Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsgiver fik aktindsigt i medarbejders helbredsoplysninger

IUNO
11/01/2016
Arbejdsgiver fik aktindsigt i medarbejders helbredsoplysninger
IUNO logo


En arbejdsgiver fik aktindsigt i en langtidssygemeldt medarbejders helbredsoplysninger og valgte efterfølgende at afskedige vedkommende. Ankestyrelsen blåstemplede kommunens beslutning om at give arbejdsgiveren aktindsigt.

En teknisk assistent blev sygemeldt med stress i december 2014 og var fortsat sygemeldt i sommeren 2015. Det kommunale jobcenter i Aalborg bad derfor om statusattester fra medarbejderens læge og psykolog, som skulle bruges til at vurdere sygeforløbet og den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til jobbet.

Kvindens arbejdsgiver bad om aktindsigt i attesterne og fik det i august 2015. Kort tid efter blev kvinden fyret. I attesterne fremgik det, at kvinden havde et anstrengt forhold til sin nærmeste chef, og at hun påtænkte at opsige sin stilling. I papirerne fremgik det også, hvilken medicin kvinden tog.

Arbejdsgiveren udtalte, at formålet med at få udleveret attesterne var at undersøge, hvornår kvinden kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Ankestyrelsen, som er den øverste statslige myndighed på området, blåstemplede kommunens beslutning om at give arbejdsgiveren aktindsigt.

Flere love på området

Spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgiveren havde ret til aktindsigt, kan anskues fra flere vinkler og regelsæt.

Ifølge offentlighedsloven kan en arbejdsgiver begære aktindsigt i sagsakter, som omhandler medarbejderens ret til sygedagpengerefusion. Dette kræver dog, at arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom og har ret til refusion af sygedagpenge fra kommunen.

Ifølge helbredsoplysningsloven må arbejdsgiveren dog kun bede medarbejderen om helbredsoplysninger, hvis sygdommen har væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed på det pågældende arbejde. Arbejdsgiveren kan derfor kun indhente nødvendige oplysninger om, hvornår medarbejderen kan vende tilbage på arbejde og ikke om, hvad medarbejderen fejler. Derfor indeholder lægeattester ikke oplysninger om den sygemeldtes sygdom.

I den pågældende sag fik arbejdsgiveren adgang til attester, som kun var ment til brug for det kommunale jobcenter og dermed indeholdt oplysninger, som ikke fremgik af lægeerklæringerne. Netop derfor er det uklart, hvilket regelsæt der skal anvendes i den pågældende sag.

Yderligere skal det nævnes, at persondataloven gør sig gældende, fordi den indeholder regler om, hvordan udleverede oplysninger skal behandles. Helbredsoplysninger er af følsom karakter, hvorfor de som udgangspunkt ikke må behandles, medmindre den ansatte giver samtykke hertil, eller hvis oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav, i dette tilfælde retten til sygedagpengerefusion.

IUNO mener

Virksomheder skal være opmærksomme på, at kommunen kan være i besiddelse af mere information om medarbejderen, som virksomheden har ret til at få adgang til efter reglerne om aktindsigt.

Virksomhederne skal dog være opmærksomme på, at kommunen ikke foretager en vurdering af, om reglerne i helbredsoplysningsloven er overholdt, og derfor er det en vurdering virksomheden selv skal foretage i forbindelse med anmodningen om aktindsigt. Det er i den forbindelse vigtigt at have in mente, at der stilles meget høje krav til, hvornår det er væsentligt og nødvendigt for en arbejdsgiver at få udleveret oplysninger om en sygemeldt medarbejder.

Det er endvidere vigtigt at virksomhederne er opmærksomme på persondatalovens regler, herunder kravene til eventuelt samtykke fra medarbejderen og anmeldelse til Datatilsynet.

Sagen har givet anledning til flere udtalelser fra politikere, som ønsker reglerne ændret. IUNO følger sagen og orienterer om eventuelle ændringer i praksis.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
I går
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted