Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændringer i lejeloven stiller større krav til udlejere

Ændringer i lejeloven stiller større krav til udlejere


Folketinget har netop vedtaget en række ændringer af lejeloven, som træder i kraft den 1. juli 2015. Ændringerne betyder blandt andet, at udlejere skal lave et obligatorisk ind- og fraflytningssyn samt sende en rapport til lejeren senest to uger efter synet. Derudover betyder ændringerne, at udlejere ikke længere kan aftale nyistandsættelse ved fraflytning.

Folketinget har vedtaget en række ændringer af lejeloven, som skal forenkle og modernisere reglerne på lejeområdet. Formålet er blandt andet at reducere konflikter mellem lejere og udlejere samt at sikre, at lejere ikke står med uforudsete regninger ved fraflytning.

Ændringerne inkluderer blandt andet:

  • Obligatorisk ind- og fraflytningssyn

  • Muligheden for at aftale nyistandsættelse afskaffes

  • Muligheden for at aftale nyistandsættelse afskaffes

  • Vedligeholdelsesreglerne forenkles

  • Varslingsreglerne for omkostningsbestemt leje og beboerrepræsentationens beføjelser forenkles

  • Mulighed for nettoprisindeksregulering af lejen

  • Der indføres stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørreglerne

  • Billigere adgang til forhåndsgodkendelse af husleje for udlejere af enkelte ejerlejligheder

  • Udlejere af en ejer- eller andelsbolig kan ubetinget opsige en lejer, hvis udlejeren selv skal bruge boligen


Lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2015.

Vi vil i det følgende fokusere på de to første punkter: Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og ændringerne vedrørende istandsættelse ved fraflytning.

1. Obligatorisk ind- og fraflytningssyn
For at undgå uenighed mellem lejere og udlejere, når lejemålet fraflyttes, er der indført et obligatorisk ind- og fraflytningssyn. Pligten gælder for udlejere af mere end én bolig. Ind- og fraflytningssynet indebærer, at der skal udarbejdes en ind- og fraflytningsrapport, som dokumenterer lejemålets stand. Rapporten skal sendes til lejer senest to uger efter synet.

Hvis udlejer ikke overholder reglerne om ind- og fraflytningssyn og ikke sørger for, at lejeren har modtaget rapporten senest to uger efter synet, mister udlejer sin ret til at kræve almindelig istandsættelse ved fraflytning. Dette gælder dog ikke krav, som skyldes lejers misligholdelse af lejemålet.

Lovændringen giver en øget administrationsbyrde for udlejere, som både skal lave en besigtigelse og dokumentere lejemålets stand samt sikre, at lejer modtager rapporten.

2. Istandsættelse ved fraflytning
En anden væsentlig ændring er, at udlejere fremover ikke kan aftale nyistandsættelse ved fraflytning. Udlejere kan kun kræve, at lejeren foretager en normalistandsættelse, som omfatter nødvendig hvidtning, maling, tapetsering, herunder også maling af træ og jern, samt mellemslibning og lakering af gulve, hvis det er nødvendigt. Omfanget af normalistandsættelsen vil derfor afhænge af, om der konkret er behov for istandsættelse.

Ændringen betyder, at udlejere kun kan kræve nyistandsættelse betalt af lejeren, hvis lejemålet er misligholdt. Lovændringen skærper dermed kravene til udlejers dokumentation af lejemålets stand inden indflytning.

IUNO mener
Ændringerne har mødt stor kritik fra udlejersiden, som mener, at boligstandarden i mange ejendomme vil falde, fordi udlejer er nødt til selv at betale for nyistandsættelse. Derudover kan selv små fejl fra udlejers side vedrørende det obligatoriske ind- og fraflytningssyn få store økonomiske konsekvenser for udlejerne, som risikerer at miste deres krav på almindelig istandsættelse ved lejers fralytning.

Indførelsen af det obligatoriske ind- og fraflytningssyn medfører en øget administrationsbyrde for udlejere, men det giver samtidig klarhed om lejemålets stand ved indflytningen. Dette vil forhåbentlig føre til en hurtigere afslutning af fraflytningssager og færre konflikter om lejemålets stand. Ændringen om, at udlejer kan kræve normalistandsættelse, når der er behov for det, kan dog tænkes at skabe konflikter, fordi der ikke er nogen praksis for, hvornår istandsættelse er nødvendig.

IUNO anbefaler, at udlejere allerede nu tilrettelægger faste procedurer for ind- og fraflytningssyn, hvortil der laves udførlige og detaljerede rapporter.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted