Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Afskedigelse af handicappet medarbejder i fleksjob var ikke i strid med forskels­behandlings­loven

Kromann Reumert
06/09/2017
251
Afskedigelse af handicappet medarbejder i fleksjob var ikke i strid med forskels­behandlings­loven
Kromann Reumert logo
En handicappet medarbejder blev ansat i et flekstidsjob i et driftscenter i en kommune. Efter omstruktureringer og øget arbejdspres blev medarbejderen sygemeldt med stress. Ledelsen vurderede, at stillingen ikke længere var egnet til en flekstidsstilling. Da ledelsen ikke kunne omplacere medarbejderen eller opdele stillingen i to deltidsstillinger, blev medarbejderen afskediget. Landsretten fandt, at arbejdsgiverens tilpasningsforpligtelse var opfyldt og frifandt arbejdsgiveren for påstanden om forskelsbehandling i strid med loven.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2017


Sagen kort


En medarbejder (M) blev i 2011 ansat i et fleksjob som assistent i et driftscenter (A) under en kommune. M led på grund af krigstraumer af posttraumatisk belastning og var ikke i stand til at arbejde fuldtid. Hun var derfor bevilliget et fleksjob. Af ansættelsesbrevet fremgik, at der var aftalt en arbejdstid på 15-20 timer om ugen med forudsigelige opgaver, hvor M blandt andet ikke måtte udsættes for tids- og arbejdspres.

I forbindelse med organisationsændringer skete der en forøgelse af arbejdsmængden i M's stilling. Det øgede arbejdspres medførte en stigning i M's sygefravær, og i august 2014 blev M sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress. Der blev i den forbindelse afholdt et møde, hvor det blev vurderet, at M passede til jobprofilen, men at stillingen ikke længere var egnet som en flekstidsstilling.

Ledelsen i A vurderede, at det ikke var muligt at opdele M's stilling i to deltidsstillinger for på den måde at opfylde M's behov for flekstid. Ledelsen begrundede dette med, at det var hensigtsmæssigt, at det var den samme medarbejder, der varetog alle funktioner. Derudover forsøgte ledelsen at omplacere M til en anden stilling, hvor der blandt andet blev udsendt e-mails til alle centerchefer og udarbejdet en personprofil af M. Da der ikke viste sig ledige stillinger, blev M afskediget i september 2014 begrundet i driftsmæssige forhold.

M anlagde efterfølgende sag mod A, idet M mente, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicap, og at A ikke havde foretaget de fornødne tilpasningsforanstaltninger for at imødekomme M's særlige behov.


Østre Landsrets dom


Østre Landsret udtalte, at det var ubestridt, at M led af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Herudover udtalte retten på baggrund af udtalelserne om, at M passede til jobprofilen, at M var kompetent, egnet og disponibel i forhold til det job, som hun var ansat til at varetage.

Herefter var spørgsmålet, om A havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse. Landsretten fandt, at det oprindelige job, som M var ansat til at udføre, imødekom M's behov, men at stillingen efter organisationsændringerne ændrede karakter i en sådan grad, at der opstod et behov for yderligere tilpasningsforanstaltninger. Landsretten fandt, at dette behov alene kunne opfyldes ved at ansætte endnu en medarbejder eller ved at omplacere M til et andet egnet fleksjob.

Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte den vurdering, som ledelsen i A havde foretaget omkring muligheden for at opdele M's stilling i to, idet dette ville pålægge A en uforholdsmæssig stor byrde i form af lavere kvalitet og kontinuitet i udførelsen af arbejdsopgaverne. Derudover fandt retten, at ledelsen i A's forsøg på at finde en anden passende stilling til M var tilstrækkelig, og at A derfor havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter A også var blevet frifundet.


Hvad viser dommen?


Dommen belyser, at arbejdsgiveren før afskedigelse af en handicappet medarbejder skal undersøge og opfylde sin tilpasningsforpligtelse over for medarbejderen. Forpligtelsen påhviler arbejdsgiveren løbende, hvorfor arbejdsgiveren gennem hele forløbet skal være opmærksom på ændringer i arbejdsvilkår, eksempelvis som følge af omstruktureringer, og om eventuelle gener kan begrænses.

Derudover viser dommen, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at opfylde tilpasningsforpligtelser, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. I denne dom lagde Landsretten blandt andet vægt på det forhold, at stillingen ikke egnede sig til at blive opdelt i to deltidsstillinger.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 31.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
16/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
11/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Krav til whistleblowerordninger på statens område
Krav til whistleblowerordninger på statens område
10/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted