Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afskedigelse af handicappet medarbejder i fleksjob var ikke i strid med forskels­behandlings­loven

Kromann Reumert
06/09/2017
Afskedigelse af handicappet medarbejder i fleksjob var ikke i strid med forskels­behandlings­loven
En handicappet medarbejder blev ansat i et flekstidsjob i et driftscenter i en kommune. Efter omstruktureringer og øget arbejdspres blev medarbejderen sygemeldt med stress. Ledelsen vurderede, at stillingen ikke længere var egnet til en flekstidsstilling. Da ledelsen ikke kunne omplacere medarbejderen eller opdele stillingen i to deltidsstillinger, blev medarbejderen afskediget. Landsretten fandt, at arbejdsgiverens tilpasningsforpligtelse var opfyldt og frifandt arbejdsgiveren for påstanden om forskelsbehandling i strid med loven.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2017


Sagen kort


En medarbejder (M) blev i 2011 ansat i et fleksjob som assistent i et driftscenter (A) under en kommune. M led på grund af krigstraumer af posttraumatisk belastning og var ikke i stand til at arbejde fuldtid. Hun var derfor bevilliget et fleksjob. Af ansættelsesbrevet fremgik, at der var aftalt en arbejdstid på 15-20 timer om ugen med forudsigelige opgaver, hvor M blandt andet ikke måtte udsættes for tids- og arbejdspres.

I forbindelse med organisationsændringer skete der en forøgelse af arbejdsmængden i M's stilling. Det øgede arbejdspres medførte en stigning i M's sygefravær, og i august 2014 blev M sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress. Der blev i den forbindelse afholdt et møde, hvor det blev vurderet, at M passede til jobprofilen, men at stillingen ikke længere var egnet som en flekstidsstilling.

Ledelsen i A vurderede, at det ikke var muligt at opdele M's stilling i to deltidsstillinger for på den måde at opfylde M's behov for flekstid. Ledelsen begrundede dette med, at det var hensigtsmæssigt, at det var den samme medarbejder, der varetog alle funktioner. Derudover forsøgte ledelsen at omplacere M til en anden stilling, hvor der blandt andet blev udsendt e-mails til alle centerchefer og udarbejdet en personprofil af M. Da der ikke viste sig ledige stillinger, blev M afskediget i september 2014 begrundet i driftsmæssige forhold.

M anlagde efterfølgende sag mod A, idet M mente, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicap, og at A ikke havde foretaget de fornødne tilpasningsforanstaltninger for at imødekomme M's særlige behov.


Østre Landsrets dom


Østre Landsret udtalte, at det var ubestridt, at M led af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Herudover udtalte retten på baggrund af udtalelserne om, at M passede til jobprofilen, at M var kompetent, egnet og disponibel i forhold til det job, som hun var ansat til at varetage.

Herefter var spørgsmålet, om A havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse. Landsretten fandt, at det oprindelige job, som M var ansat til at udføre, imødekom M's behov, men at stillingen efter organisationsændringerne ændrede karakter i en sådan grad, at der opstod et behov for yderligere tilpasningsforanstaltninger. Landsretten fandt, at dette behov alene kunne opfyldes ved at ansætte endnu en medarbejder eller ved at omplacere M til et andet egnet fleksjob.

Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte den vurdering, som ledelsen i A havde foretaget omkring muligheden for at opdele M's stilling i to, idet dette ville pålægge A en uforholdsmæssig stor byrde i form af lavere kvalitet og kontinuitet i udførelsen af arbejdsopgaverne. Derudover fandt retten, at ledelsen i A's forsøg på at finde en anden passende stilling til M var tilstrækkelig, og at A derfor havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter A også var blevet frifundet.


Hvad viser dommen?


Dommen belyser, at arbejdsgiveren før afskedigelse af en handicappet medarbejder skal undersøge og opfylde sin tilpasningsforpligtelse over for medarbejderen. Forpligtelsen påhviler arbejdsgiveren løbende, hvorfor arbejdsgiveren gennem hele forløbet skal være opmærksom på ændringer i arbejdsvilkår, eksempelvis som følge af omstruktureringer, og om eventuelle gener kan begrænses.

Derudover viser dommen, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at opfylde tilpasningsforpligtelser, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. I denne dom lagde Landsretten blandt andet vægt på det forhold, at stillingen ikke egnede sig til at blive opdelt i to deltidsstillinger.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted