Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændring af regler om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge

IUNO
08/01/2019
Ændring af regler om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge


Folketinget vedtog i slutningen af 2018 en lov om ændring af blandt andet arbejdsløshedsforsikringsloven. Loven indfører et opholdskrav for retten til arbejdsløshedsdagpenge. Men der er visse uklarheder i loven, som blandt andet kan få betydning for danske virksomheder. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2019.Ændringerne udspringer af en politisk aftale fra starten af 2018, der havde til formål at sænke skatten på arbejdsindkomst m.v. ved til gengæld at justere reglerne for en række overførselsindkomster.

Loven vedrører først og fremmest indførelsen af et opholdskrav for retten til arbejdsløshedsdagpenge. Da lovforslaget blev fremsat, blev det foreslået, at borgere først skulle kunne få arbejdsløshedsdagpenge, når de havde opholdt sig lovligt i Danmark eller i et andet EU/EØS-land i 7 ud af 8 år. Det blev dog undervejs i Folketingets behandling ændret til mindst 7 års ophold inden for de seneste 12 år, så kortere udlandsophold ikke ville påvirke retten til dagpenge.

Loven vil desuden få betydning i sager om sygedagpenge efter sygedagpengeloven og dagpenge efter barselsloven, hvis retten til sygedagpenge eller dagpenge afhænger af, om personen opfylder kravene for at få arbejdsløshedsdagpenge. Loven vil nemlig forpligte arbejdsløshedskasser til at opgøre og videregive oplysninger til kommuner og Udbetaling Danmark om medlemmers ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis arbejdsløshedskassen bliver anmodet om det. Dette er ikke en pligt efter de nugældende regler.


Udstationering fra dansk virksomhed


Ifølge loven sidestilles visse typer af udlandsophold med ophold i Danmark. Dette gælder blandt andet ophold i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab. Det er dog ikke klart, om det samme gælder for udstationering til et hovedselskab eller søsterselskab. Under udvalgsbehandlingen forklarede Beskæftigelsesministeren, at det er uden betydning, om udsendelsen sker til et hoved-, søster- eller datterselskab. Men dette fremgår hverken af ændringsloven eller af bemærkningerne.

Loven definerer generelt ikke, hvad der skal forstås ved en ”dansk virksomhed”. Dette er kun nærmere defineret under udvalgsbehandlingen, hvor en dansk virksomhed er afgrænset, som en virksomhed der er registreret i CVR og udøver aktiviteter i Danmark. Beskæftigelsesministeren forventer dog at fastsætte nærmere regler om, hvad der skal forstås herved.

Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2019. Opholdskravet indfases dog gradvist, så medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode i 2019 og 2020, skal have opholdt sig i Danmark i henholdsvis 5 og 6 år inden for de seneste 12 år.


IUNO mener


Ændringerne medfører blandt andet et opholdskrav som betingelse for retten til arbejdsløshedsdagpenge. Efter et ændringsforslag endte opholdskravet med at blive 7 års lovligt ophold i Danmark eller i et andet EU/EØS-land inden for de seneste 12 år. Der er dog visse undtagelser til dette krav, f.eks. medregnes udstationeringer fra en dansk virksomhed til udlandet som ophold i Danmark.

Som loven er formuleret, bliver en virksomheds selskabsstruktur afgørende for medarbejdernes ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis medarbejderne bliver udstationeret til udlandet. Ifølge loven vil opholdet i udlandet nemlig kun blive medregnet som ophold i Danmark, hvis medarbejderen udsendes til en filial eller et datterselskab. Udsendelse til et hovedselskab eller et søsterselskab står derimod ikke til at blive medregnet, i hvert fald ikke ifølge lovteksten eller bemærkningerne. Det kan skabe udfordringer for virksomhederne, hvis medarbejderne f.eks. nægter at lade sig udsende, fordi de risikerer at miste retten til arbejdsløshedsdagpenge.

IUNO anbefaler, at virksomheder overvejer, om der er grund til at ændre deres set-up for udstationering på baggrund af de nye regler eller alternativt laver tillægsforsikringer for de ansatte.

[Beskæftigelsesministeriets ” Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven” vedtaget den 20. december 2018]

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted