Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Bankindsætninger – skattepligtige eller ej

TVC Advokatfirma
20/04/2022
Bankindsætninger – skattepligtige eller ej
TVC Advokatfirma logo
Er du eller din virksomhed blevet varslet en forhøjelse af den skattepligtige indkomst med afsæt i indsætninger på en eller flere bankkonti, så er der flere forhold, du bør overveje.

Skattestyrelsen rejser løbende sager, hvor de varsler eller gennemfører en skønsmæssig forhøjelse af en given skatteyderes skattepligtige indkomst med henvisning til, at der på dennes bankkonti er indsat eller overført beløb.


Indsætningerne på den eller de relevante konti udgør herefter Skattestyrelsens grundlag for den skønsmæssige forhøjelse.


Sagsbehandlingsreglerne

Det er væsentligt at have for øje, at Skattestyrelsen i en sådan situation altid skal iagttage de almindelige regler, der gælder for offentlige myndigheders sagsbehandling. Dette gælder også sager, hvor Skattestyrelsen måtte finde, at bankindsætningerne udgør et sikkert grundlag. Iagttages disse regler ikke, vil det kunne føre til, at afgørelsen er ugyldig med den virkning at hele indkomstforhøjelsen bortfalder.


De enkelte indsætninger – skattepligtig eller ej

Derudover skal der for hver enkelt indsætning foretages en individuel konkret vurdering af, hvorvidt disse er skattepligtige eller ej.


Er der eksempelvis tale om beløb, som hidrører fra optagelse af lån eller salg af privat indbo, herunder samlinger samt andre ting, der ikke er købt for at blive solgt med en fortjeneste, så er indsætningerne ikke skattepligtige, hvilket følger af statsskattelovens § 5. Det skal i den forbindelse fremhæves, at det anførte om skattefrihed også gælder kryptovaluta, herunder eksempelvis bitcoins, og andre aktiver, når blot de ikke er anskaffet for at opnå en avance ved salg.


Det ses ofte, at Skattestyrelsen betvivler, hvorvidt beløbene er skattefrie indtægter, hvorfor det er nødvendigt at klage over Skattestyrelsens afgørelse eller indbringe denne for domstolene for at opnå det rigtige resultat, hvor en sådan tvist opstår.


Som eksempel kan henvises til en nyere afgørelse fra Landsskatteretten fra i år (sagsnr. 18- 0028375), hvor der skulle tages stilling til, om en indsætning på skatteyderes konto den 9. juli 2015 på 60.000 kr. var skattepligtig omsætning i skatteyderens virksomhed, idet denne var registreret med en enkeltmandsvirksomhed og således skattepligtig af beløbet med reduktion af momsen, dvs. 48.000 kr.


Heroverfor blev det gjort gældende, at der var tale om en privat handel, som var skatteansættelsen uvedkommende, idet den pågældende skatteyder havde solgt en motorcykel og fået betaling for denne ved en overførsel til dennes bankkonto.


Landsskatteretten var enig med skatteyderen og anførte som begrundelse i den konkrete afgørelse følgende:


“Retten finder efter en konkret vurdering, at klageren tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at indbetalingen den 9. juli 2015 kan henføres til salget af klagerens Harley Davidson, og at motorcyklen blev solgt privat til [køber]. Klagerens skattepligtige indkomst skal derfor ikke forhøjes med de 48.000 kr.


Landsskatteretten ændrer herefter Skattestyrelsens afgørelse i overensstemmelse hermed.”


Rejser Skattestyrelsen en kontrolsag med afsæt i bankindsætninger, er det således nødvendigt at forholde sig til de enkelte beløb og få tilrettelagt den bedst mulige bevisførelse. Det ses i den sammenhæng ikke sjældent, at det er nødvendigt at klage over Skattestyrelsens afgørelser i konkrete kontrolsager for at opnå et for skatteyder gunstigt resultat.


Har du behov for at læse mere om mulighederne for at klage over en afgørelse, så klik her og bliv klogere på området skatte- og afgiftsproces, som er et fokusområde for TVC Advokatfirma.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted