Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Vedholdenhed betaler sig i skattesager

TVC Advokatfirma
01/03/2021
Vedholdenhed betaler sig i skattesager
TVC Advokatfirma logo
I sager om beskatning af indsætninger på bankkonto og sammenblanding af privat- og selskabsøkonomi er en grundig bevisførelse afgørende.

En nyere dom illustrerer vigtigheden af en grundig bevisførelse i sager om beskatning af indsætninger på private bankkonti samt at det kan kræve stædighed at få ret.


Østre Landsret afsagde den 9. september 2020 en dom omhandlende beskatning af indsætninger og overførsler, der var foretaget igennem en aktionærs private konti. Dommen er offentliggjort som SKM.2020.456 ØLR.


Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at beskatte en aktionær af i alt 3,2 mio. kr., der var indsat på hans og hans daværende ægtefælles private bankkonti i indkomstårene 2008-2011. Indsætningerne stammede hovedsageligt fra aktionærens selskaber.


Et af spørgsmålene i sagen var, om aktionæren havde løftet bevisbyrden for, at de indsatte beløb på bankkontiene ikke var skattepligtig indkomst. Derudover var det et spørgsmål, om overførslerne fra selskaberne kunne foretages skattefrit efter de dagældende regler om kapitalejerlån.


For så vidt angår overførslerne fra selskaberne til aktionæren fandt både byretten og landsretten, at der påhvilede aktionæren en skærpet bevisbyrde for, at der var tale om allerede beskattede midler eller skattefrie overførsler. Årsagen hertil var, at driften af selskaberne var indrettet på en sådan måde, at der var en høj grad af sammenblanding mellem aktionærens private økonomi og selskabernes økonomi.


Byretten fandt, at aktionæren ikke havde løftet denne bevisbyrde og beløbene heller ikke kunne overføres skattefrit efter de dagældende regler om kapitalejerlån. Byretten lagde bl.a. vægt på, at aktionæren ikke havde fremlagt oplysninger, der gav grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes formueopgørelse, hvorfor byretten efter en konkret vurdering frifandt Skatteministeriet.


Aktionæren ankede sagen til Østre Landsret, hvorefter landsretten bekræftede, at indsætningerne ikke kunne anses for skattefri kapitalejerlån efter de dagældende regler. Landsretten fandt imidlertid, at der kunne ske en nedsættelse af en del af de forhøjelser, der var gennemført for indkomstårene 2009 og 2010.


For så vidt angår indkomståret 2011 nåede Østre Landsret frem til, at en del af det fremlagte materiale i sagen muliggjorde en vurdering af, om en række udgifter relaterede sig til driften i selskabet. Landsretten hjemviste med den begrundelse aktionærens skatteansættelse for indkomståret 2011 til fornyet behandling hos skattemyndighederne.


Dommen er et godt eksempel på, at det nogle gange kræver en vis stædighed at få ret i en skattesag.


Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store, komplekse sager for erhvervsvirksomheder.


Vores jurister har således stor erfaring med at håndtere skattesager af enhver slags og er opdaterede på de mange utrykte afgørelser indenfor skatteområdet.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse
14/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
Manglende iagttagelse af reaktionsfristen
13/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
13/04/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
08/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
06/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
30/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted