Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Arbejdsgiver slog forgæves i bolledejen

IUNO
27/02/2015
Arbejdsgiver slog forgæves i bolledejen
IUNO logo


En bagervirksomhed kunne ikke afskedige to medarbejdere, som havde udtalt sig groft om deres kollegaer i en lukket gruppe på Facebook. Opmanden slog fast, at arbejdsgiveren havde ret til at reagere ansættelsesretligt, men at udtalelserne ikke var tilstrækkeligt grove til at retfærdiggøre en afskedigelse.

En række ansatte i en stor bagervirksomhed oprettede i forbindelse med en ulovlig arbejdsnedlæggelse en lukket chatgruppe på Facebook, hvor de drøftede arbejdsnedlæggelsen og sendte beskeder til hinanden. Det var ikke alle medarbejdere i virksomheden, der deltog i arbejdsnedlæggelsen, hvilket blev diskuteret i chatten.

Den 23. maj 2014 blev virksomheden bekendt med, at nogle af de ikke-strejkende medarbejdere følte sig udsat for trusler mundtligt og via Facebook. Det fik virksomheden til i samarbejde med tillidsmanden at sætte et opslag op, hvor virksomheden tog afstand fra trusler og samtidig slog fast, at eventuelle trusler ville medføre bortvisning.

En uge senere blev to medarbejdere afskediget på grund af deres udtalelser i chatsamtalen på Facebook. Det skete, efter at virksomheden havde fået kendskab til et uddrag af chatsamtalerne den 22. og 23. maj 2014.

Truede med ”ekstra rasp i raspmaskinen”
Den ene medarbejder havde blandt andet skrevet, at der nok ville blive et ”trykket arbejdsklima” og ”ville nok passe lidt på næste gang jeg lavede rasp, der kunne hurtigt komme noget med i rasperen”.

Den anden medarbejder havde skrevet ”Lad dem arbejde. Frys dem ud senere. De skal bare ikke føle at det jo nok går pga. det ene eller det andet…”.

Opmanden: Chatsamtale kunne ikke retfærdiggøre afskedigelser
Opmanden fandt indledningsvist, at virksomheden havde ret til at reagere ansættelsesretligt, selvom udtalelserne var fremsat i en chatgruppe, som kun var åben for de strejkende medarbejdere.

Ifølge opmanden var der ikke trusler om fysisk overlast i chatsamtalen, som blot skulle forstås som en tilkendegivelse om, at de ikke-strejkende kolleger ville blive udsat for repressalier af social art.

Af hensyn til det kollegiale samarbejde mente opmanden, at virksomheden havde god grund til at påtale medarbejdernes udtalelser, men udtalelserne var til gengæld ikke så grove, at de i sig selv kunne retfærdiggøre afskedigelsen af de to medarbejdere, som ikke tidligere havde modtaget påtaler for mobning eller anden ukollegial adfærd.

De afskedigede medarbejdere blev derfor tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr. hver, som blandt andet blev fastsat ud fra anciennitet og løn samt ud fra den omstændighed, at medarbejderne ikke havde haft mulighed for at forklare sig.

IUNO mener
Sagen er interessant, fordi den bidrager til forståelsen af, hvordan retten forholder sig til medarbejderes brug af Facebook. Sagen viser, at en virksomhed sagtens kan reagere ansættelsesretligt, selvom medarbejderne har udtalt sig i en lukket gruppe, men at udtalelserne skal have en vis grovhed, før de kan retfærdiggøre en afskedigelse. Tidligere praksis har vist, at domstolene ofte lægger begrænset vægt på grove ytringer i private samtaler på Facebook, fordi private Facebooksamtaler ofte har en grovere tone end ikke-private samtaler.

IUNO anbefaler, at virksomheden indkalder medarbejderne til en samtale og undersøger omstændighederne nærmere, inden man afskediger en medarbejder på grund af en grov og uhensigtsmæssig samtale på Facebook.

[Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse af 29. januar 2015]


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven
Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Region havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse inden afskedigelse af handicappet lægesekretær
Region havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse inden afskedigelse af handicappet lægesekretær
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Vikar kunne rette sit krav mod kunden
Vikar kunne rette sit krav mod kunden
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige
14/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted