Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ændring i konkursloven sætter en stopper for “konefinten”

Horten
29/06/2017
240
Ændring i konkursloven sætter en stopper for “konefinten”
Horten logo
Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64. Den nye lov bidrager med et stærkere værn mod, at skyldner kan bringe aktiver i kreditorly hos sine nærtstående – den såkaldte "konefinte".
Med ændringen af konkurslovens § 64 vil det for fremtiden være nemmere at omstøde gaver, der er givet fra skyldner til dennes nærtstående. Kravene i konkurslovens skærpes, således at der kommer et værn mod den situation, hvor en skyldner bringer aktiver i kreditorly hos sin ægtefælle eller samlever.Strengere insolvensvurdering


Ændringen af konkurslovens § 64 medfører en dobbelt insolvensvurdering, således at det ikke længere er tilstrækkeligt, at det godtgøres, at skyldner ikke var eller blev insolvent ved gaveoverdragelsen. Det skal fremover samtidig godtgøres, at skyldneren på tidspunkt for gaveoverdragelsen beholdte utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække af sine forpligtelser.


Ingen omstødelsesfrist for særligt værdifulde aktiver


Efter de nugældende regler kan gaver der er fuldbyrdet inden for 2 år før fristdagen omstødes. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt i forbindelse med ægtefællefinten, da der forekommer situationer, hvor kreditorer ikke har mulighed for at få skyldner erklæret konkurs inden for denne frist.

På denne baggrund indsættes der et nyt stk. 4, hvorefter der ikke gælder nogen omstødelsesfrist for gaver, der åbenbart stod i misforhold til skyldners økonomiske forhold. Omstødelsen efter det nye stk. 4 kan derfor alene afværges, hvis det godtgøres, at skyldner hverken var eller blev insolvent ved gaveoverdragelsen samt at skyldner utvivlsomt beholdte tilstrækkelige midler til dækning af sine forpligtelser.

Dette skal modvirke at særligt værdifulde aktiver bliver overført til skyldners ægtefælle. Ved særligt værdifulde aktiver menes navnlig fast ejendom, værdipapirer, motorkøretøjer og lignende. Ved vurderingen af om en gavedisposition kan omstødes skal der tages hensyn til gavens værdi i forhold til skyldners økonomiske forhold samt om genstanden i sig selv udgør en høj værdi.

I den vedtagne lov er det fastslået at omtvistede og betingede krav også skal medregnes ved vurdering af, om skyldner beholdte utvivlsomt tilstrækkelige midler til dækning af sine forpligtelser. Dette forudsætter dog, at kravet senere fastslås endeligt over for skyldner. Dette kan ske ved dom over skyldneren eller ved skyldners erkendelse.


Løbende betalinger


Desuden indsættes der et nyt stk. 5, hvoraf det følger, at hvis skyldner løbende har betalt større beløb til eller for sin ægtefælle eller samlever kan disse betalinger omstødes, såfremt de ikke kan anses som rimelige bidrag til familiens forsørgelse henset til de økonomiske forhold og familiens behov. Derved undgår man tvivl om, hvorvidt løbende betalinger skal anses som værende gaver. Ligesom ved den nye stk. 4 er der ikke nogen omstødelsesfrist.


Overgangsbestemmelse


Loven finder alene anvendelse på gaver, der er fuldbyrdet efter lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2018. Gaver der er fuldbyrdet forinden denne dato skal bedømmes efter de nugældende regler.


Sammenfatning


Med ændringen af konkurslovens § 64 vil der fremover være en videre adgang til at omstøde gaver, der er givet fra skyldneren til dennes nærtstående. Først og fremmest bliver der indført en strengere vurdering af om skylder blev insolvent ved gaveoverdragelsen. Derudover gælder der for særligt værdifulde aktiver samt løbende betalinger ingen omstødelsesfrist. Skyldneren afskæres derfor fra at spekulere i at overdrage aktiver af høj værdi til sine nærtstående. Den nye lov bidrager dermed med et stærkere værn mod, at skyldner kan bringe aktiver i kreditorly hos sine nærtstående – den såkaldte "konefinte".
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 46.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
15/07/2020
Insolvens og rekonstruktion
Undgå konkurskarantæne
Undgå konkurskarantæne
08/07/2020
Insolvens og rekonstruktion
Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer
Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer
22/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges og justeres
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges og justeres
21/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
Inddrivelse for kommunale forsyningsvirksomheder
Inddrivelse for kommunale forsyningsvirksomheder
17/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
Nye kendelser vedrørende personlige rekon­struktioner
Nye kendelser vedrørende personlige rekon­struktioner
27/02/2020
Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted