Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ulovlig priskoordinering mellem konkurrenter

Focus Advokater
16/04/2021
Ulovlig priskoordinering mellem konkurrenter
Focus Advokater logo
Østre Landsret har den 12. marts 2021 stadfæstet, at HMN Naturgas ulovligt har koordineret priser på service af naturgasfyr i Hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland sammen med to konkurrenter og en brancheforening.

Sagens omstændigheder

HMN Naturgas (nu Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab) udbyder blandt andet serviceabonnementsordninger, som består i servicetjek og reparatørhjælp til ejere af naturgasfyr i Hovedstadsområdet og Nord- og Midtjylland. HMN Naturgas har ikke egne ansatte til at udføre servicen men gør brug af selvstændige virksomheder som underleverandører, herunder blandt andet Gastech og Kiertner, som også selv udbyder disse abonnementsordninger i konkurrence med HMN Naturgas.


I 2014 forhandlede HMN Naturgas med de to ovennævnte underleverandører og deres brancheforening; DERBRA, om en ny standardunderleverandørkontrakt, herunder bl.a. om en ny afregningsmodel for HMN Naturgas’ afregning af sine underleverandører.


Ved konkurrencemyndighedernes undersøgelse af sagen viste det sig, at forhandlingerne ikke kun havde vedrørt det vertikale forhold (vilkårene for brug af underleverandører) mellem parterne, men at parterne også havde forhandlet om forhold, der havde betydning for de enkelte parters slutbrugerpriser på abonnementsordningerne. I dette forhold var parterne konkurrenter. Konkurrencemyndighederne konstaterede, at en sådan koordinering af abonnementspriser var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.


Sagen blev første gang afgjort af Konkurrencerådet i 2016. Konkurrenceankenævnet stadfæstede afgørelsen i 2017. HMN Naturgas ankede herefter sagen til Sø- og Handelsretten. Sø- og Handelsretten stadfæstede i 2019, at parternes koordinering af priser var ulovlig. Dommen blev anket videre til Østre Landsret, som nu også har stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom og Konkurrencerådets afgørelse.


Både brancheforeningen DERBRA og Kiertner er i dag opløst. Gastech har ikke anket Konkurrencerådets afgørelse.


Konkurrencerådet har i 2016 anmeldt sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse af de involverede virksomheder og brancheforeningen, men efterforskningen og straffesagen har afventet en endelig afgørelse af sagen for Østre Landsret.


Regelgrundlaget

Konkurrenceloven forbyder aftaler mellem virksomheder, der enten har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.


Aftalen vedrørte konkurrenters prisfastsættelse over for slutforbrugerne og havde derfor i sig selv til formål at skade konkurrencen. Når der er tale om en formålsovertrædelse, er det ikke nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af, om aftalen reelt har haft negative følger for konkurrencen på det relevante marked.


Definitioner

  • Horisontale aftaler er aftaler eller samordnet praksis indgået mellem to eller flere virksomheder på samme produktions- eller distributionsled.
  • Vertikale aftaler er aftaler eller samordnet praksis indgået mellem to eller flere virksomheder inden for forskellige produktions- eller distributionsled, f.eks. produktionsleddet, grossistleddet og distributionsleddet.

Focus Advokater bemærker

Der er typisk ikke de store konkurrenceretlige betænkeligheder forbundet med forhandlinger mellem vertikalt forbundne virksomheder. Undtagelserne kan være f.eks. brugen af bindende videresalgspriser, MFC-klausuler (most favoured customer), aktivt- og passivt salg begrænsninger samt konkurrenceklausuler.

Når konkurrerende virksomheder indgår en vertikal aftale, der samtidig indeholder horisontale aftalevilkår, så kan forhandlinger om hovedsageligt vertikale forhold udnyttes til også at aftale forhold, herunder priser, der kan begrænse konkurrencen og skade forbrugerne.


Østre Landsret har i sin dom fastslået vigtigheden af, at virksomheder, der både har et vertikalt og horisontalt forhold til hinanden, træder varsomt i kommunikationen med hinanden. Både Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet, Sø- og Handelsretten og Østre Landsret har lagt vægt på, at det for vurderingen af, om man er konkurrenter, er afgørende, hvordan man optræder over for slutbrugeren.


Udbyder en virksomhed f.eks. et produkt eller tjenesteydelse til en slutbruger (f.eks. en abonnementservice på et gasfyr), skal virksomheden betragtes som aktiv på det pågældende marked, selvom virksomheden ikke har teknisk personale ansat til selv at udføre tjenesteydelsen og indkøber den faktiske tjenesteydelse hos en anden virksomhed. Hvis denne anden virksomhed også selv udbyder tjenesteydelsen, er begge virksomheder aktive på det pågældende marked og skal betragtes konkurrenter.


Dommen fra Østre Landsret kan findes her.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
Konkurrenceankenævnet: Hugo Boss udvekslede ulovlige informationer
14/07/2021
Konkurrenceret
Ny lov om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
Ny lov om urimelig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden
30/06/2021
Konkurrenceret
Nyt om konkurrenceklausuler
Nyt om konkurrenceklausuler
31/05/2021
Konkurrenceret
Konkurrence­anke­nævnet stadfæster: FK Distribution misbrugte sin dominans
Konkurrence­anke­nævnet stadfæster: FK Distribution misbrugte sin dominans
18/05/2021
Konkurrenceret
Kommissionen udvider fusionskontrol­reglerne "ad bagdøren"
Kommissionen udvider fusionskontrol­reglerne "ad bagdøren"
28/04/2021
Konkurrenceret
EU-Kommissionen vejleder nu ordregivere om håndteringen af konkurrence­fordrejning
EU-Kommissionen vejleder nu ordregivere om håndteringen af konkurrence­fordrejning
20/04/2021
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted