Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændring af AVMS-direktivet: Ny lovgivning for TV og medietjenester

Bech Bruun
09/09/2020
Ændring af AVMS-direktivet: Ny lovgivning for TV og medietjenester
Bech Bruun logo
Med ikrafttrædelse fra den 1. juli 2020 og fremefter har Danmark implementeret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/1808 af 14. november 2018 om ændring af direktivet af audiovisuelle medie-tjenester (AVMS-direktivet). AVMS-direktivet pålægger EU-medlemsstaterne en række minimums-standarder for audiovisuelle medier og gælder både for traditionelt TV og TV-lignende on demand-tjenester samt videodelingsplatforme. Det ændrede AVMS-direktiv skal være implementeret i EU-medlemsstaternes nationale lovgivning senest den 19. september 2020.

Ændringen af AVMS-direktivet er blevet implementeret i dansk ret ved lov nr. 805 af 09/06/2020 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film samt ved vedtagelsen af en række bekendtgørelser, som hører under Kulturministeriet.


AVMS-direktivet indeholder et afsenderlandsprincip, som stadigvæk gælder. Afsenderlandsprincippet betyder, at medietjenester som udgangspunkt kun skal overholde den lovgivning, som gælder i det land, hvor medietjenesten er etableret. I praksis har det den konsekvens, at danske medier som DR og TV2, der er etableret i Danmark, skal overholde den danske implementering af reglerne i AVMS-direktivet, mens medier, der sender til Danmark fra andre lande, fx NENT, Discovery, Disney, BBC, Viasat, Turner og Xee mv., skal overholde lovgivningen i det land, hvor de er etableret.


Ændringsloven indeholder følgende hovedpunkter:


 • Indførelse af pligt for videodelingsplatforme til at træffe foranstaltninger til at imødegå skadeligt og ulovligt audiovisuelt indhold på deres tjenester.
 • Indførelse af krav til udbydere af tv og on demand audiovisuelle medietjenester om mærkning af programmers egnethed for mindreårige. Indførelse af pligt for udbydere af tv og on demand audiovisuelle medietjenester til gradvist at gøre programindhold mere tilgængeligt for personer med handicap.
 • Opretholdelse af de gældende strengere danske reklameregler (forbud mod afbrydelse af tv-programmer med reklamer, forbud mod visning af danske programmer, som indeholder produktplacering, og opretholdelse af det gældende reklameloft på tv på 12 minutter pr. time).

De nærmere regler fra direktivet og lovforslagets hovedpunkter er gennemført i en række bekendtgørelser med hjemmel i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, herunder ændringsloven med tilhørende lovbemærkninger.


De fleste bekendtgørelser er meget specifikke for DR og TV2, men følgende bekendtgørelser gælder også for af videodelingsplatformstjenester og on demand audiovisuelle medietjenester etableret i Danmark, ligesom de kan være relevante for sponsorer, producenter mv:


 • Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering
 • Bekendtgørelse om videodelingsplatformstjenester
 • Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering mv. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber
 • Bekendtgørelse om forsyning af tv og on demand audiovisuelle medietjenester med overliggende indslag til kommercielle formål mv.

Bekendtgørelserne fastsætter en række krav til udbydere af fjernsynsvirksomhed og on demand audiovisuelle medietjenester etableret i Danmark, herunder følgende:


 • Krav om beskyttelse af mindreårige (valg af sendetidspunkt, alderskontrolværktøjer m.v.) og offentligheden mod skadeligt og ulovligt indhold.
 • Krav om aldersvurdering og aldersmærkning af visse programtyper set i forhold til disse programmers egnethed for mindreårige samt information om aldersmærkningen.
 • Krav om registrering hos Radio- og TV-nævnet.
 • Krav om, at europæiske programmer udgør mindst 30% af deres kataloger og får en tilpas fremtrædende plads (finder ikke anvendelse på udbydere med en lav omsætning eller en lille målgruppe).

For videodelingsplatformstjenester etableret i Danmark fastsættes blandt andet følgende krav i bekendtgørelserne:


 • Krav om, at videodelingsplatformstjenester implementerer foranstaltninger til at imødegå skadeligt og ulovligt audiovisuelt indhold på deres tjenester (bl.a. krav til videodelingsplatforme om, at de skal oprette mekanismer til indberetning af skadeligt eller ulovligt indhold, der udbydes på platformen, og til at sikre alderskontrol) samt forpligtelser vedrørende reklamer.
 • Krav om, at udbydere af videodelingsplatforms-tjenester skal lade sig registrere hos Radio- og TV-nævnet.
 • Sociale medietjenester er omfattet af bekendtgørelsens regler, hvis udbud af billedprogrammer, brugergenererede videoer eller begge dele til offentligheden udgør en væsentlig funktion i tjenesten.

Desuden opretholdes gældende strengere danske reklameregler for radio, fjernsynsvirksomhed og on demand audiovisuelle medietjenester etableret i Danmark, herunder følgende:


 • Forbuddet mod afbrydelse af tv-programmer med reklamer
 • Forbuddet mod visning af danske programmer, som indeholder produktplacering
 • Reklameloftet på tv på 12 minutter pr. time
 • Præcisering af forbud mod reklame, sponsorering og produktplacering ift. elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere.

Bekendtgørelse om forsyning af tv og on demand audiovisuelle medietjenester med overliggende indslag (overlays) til kommercielle formål m.v. fastsætter undtagelserne til direktivets krav om, at programvirksomhed ved udsendelse af billedprogrammer ikke må forsynes med overliggende indslag (overlays) til kommercielle formål eller ændres uden samtykke fra de foretagender, der udøver programvirksomheden.


Forbuddet mod overliggende indslag (overlays) til kommercielle formål uden samtykke er implementeret i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 89, stk. 1. Efter bekendtgørelsen gælder følgende undtagelser til forbuddet:


 • Overliggende indslag (overlays), som modtageren af tjenesten udelukkende har taget initiativ til eller tilladt til privat brug såsom overliggende indslag som følge af tjenester for individuel kommunikation.
 • Kontrolelementer af enhver brugergrænseflade, der er nødvendige for driften af udstyret eller for programnavigering såsom volumenbjælker, søgefunktioner, navigationsmenuer eller kanaloversigter.
 • Overliggende indslag (overlays) i form af advarselsmeddelelser, oplysninger i offentlighedens interesse, under tekster eller kommerciel kommunikation såsom reklamer mv., der leveres af udbyderen af programvirksomheden.
 • Datakompressionsteknikker, der mindsker størrelsen af en datafil, og andre teknikker, der kan tilpasse en tjeneste til distributionsmidlet, såsom opløsning og kodning, uden nogen ændring af indholdet med forbehold for Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet mv.

Producenter og sponsorer kan derfor efter vores opfattelse godt implementere overlays i brugergrænseflader, hvis forbrugerne selv kan initiere overlay’et ved fx at bruge søgefunktioner, navigationsmenuer, kanaloversigter mv.


Vores eksperter er klar til at rådgive dig og din virksomhed om konsekvenserne af implementeringen af ændringerne af AVMS-direktivet.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
12/01/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Risiko for markant højere bøder for ulovlig reklame for medicinsk udstyr
Risiko for markant højere bøder for ulovlig reklame for medicinsk udstyr
26/01/2024
E-handel og markedsføring
Bæredygtighed – hvad skal du som influencer være opmærksom på, når du reklamerer for et produkt som bæredygtigt?
Bæredygtighed – hvad skal du som influencer være opmærksom på, når du reklamerer for et produkt som bæredygtigt?
22/02/2024
E-handel og markedsføring
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Hvad skal du som influencer være opmærksom på ved samarbejdsaftaler?
Hvad skal du som influencer være opmærksom på ved samarbejdsaftaler?
19/02/2024
E-handel og markedsføring
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted