtige indkomst skal derfor ikke forhøjes med de 48.000 kr.


Landsskatteretten ændrer herefter Skattestyrelsens afgørelse i overensstemmelse hermed.”


Rejser Skattestyrelsen en kontrolsag med afsæt i bankindsætninger, er det således nødvendigt at forholde sig til de enkelte beløb og få tilrettelagt den bedst mulige bevisførelse. Det ses i den sammenhæng ikke sjældent, at det er nødvendigt at klage over Skattestyrelsens afgørelser i konkrete kontrolsager for at opnå et for skatteyder gunstigt resultat.


Har du behov for at læse mere om mulighederne for at klage over en afgørelse, så klik her og bliv klogere på området skatte- og afgiftsproces, som er et fokusområde for TVC Advokatfirma.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted