Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Virksomheders brug af ændringsvilkår i løbende forbrugeraftaler

Bech Bruun
12/03/2020
715
Virksomheders brug af ændringsvilkår i løbende forbrugeraftaler
Bech Bruun logo
Forbrugerombudsmanden vurderede i slut februar, at en virksomheds aftalevilkår i sine medlemsbetingelser var urimeligt og ugyldigt, da vilkåret gav virksomheden en næsten ubegrænset mulighed for at ændre medlemsbetingelserne uden forbrugerens accept.

Vilkåret gav virksomheden ret til at foretage ændringer i et fitnessmedlemsskab uden forbrugerens samtykke, der eksempelvis gjorde det muligt for virksomheden at forhøje prisen eller indføre nye gebyrer.

Forbrugerombudsmanden fandt vilkåret urimeligt, da det gav virksomheden en næsten ubegrænset ændringsadgang, som forbrugeren ikke kunne forudse konsekvenserne af udover muligheden for at opsige medlemskabet. Selvom forbrugeren både ville blive varslet og havde mulighed for at opsige aftalen, mente Forbrugerombudsmanden fortsat, at vilkåret var urimeligt og dermed ugyldigt.

Forbrugerombudsmanden lagde blandt andet vægt på, at vilkårene ikke gør det gennemsigtigt for forbrugeren at sammenligne tilbud, når eksempelvis prisen kan ændres af virksomheden. Sådanne ændringsvilkår kan derfor være til skade for forbrugeren.


Forbrugerombudsmandens praksis


Det er ikke første gang, at Forbrugerombudsmanden stiller krav til erhvervsdrivendes ændringsvilkår i løbende forbrugeraftaler. Forbrugerombudsmanden gjorde i juli 2017 de samme kriterier for aftalevilkår gældende ved priser for levering af el og naturgas til forbrugere.

På trods af, at Forbrugerombudsmanden gentagne gange har kommenteret på ugyldigheden af ændringsvilkår i løbende aftaler, er det stadig usikkert, hvad de erhvervsdrivende må og kan, hvis de fortsat skal have mulighed for på sædvanlig vis at korrigere en løbende aftale med en forbruger som eksempelvis abonnementspriser. Der foreligger ikke p.t. dansk retspraksis på området.


Betingelser for ændringsvilkår i løbende aftaler


Forbrugerombudsmanden har opsat følgende kriterier på baggrund af aftalelovens §§ 36, stk. 2, 38b, stk. 2, og 38c, stk. 1, som erhvervsdrivende skal sikre sig for, at ændringsvilkår ikke anses for urimelige:

  1. vilkåret må ikke give virksomheden ubegrænsede muligheder for at ændre aftalen

  2. kriterierne for, hvornår sådanne ændringer kan ske, skal fremgå tydeligt

  3. forbrugeren skal varsles individuelt om ændringer

  4. forbrugeren kan opsige aftalen som følge af ændringerne.


Det kræver derfor ifølge Forbrugerombudsmanden udtrykkelig accept fra forbrugeren, hvis erhvervsdrivende ønsker at ændre vilkårene i en løbende aftale.

Det følger af aftalelovens § 36, stk. 1, at en aftale kan tilsidesættes, hvis den er urimelig at gøre gældende. Bestemmelsen kan bl.a. finde anvendelse, hvor en aftales kompleksitet kan være så betydelig, at forbrugeren på aftaletidspunktet ikke er i stand til at overskue konsekvenserne, herunder mulige fremtidige ændringer.

Dette urimelighedskriterium suppleres af aftalelovens § 38b, stk. 2, hvorefter en skriftlig aftale skal være klar og forståelig, og § 38c, stk. 1, der sikrer, at aftalen ikke indebærer en for stor skævvridning mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.


Vidtgående fortolkning af ”urimelighed”


I Forbrugerombudsmandens vurdering af aftalevilkårets urimelighed, lægger Forbrugerombudsmanden bl.a. vægt på, at virksomheden kan foretage ændringer uden forbrugerens accept. Det er ifølge Forbrugerombudsmanden underordnet, at forbrugeren både bliver informeret om ændringen samt muligheden for at opsige sit medlemskab. Dette er en mere vidtgående fortolkning af en ”urimelig” aftale, end hvad der fremgår af EU-praksis på området. At binde forbrugeren ved passivitet, altså at han er tvunget til aktivt at opsige aftalen, hvis han ikke kan acceptere ændringen, er således ikke rimeligt efter Forbrugerombudsmandens vurdering.

EU-Domstolen stiller strenge krav til erhvervsdrivendes informationspligt om ændringsvilkår og disses konsekvenser ved både aftaleindgåelsen, og igen når en ændring finder sted, men Domstolen afviser ikke erhvervsdrivendes mulighed for at ændre vilkår i løbende forbrugeraftaler.

Ifølge Domstolen vil en erhvervsdrivendes ensidige ændring af omkostninger være urimelig, hvis retningslinjerne for fastsættelsen af de nævnte omkostninger ikke er klart beskrevet, eller der ikke er angivet gyldige grunde til den pågældende ændring. Ensidige ændringsvilkår er således ikke udelukket, hvis de opfylder Domstolens betingelser for at informere forbrugeren.

I forbindelse med udformningen af aftalevilkårene er det særligt væsentligt, at vilkårene ikke udformes med en for stor skævvridning mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, men at der tages hensyn til forbrugeren som den svage part. Domstolen fastslår, at det afgørende er, om forbrugeren er blevet informeret om kontraktens bestemmelser og konsekvenserne heraf ved aftaleindgåelsen.

EU-Domstolens kriterier og aftalelovens bestemmelser synes mere overensstemmende end Forbrugerombudsmandens kriterier, der i høj grad indskrænker erhvervsdrivendes muligheder for at ændre i løbende forbrugeraftaler. Det synes uforholdsmæssigt, at erhvervsdrivende skal være tæt på tvunget i et aftaleforhold uden mulighed for justering modsat forbrugeren, der til enhver tid kan opsige aftaleforholdet. Forbrugerombudsmandens fastsatte kriterier kan dog næppe udstrækkes til et forbud for den erhvervsdrivende til at kunne opsige en løbende aftale.


Bech-Bruuns kommentar


Der er flere af Forbrugerombudsmandens kriterier og hensyn til forbrugeren, som erhvervsdrivende bør følge og være opmærksomme på, som sikrer forbrugerens interesse i at beskytte sig mod uforudsete ændringer og muligheden for at reagere. Der er dog også væsentlige legitime hensyn til, at erhvervsdrivende skal have mulighed for ensidigt at kunne ændre løbende aftalevilkår med en forbruger, hvilket Forbrugerombudsmanden ikke bemærker.

I medfør af EU-Domstolens praksis kan erhvervsdrivende fortsat have ændringsvilkår med mulighed for ensidig ændring, såfremt den erhvervsdrivende i) gør forbrugeren opmærksom på aftalens vilkår og konsekvenserne heraf ved aftalens indgåelse, samt hvornår vilkårsændringen kan finde anvendelse, ii) informerer forbrugeren før ændringens indtræden samt baggrunden herfor, og iii) meddeler forbrugeren om muligheden for at bringe aftalen til ophør inden ændringen træder i kraft.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 28.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
30/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
11/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Forbrugerombudsmanden: Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige
Forbrugerombudsmanden: Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige
03/09/2020
E-handel og markedsføring, Kontraktret, Øvrige
Digitaliseringsstyrelsen lancerer ny standard it-driftsaftale
Digitaliseringsstyrelsen lancerer ny standard it-driftsaftale
31/08/2020
IT- og telekommunikation, Kontraktret
Ny statslig standard­kontrakt for IT-driftsydelser offentlig­gjort
Ny statslig standard­kontrakt for IT-driftsydelser offentlig­gjort
27/08/2020
IT- og telekommunikation, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted