Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring

Bech Bruun
03/04/2019
364
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Bech Bruun logo
Den nye vejledning er rettet mod de boringsnære beskyttelsesområder, hvor beskyttelse mod forurening/pesticider er særlig vigtigt, da afværgeforanstaltninger i disse zoner er besværliggjort som følge af den korte afstand og transporttid fra stedfunden forurening til boringen.

 

Et politisk flertal blev i januar 2019 enige om, at beskyttelsen af drikkevandet kræver yderligere tiltag. Baggrunden for den nye vejledning er bl.a. Pesticidstrategi 2017-2021 samt tillægsaftale af 11. januar 2019, hvor aftaleparterne blev enige om:

  • at reducere risiko for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

  • at følge Vandpanelets anbefalinger om screening for flere stoffer i grundvandsovervågningen

  • at styrke indsatsen for at modvirke resistens og

  • at forbyde salg af koncentrerede pesticider til ikke-erhvervsmæssigt brug.


Vejledningen er udarbejdet til brug for kommunernes arbejde med at gennemgå alle BNBO med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser for at reducere risikoen for forurening fra erhvervsmæssig brug af pesticider.

Det blev med tillægsaftalen aftalt, at kommunerne til og med 2022 (fase 1) skal vurdere samtlige BNBO’ers behov for yderligere indsats mod risiko for forurening ved erhvervsmæssig brug af pesticider. Indsatsen mod den nævnte risiko ønskes, som udgangspunkt, gennemført på baggrund af frivillige aftaler med de involverede parter omkring områderne. Øvrige indgreb som for eksempel opkøb af jord, stop af dyrkning eller flytning af boringer foreslås dog også.


Den nye vejledning


Indholdet i vejledningen kan deles op i tre dele:

  1. parametre afgørende i vurderingen om yderligere indsats i BNBO’er

  2. indsatsens udmøntning i praksis

  3. beskyttelsens indflydelse og sammenhæng med anden indsats for beskyttelse af drikkevandsressourcen.


Vejledningen supplerer BNBO-vejledningen fra 2007. Den nye vejledning  udbygger dog væsentligt første og andet punkt sammenlignet med 2007-vejledningen, idet den nye vejledning bygger på ny viden og praktisk erfaring.

Vejledningen er rettet mod kommunerne og vandværker. Aftaleparterne bag tillægsaftalen opfordrer kommunerne til at følge vejledningen allerede nu, uanset at tilknyttet lovgivning først antages at træde i kraft den 1. januar 2020.


Vurdering af beskyttelsesbehovet


Kommunerne vælger selv, hvilke parametre der er relevante for det pågældende BNBO’s vurdering om yderligere indsats. Miljøstyrelsen har i vejledningen opstillet de parametre, som generelt er relevante i vurderingen. Parametrene var også angivet i 2007-vejledningen, men beskrivelserne er uddybet og suppleret på baggrund af ny viden samt praktisk erfaring med konkrete vurderinger i kommunerne. Parametrene er arealanvendelse og forureningskilder (spild og uheld), naturlig beskyttelse (geologi, grundvandskemi og grundvandsdannelse) og forsyningsstruktur. Hertil kommer dog, at den pågældende kommune også kan vælge at lade andre relevante parametre indgå.

Forsyningsstrukturen er interessant, idet parameteret lader kommunen inddrage hensyn til den pågældende boring fx boringens kvalitet og alder, så man kan overveje alternative måder til beskyttende tiltag. Her nævner vejledningen bl.a. renovering af boringen, dybere boring eller anden ændring/flytning af boringen.

Hvis kommunen beslutter, at indsats er påkrævet på grund af risiko for forurening, har kommunen en række muligheder i forhold til tiltag. Vejledningen indeholder under pkt. 2.5 en række forslag til potentielle tiltag. Flytning af eksisterende vaskepladser samt ændring af vandforsyningsstrukturen er specifikt nævnt i tillægsaftalen, hvorfor disse er særskilt kommenteret i udkastet til vejledningen.

Hvor en kommune beslutter, at et BNBO ikke forudsætter yderligere indsats, vil Miljø- og Fødevareministeriet lave en vurdering af, om det er i overensstemmelse med vejledningen. Hvis en kommune ikke eksplicit har beskrevet, hvorfor et parameter ikke indgår i vurderingen, vil Miljø- og Fødevareministeriet anse dette som en uoverensstemmelse med vejledningen. Hvis der er uoverensstemmelse med vejledningen, er der mulighed for at nedlægge et forbud mod brug af pesticider i BNBO’en.


Gennemførelse i praksis


Med vejledningen opfordres kommunerne primært til at gennemføre tiltagene på baggrund af frivillige aftaler, fx dyrkningspraksis i BNBO’et. Aftale med lodsejer kan gennemføres med eller uden erstatning. I bilag 2 til vejledningen fremgår det, om en betaling vil have indflydelse på den pågældendes landbrugsstøtte. Der kan eventuelt nedlægges et forbud eller et påbud, hvis frivillig aftale ikke opnås. I disse tilfælde vil der også være grundlag for erstatning. Påbudsreglerne er nærmere beskrevet i vejledningen.

Kommunerne bør overveje, om eventuelle tiltag kan medtages i en indsatsplan fremfor enkelte påbud. Der kan dog være tilfælde, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at iværksætte beskyttelsesforanstaltningerne ved aftale eller påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24, hvilket ikke kræver en forudgående indsatsplan.


Sammenhængen med øvrig indsats


Samspillet mellem den nye vejledning og andre områder er primært, at tiltagene vil gøre beskyttelsen bedre – også mod andre slags forureninger eller ikke erhvervsmæssig forurening. Hertil kommer, at beskyttelse vil være til fordel for andre udsatte/følsomme områder omkring BNBO’en.


Bech-Bruuns kommentar


Udkastet til vejledningen bidrager væsentligt til kommunernes sagsbehandling, idet den nyeste viden på området samt de praktiske erfaringer, der er gjort i kommunerne, dermed operationaliseres.

Høringsfristen er den 5. april 2019, og Bech-Bruun følger sagen.

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
02/12/2019
Miljøret
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
30/10/2019
Miljøret
Nyt tiltag mod skrald i havet
Nyt tiltag mod skrald i havet
28/05/2019
Miljøret, Transportret
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
03/04/2019
Miljøret
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
20/03/2019
Miljøret
Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader
Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader
08/01/2019
Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted