Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejds­giver brød forskels­behandlings­loven og den dagældende person­data­lov

Kromann Reumert
19/06/2019
Arbejds­giver brød forskels­behandlings­loven og den dagældende person­data­lov
Kromann Reumert logo

Østre Landsret tog i denne sag stilling til, hvorvidt en driftschef havde udsat medarbejdere for seksuel chikane og for chikane efter forskelsbehandlingsloven. Østre Landsret skulle også tage stilling til, om overvågning af medarbejderne var i strid med den dagældende persondatalov.

Østre Landsrets dom af 25. januar 2019


Kort om sagen


Sagen drejede sig om, hvorvidt en driftschef for en fastfood-kæde (herefter A) havde udsat to medarbejdere (M1 og M2) for seksuel chikane ved bl.a. at være for nærgående og berøre M1 på brysterne, da A skulle knække M1's ryg. A havde endvidere over for flere medarbejdere fortalt en vittighed med seksuelle undertoner.

Derudover skulle Østre Landsret tage stilling til, hvorvidt A havde udsat to medarbejdere (M2 og M3), der havde en anden etnisk herkomst end dansk, for chikane efter forskelsbehandlingsloven. Påstanden var, at A skulle have kaldt medarbejderne mange forskellige navne, herunder "abekat", "gorilla", "grøntsag" og "perker".

Endvidere var spørgsmålet, om A også havde brudt den dagældende persondatalov ved at overvåge medarbejderne. A havde opsat kameraer næsten over alt i butikken og overvågede medarbejderne fra et overvågningsrum, når han var i forretningen. De dage hvor A ikke befandt sig i forretningen, fjernovervågede han medarbejderne fra sin mobiltelefon, så han kunne påtale fejl og få medarbejderne til at rette op på dem. A fulgte både med "live" i overvågningen, men også ved at spole tilbage og se tidligere optagelser. Flere af medarbejderne kendte til blinde vinkler, hvor kameraerne ikke kunne nå, hvilket medarbejderne brugte til at slappe af. I medarbejdernes ansættelseskontrakter fremgik der intet om overvågning.


Østre landsrets resultat


Indledningsvis fandt landsretten det ikke for bevist, at A havde været for nærgående og udsat M1 og M2 for seksuel chikane. Ligeledes fandt landsretten, at vittigheden – uanset dens seksuelle undertoner – ikke havde til formål eller havde den virkning at krænke en konkret persons værdighed. Derfor havde vittigheden ikke karakter af seksuel chikane.

A havde forklaret for retten, at han havde brugt ordet "perker" i generelle vendinger, men A afviste at have brugt andre ord om medarbejderne, såsom "abekat". Landsretten fandt det derfor bevist, at A havde kaldt medarbejderne "perker", men landsretten fandt ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at bevise, at A havde kaldt medarbejderne andre ting. Landsretten fastlog herefter, at anvendelsen af "perker" efter en generel målestok måtte anses for krænkende. A havde dermed overtrådt forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 4, og M2 og M3 blev derfor begge tilkendt en godtgørelse på 10.000 kr.

Afslutningsvis skulle landsretten tage stilling til, om overvågningen af medarbejderne var i strid med den dagældende persondatalov og ledelsesretten. Idet A ikke havde godtgjort tilstrækkelige tungtvejende arbejdsmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde til at iværksætte sådan en overvågning af medarbejderne, fandt landsretten ikke, at overvågningen af medarbejderne var sagligt begrundet. Overvågningen var dermed i strid med den dagældende persondatalovs § 5, stk. 1, og stk. 2 om god databehandlingsskik og om, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål.

Uanset at A havde overtrådt persondatalovens regler ved overvågningen, fandt landsretten dog ikke, at der var sket en så uberettiget anvendelse af overvågning, at der var grundlag for at tilkende medarbejderne en tortgodtgørelse efter erstatningsansvarsloven.

En medarbejder har i forhold til overvågningsspørgsmålet indgivet anmodning om 3. instansbevilling med henblik på at få prøvet spørgsmålet for Højesteret.


Hvad viser dommen?


Dommen er et eksempel på en afgørelse, der er baseret på en konkret bevisvurdering af forholdene i en bestemt virksomhed, men dommen indeholder et par interessante aspekter, herunder i forhold til bevisbyrdespørgsmålet og godtgørelsesniveauet.

Dommen bekræfter, at det i forhold til seksuel chikane er afgørende, at en medarbejder kan bevise, at denne har været udsat for seksuel chikane. Det samme gør sig gældende, hvis arbejdsgiveren bruger krænkende eller nedværdigende ord. Den konkrete dom viser desuden, at ordet "perker" er nedværdigende og krænkende ud fra en generel målestok og derfor i strid med forskelsbehandlingsloven.

Afslutningsvis viser dommen, at der skal være tungtvejende grunde, før overvågning af medarbejdere kan finde sted. Tilsvarende krav må stilles efter databeskyttelsesforordningen, således at en arbejdsgiver alene kan foretage tv-overvågning på arbejdspladsen, hvis der er en saglig grund til det. Overvågningen må desuden ikke være mere omfattende end nødvendigt. Ulovlig overvågning vil dog ikke nødvendigvis give medarbejdere ret til tortgodtgørelse efter erstatningsansvarsloven.

 


 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav
16/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
Tørklædeforbud på arbejdspladsen var lovligt
15/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
Var det lovligt at afskedige lærer, der af religiøse årsager nægtede at arbejde på en lørdag?
09/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
Bilsælger skulle ikke ”slutte handlen” for at få provision under ferie
06/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten
01/09/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft
31/08/2021
Insolvens og rekonstruktion, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted