Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsgivere har ikke pligt til at acceptere deltidssygemelding

Horten
05/12/2016
Arbejdsgivere har ikke pligt til at acceptere deltidssygemelding


Østre Landsret har i en nyere dom slået fast, at arbejdsgivere ikke er forpligtet til at acceptere en funktionærs tilbud om at overgå fra fuldtidssygemelding til deltidssygemelding. Arbejdsgiverens afslag på deltidssygemeldingen havde derfor ingen betydning for opgørelsen af antal sygedage i henhold til 120-dages reglen.Medarbejder tilbød at genoptage arbejdet på deltid efter længerevarende sygdom


En klinikassistent, der var ansat hos en tandlæge, havde været sygemeldt på grund af dårlig kemi i ca. halvanden måned, da hun en dag mødte op på arbejdspladsen til frokost og meddelte tandlægen, at hun gerne ville overgå til en deltidssygemelding på 20 timer om ugen. Tandlægen meddelte, at man af driftsmæssige grunde ikke var interesseret i, at klinikassistenten genoptog arbejdet på deltid, da man havde brug for en klinikassistent 32 timer ugentligt.

Klinikassistenten raskmeldte sig en måned efter, men grundet den fortsat dårlige kemi mellem tandlægen og klinikassistenten, modtog klinikassistenten hurtigt herefter en skriftlig advarsel. Klinikassistenten blev kort tid efter sygemeldt igen. Efter at have været sygemeldt i sammenlagt 122 dage, blev klinikassistenten med henvisning til 120 dages reglen opsagt med forkortet varsel på 1 måned.

Klinikassistentens fagforening, HK, var af den opfattelse, at eftersom klinikassistenten havde stillet sin arbejdskraft til rådighed med 20 timer ugentlig, skulle opgørelsen af de 120 dage ske med udgangspunkt i deltidssygemeldingen og ikke i fuldtidssygemeldingen. På denne baggrund mente HK, at opgørelsen af antal sygedage i henhold til 120-dages reglen ikke var sket korrekt og at klinikassistenten på tidspunktet for opsigelsen ikke havde været sygemeldt i 120 dage. HK anlagde på vegne af klinikassistenten sag imod tandlægen med krav om løn i en opsigelsesperiode svarende til 4 måneder og godtgørelse for usaglig opsigelse.


Afslag på tilbud om deltidssygemelding havde ingen indflydelse på 120-dages reglen


Byretten fandt, at såfremt tandlægen havde været berettiget til at afslå tilbuddet om, at klinikassistenten blev deltidssygemeldt, var tandlægen berettiget til at tælle dagene med som sygdom på fuld tid. Byretten vurderede, at tandlægen af driftsmæssige årsager var berettiget til at afslå deltidssygemeldingen og frifandt på denne baggrund tandlægen.

Østre Landsret gik i denne sag skridtet videre. Landsretten udtalte, at "selvom en funktionær, som trods sygdom er i stand til delvist at genoptage sit arbejde, er forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren, er denne ikke tilsvarende forpligtet til at acceptere funktionærens tilbud om at vende tilbage til arbejdet på deltid."

Landsretten slog således fast, at det var uden betydning, hvorvidt afslaget på delvis genoptagelse af arbejdet var begrundet i arbejdspladsens forhold eller i hensynet til arbejdets tilrettelæggelse. Herefter blev tandlægen frifundet.


Horten bemærker


Med denne dom fastslår Østre Landsret, at arbejdsgivere ikke er forpligtet til at acceptere en funktionærs tilbud om at overgå fra fuldtidssygemelding til deltidssygemelding, uanset hvad begrundelsen for afslaget er. Det er derfor ikke et krav, som anført af byretten, at der skal være driftsmæssige årsager, der berettiger et afslag på deltidssygemelding.

Dommen har altså ikke kun betydning for sager vedrørende 120-dages reglen, men også generelt i de situationer, hvor en arbejdsgiver ikke ønsker at acceptere en medarbejders tilbud om sygemelding på deltid. Dette kan f.eks. være relevant, hvis arbejdsgiveren har ansat en vikar i stillingen.

 


Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

[layerslider id="67"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted