Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

8. udbudsrunde i Nordsøen er sat i gang

Bech Bruun
10/07/2018
8. udbudsrunde i Nordsøen er sat i gang
Energistyrelsen har åbnet for ansøgninger til nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. Interesserede olie- og gasselskaber kan ansøge om andele i koncessioner senest den 1. februar 2019.

Det område, som udbydes i 8. udbudsrunde, omfatter Centralgraven med tilgrænsende områder, og der kan også ansøges om områder, som eventuelt skifter status fra koncessionsbelagt til ikke-koncessionsbelagt frem til 90 dage inden udløbet af ansøgningsfristen.

De tildelte koncessioner vil være betinget af, at selskaber, der deltager i samme koncession, indgår en Joint Operating Agreement (JOA). Nordsøfonden deltager på statens vegne i de nye koncessioner med en andel på mindst 20 procent.

Ændringerne i modeltilladelsen for 8. udbudsrunde vedrører blandt andet vilkår om planer for afvikling af anlæg og sikring af tilstrækkelig teknisk og finansiel kapacitet, som følger af ændringer i undergrundsloven i 2015 i forbindelse med gennemførelsen af offshoresikkerheds-direktivet.

Vilkår for 8. udbudsrunde fremgår her.

Lempelse af kulbrintebeskatningen i et vindue fra 2017-25
Koncessionshavere skal betale dansk selskabs- og kulbrinteskat på henholdsvis 25 procent og 52 procent. Koncessionshaverne har dog mulighed for at benytte en valgfri ordning, der medfører en skattemæssig lempelse for visse investeringer, som skal godkendes af Energistyrelsen, der er foretaget i et vindue i perioden 2017-2025.

Med ordningen hæves kulbrintefradraget over en seksårig periode fra 5 % til 6,5 % årligt (i alt 39 %). Derudover hæves satsen for saldoafskrivninger i kulbrinteskatten fra 15 % til 20 % og fradragstidspunktet for de to fradrag ændres fra tidspunktet, hvor investeringerne tages i brug til betalingstidspunktet. Fradraget er dog betinget af, at olieprisen holder sig under 75 USD/tønde (2017 niveau, stigende med 2 % p.a.). Såfremt prisen bliver højere, vil skatterabatten skulle tilbagebetales.

Nye vejledninger
Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning om afviklingsplaner for offshore olie- og gasinstallationer, samt en vejledning om teknisk kapacitet vedrørende anvendelse og udnyttelse af Danmarks undergrund. Begge vejledninger er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside.

Derudover fremgår det af vejledningens afviklingsplaner, at Energistyrelsen i 2018 også har udarbejdet eller vil udarbejde en vejledning om finansiel kapacitet samt en borevejledning. Disse vejledninger er endnu ikke tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside.

Mere fleksibel tilgang til sikkerhedsstillelse
Selskaber, der får tildelt en koncession, skal inden for 30 dage stille en garanti for opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til koncessionen over for Energistyrelsen.

Energistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om sikkerhedsstillelse og forsikringer som lægger op til en mere fleksibel tilgang til sikkerhedsstillelse. Den mere fleksible tilgang betyder, at selskaberne i særlige tilfælde vil kunne stille med en anden type sikkerhed end den traditionelle ubegrænsede moderselskabsgaranti.

Vejledningen er tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside.

Operatør
Ansøgninger fra grupper af selskaber skal angive en foreslået operatør. Energistyrelsen udpeger herefter operatøren efter samråd med Arbejdstilsynet. Udnævnelsen baseres på operatørens kvalifikationer, herunder evnen til at opfylde sikkerheds- og miljøkravene i lov om offshore sikkerhed og lov om beskyttelse af havmiljøet i relation til offshore aktiviteter.

Forbedret tredjepartsadgang

Vilkårene for tredjepartsadgang til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen er forbedret som følge af den politiske aftale om udvikling af Nordsøen, som blev indgået den 22. marts 2017.

Rådgivning om kulbrintekoncessioner, undergrundsloven og udbudsvilkår
Bech-Bruun har mangeårig erfaring med at rådgive danske og internationale selskaber om kulbrinteaktiviteter i Nordsøen, herunder med forberedelse af ansøgninger om kulbrintekoncessioner, både ved udbudsrunder og åben dør-processen. Vi kan derfor bistå selskaber i forbindelse med den 8. udbudsrunde og om de krav, ansøgere skal opfylde i forhold til undergrundsloven og udbudsvilkårene.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
Nødforordning til acceleration af vedvarende energiprojekter på vej
18/11/2022
Energi og forsyning, Miljøret, Offentlig ret
EU-nødindgreb på energimarkedet fra 1. december 2022
EU-nødindgreb på energimarkedet fra 1. december 2022
11/11/2022
EU-ret, Energi og forsyning
Forcering af den grønne omstilling på baggrund af den nye forsyningsmæssige og sikkerhedsmæssige virkelighed
Forcering af den grønne omstilling på baggrund af den nye forsyningsmæssige og sikkerhedsmæssige virkelighed
21/10/2022
Energi og forsyning, Miljøret
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
12/09/2022
Energi og forsyning
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
19/08/2022
Energi og forsyning, Øvrige
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
18/08/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted