Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Udlejers ophævelse af indtrædende lejer på grundlag af tre år gamle udgifter

Bech Bruun
27/05/2021
Udlejers ophævelse af indtrædende lejer på grundlag af tre år gamle udgifter
Bech Bruun logo
En udlejer havde fejlagtigt betalt forbrugsudgifter til el gennem flere år, selvom det fremgik af erhvervslejekontrakten, at lejer skulle betale forbrugsudgifterne direkte til forsyningsselskaberne. Læs mere om sagen her.

FM 2020.210: I november 2019 havde en udtrædende lejer, den nye lejer og udlejer underskrevet et tillæg til erhvervslejekontrakten, hvorved den nye lejer indtrådte i lejemålet. Ifølge tillægget skulle den nye lejer overtage ”samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til Lejekontrakten og Tillægget.” Udlejer havde ved en fejl betalt forbrugsudgifterne til el gennem flere år, selvom det fremgik af erhvervslejekontrakten, at lejer skulle betale forbrugsudgifterne direkte til forsyningsselskaberne. Udlejer sendte et påkrav til den indtrædende lejer, hvoraf fremgik refusion af eludgifter fra den 13. marts 2017 og frem.


Fogedretten nægtede at fremme sagen, da det af udlejer fremsatte krav, ikke støttedes på lejekontrakten eller tillægget og da udlejer ikke havde gjort den nye lejer opmærksom på det meget betydelige krav forinden underskrift af tillægget til lejekontrakten.


Modsat fogedretten ophævede landsretten fogedrettens kendelse og hjemviste sagen med henblik på at fremme udsættelsesforretningen.


Landsretten bemærker, at lejeren både ifølge erhvervslejelovens § 55 samt tillægget til erhvervslejekontrakten er indtrådt i forpligtelserne i lejeforholdet, herunder i restancer før indtrædelsestidspunktet. Landsretten bemærker ligeledes, at det følger af lejekontrakten, at lejeren skal betale udgiften til el direkte til for-syningsselskaber, hvorfor refusionskravet udspringer af lejerens misligholdelse af sin forpligtelse ifølge lejekontrakten. Beløbet vedrørende eludgifter i påkravet indgik som en pligtig pengeydelse og kunne danne grundlag for ophævelse og udsættelse.


Bech-Bruuns kommentar

Det fremgår af redaktørens kommentar til kendelsen, at den ikke synes at være i overensstemmelse med den hidtidige praksis omkring ophævelse af lejemål på grundlag af ældre restancer. Der henvises blandt andet til følgende afgørelser:


FM 2019.126: Udlejer afsendte den 19. november 2018 et påkrav for lejerens manglende betaling af 4 måneders husleje for perioden fra november 2017 til februar 2018 og huslejen for november 2018. Lejeren hørte ikke mere fra udlejer før efter hans død i september 2018. Boet ophævede lejekontrakten ved ophævelsesskrivelse af 6. december 2018. Landsretten tiltrådte fogedrettens kendelse, hvorefter udlejer ikke var berettiget til et ophæve lejemålet som følge af passivitet. Perioden strakte sig over mere end 1½ år.


FM 2011.129: Den 29. april 2009 indgik udlejer og lejerne en lejekontrakt. Det fulgte af lejekontrakten, at lejerne senest den 15. april 2009 skulle betale depositum. I juni 2009 afgav udle-jer påkrav omkring depositum, men fulgte ikke op med en ophævelsesskrivelse. Den 15. juli 2010 afgav udlejer igen påkrav for manglende betaling af depositum og udlejer ophævede lejemålet ved skrivelse af 12. august 2010. Fogedretten fandt, at udlejeren havde udvist retsfortabende passivitet, hvorfor ophævelsen ikke var berettiget. Landsretten var enig i fogedrettens kendelse, da udlejer, ved ikke havde inddrevet det aftalte depositum i en periode, der har strakt sig over omkring 1 år, havde udvist passivitet.


I disse afgørelser havde udlejer udvist passivitet som følge af i henholdsvis 1½ og 1 år at have undladt at inddrive det skyldige beløb.


I den nylig afsagte kendelse var udlejer ikke bevidst om, at denne igennem en længere periode havde betalt forbrugsudgifterne til el for den udtrædende lejer. Det er dermed kun forældelsesreglerne, som er relevante i forhold til udlejers krav, da udlejer ikke var bevidst eller burde have vidst, at de igennem en længere periode fejlagtigt havde betalt forbrugsudgifterne til el.


Denne afgørelse synes derfor ikke at være i strid med tidligere afgørelser, da den ikke omhandlede passivitet.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
NY højesteretsdom om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning
NY højesteretsdom om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning
07/09/2021
Lejeret
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ikke uvæsentligt med betaling dagen efter, at ophævelsen var modtaget i e-Boks
Ikke uvæsentligt med betaling dagen efter, at ophævelsen var modtaget i e-Boks
05/07/2021
Lejeret
Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej
Kontroversiel beskyttelse af fremlejetagere på vej
02/07/2021
Lejeret
Nye regler om fremlejeforhold skal styrke fremlejetageres retssikkerhed
Nye regler om fremlejeforhold skal styrke fremlejetageres retssikkerhed
16/06/2021
Lejeret
Udlejers ophævelse af indtrædende lejer på grundlag af tre år gamle udgifter
Udlejers ophævelse af indtrædende lejer på grundlag af tre år gamle udgifter
27/05/2021
Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted