Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Advokat var ikke omfattet af funktionærloven

Horten
09/02/2016
239
Advokat var ikke omfattet af funktionærloven
Horten logo


Østre Landsret kom højst overraskende frem til, at en advokat med titlen partner i et advokatfirma ikke var i en tjenestestilling og dermed ikke var omfattet af funktionærloven, ferieloven eller ansættelsesbevisloven.


Hvorvidt en person er lønmodtager, har stor betydning for vedkommendes rettigheder, da lønmodtagerstatus indebærer, at personen er beskyttet af en række lovbestemmelser. Der er ikke i dansk ret et entydigt lønmodtagerbegreb, men lønmodtager defineres dog ofte som en person, der modtager løn for personligt arbejde i en tjenestestilling.

BYRETTEN: TJENESTESTILLING OMFATTET AF FUNKTIONÆRLOVEN
I den konkrete sag havde en "Salary Partner" i et advokatfirma valgt at opsige sin stilling i virksomheden, og i den forbindelse opstod der uenighed om karakteren af partnerens ansættelsesforhold.

Byretten lagde i sin afgørelse vægt på partnerens faste månedlige vederlag, som blev udbetalt som A-indkomst, samt at hun hverken modtog nogen del af overskuddet eller havde stemmeret på partnermøder. Byretten fandt endvidere, at advokatfirmaet havde påtalt partnerens klientsammensætning og måden, hvorpå partneren fakturerede sin tid over for sine klienter. De omstændigheder, at partneren var forpligtet til at lægge sin fulde arbejdskraft hos advokatfirmaet, at hun skulle have tilladelse til bogindkøb og kursustilmeldinger, og at hun ikke havde ledelsesmæssige beføjelser over for andre ansatte, indikerede efter byrettens opfattelse også, at partneren var lønmodtager og dermed beskyttet af funktionærloven.

På denne baggrund fandt byretten, at partneren var lønmodtager i en tjenestestilling og derfor var omfattet af både funktionærloven, ferieloven og ansættelsesbevisloven.

LANDSRETTEN NÅEDE TIL ET ANDET RESULTAT
Landsretten kom frem til, at partneren ikke var i en tjenestestilling og derfor ikke var beskyttet af funktionærloven mv. Landsretten lagde vægt på, at partneren var ansat til at opbygge en afdeling uden hjælp fra andre og i den forbindelse havde medbragt egne sager og forventedes at skaffe nye egne sager og klienter. Derudover mente landsretten, at der ikke var en instruktionsbeføjelse, da partneren arbejdede alene og selv tilrettelagde sin arbejdstid og -indsats. Endelig fandt landsretten, at påtalen vedrørende klientsammensætning ikke udgjorde et pålæg om at tage bestemte klienter.

HORTEN BEMÆRKER
Der er i retspraksis skabt visse generelle retningslinjer, hvorefter det kun er den øverste ledelse eller personer, som utvivlsomt er konsulenter, som ikke anses for omfattet af lønmodtagerbegrebet.

Landsrettens afgørelse er således højst overraskende og ikke i tråd med tidligere praksis på området, idet den pågældende partner var ansat advokat med titel af partner og modtog fast månedsløn og ikke havde nogen former for bestemmende indflydelse eller ejerskab i virksomheden og heller ingen ledelsesmæssige beføjelser over andre.

Efter vores vurdering lægger landsretten stor vægt på partnerens selvstændige rolle med opstart af ny afdeling og forventet tilgang af egne sager. Dette er efter vores opfattelse ikke tilstrækkeligt til at betragte partneren som værende en del af den øverste ledelse.

Det skal nævnes, at det økonomiske udfald af landsretssagen blev bedre for partneren, selvom landsrettens dom gik hende imod med hensyn til lønmodtagerstillingen. Dette kan have haft en betydning for sagens udfald.[layerslider id="67"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 54.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Sexchikane på arbejdspladsen
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
Udbetaling af indefrosne feriepenge
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted