Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afholdelse af digitale generalforsamlinger og indlevering af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen

Focus Advokater
07/12/2020
Afholdelse af digitale generalforsamlinger og indlevering af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen
Focus Advokater logo
På grund af Covid-19 pandemien har det i 2020 for mange foreninger og selskaber været problematisk at få afholdt generalforsamlinger. Dette kan for kapitalselskaber have den afledte konsekvens, at indleveringen af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen ikke har kunne ske rettidigt. Fristerne for indleveringen er dog blevet modificerede i 2020, ligesom der er blevet åbnet op for, at generalforsamlinger kan afholdes digitalt. Regler herom kommer også til at gælde i 2021. Læs mere her.

Frist for afholdelse af generalforsamling

Det fremgår ofte af vedtægterne i en forening, at generalforsamlingen skal afholdes inden en given dato eller måneds udgang. Det medfører ikke ugyldighed, hvis man udsætter en generalforsamling f.eks. begrundet i sygdom eller smittefare, så længe medlemmer af foreningen ikke derved på anden måde bliver afskåret fra at varetage deres interesser under generalforsamlingen.


Det kan være muligt at afholde generalforsamlingen digitalt, så den kan afholdes inden for de frister, der er angivet i vedtægterne. Det vil dog som udgangspunkt kræve, at generalforsamlingen forinden har truffet gyldig beslutning om, at fremtidige generalforsamlinger kan afholdes digitalt. Er der ikke forinden truffet en sådan gyldig beslutning, kan foreningens medlemmer desuagtet afholde en digital generalforsamling i det konkrete tilfælde, såfremt alle medlemmerne er enige herom.


For kapitalselskaber gælder i henhold til selskabsloven, at ordinær generalforsamling i et kapitalselskab skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen herfor i årsregnskabsloven. Årsrapporten skal indsendes til og modtages af Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, hvilket almindeligvis betyder, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj. Overskrides fristen, kan det medføre bøder, uanset grunden til at generalforsamlingen blev udsat.

I foråret blev der desuden indført en mulighed for at forlænge fristen for at indberette regnskaber til Erhvervsstyrelsen, hvor det ikke var muligt at afholde generalforsamlingen.


Visse virksomheder kan - grundet covid-19-situationen - fortsat få forlænget fristen for indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Ifølge Erhvervsstyrelsen gælder der fortsat forlængede frister for bl.a. virksomheder, der har været berørt af de særlige restriktioner i Nordjylland i november 2020, og hvis regnskabsår afsluttes den 30.6.2020. Disse virksomheder kan få forlænget fristen med 1 måned til den 31.12.2020.


Digitale generalforsamlinger

Selskabsloven indeholder hjemmel til, at generalforsamlinger på visse betingelser kan afholdes elektronisk. Generalforsamlingen kan ved en vedtægtsændring træffe beslutning om, at fremtidige generalforsamlinger kan afholdes digitalt. Lovreguleringen er ikke til hinder for, at det formløst og i det konkrete tilfælde kan besluttes at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, hvis samtlige kapitalejere konkret har givet samtykke hertil.


Ved bekendtgørelse af 7.4.2020 blev der endvidere indført hjemmel til, at et selskabs ledelse fik mulighed for at beslutte, at generalforsamlingen o.l. i 2020 kan afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde – også selvom det ikke fremgår af virksomhedens vedtægter. Der kan altså være tale om fuldstændig elektronisk generalforsamling.


Den 17.11.2020 blev der fremsat et lovforslag i Folketinget, hvorefter denne regel også skal gælde for 2021. Loven forventes vedtaget inden jul og vil derfor gælde fra 1.1.2021 for hele året. Det vil sige, at det også i 2021 konkret vil være muligt for ledelsen, uden bestemmelser herom i vedtægterne, at tage stilling til, om generalforsamlingen skal afholdes digitalt, når tiden for afholdelse nærmer sig.


Focus Advokater anbefaler

Foreninger og selskaber bør generelt forholde sig til, om der i vedtægterne skal optages bestemmelser om afholdelse af digitale generalforsamlinger fremadrettet – også på den anden side af covid-19 pandemien. Det er dog væsentligt, at foreningen eller selskabet i den forbindelse forholder sig konkret til de udfordringer, som en sådan afholdelse af generalforsamlingen kan medføre, således at det ikke forringer aktionærer, anpartshaveres eller medlemmers rettigheder.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Focus Advokater logo
Odense
Cortex Park Vest 3
5230 Odense M
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
04/06/2024
EU-ret, Øvrige
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
11/06/2024
Retssager og voldgift, Øvrige
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
I går
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted