Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Stutterivirksomhed anset som erhvervsmæssig virksomhed

TVC Advokatfirma
17/09/2021
Stutterivirksomhed anset som erhvervsmæssig virksomhed
TVC Advokatfirma logo
Landsskatteretten har igen anset stutterivirksomhed som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende – syn og skøn blev afgørende for sagens resultat

I en nyere klagesag (sagsnr. 16-0947432) har Landsskatteretten konstateret, at minkavl og stutterivirksomhed skulle anses som to selvstændige driftsgrene. Driftsgrenen med stutterivirksomhed blev anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed af Landsskatteretten, der lagde afgørende vægt på en skønsrapport indhentet under sagens behandling.


Ved afgørelsen af, om et deltidslandbrug, herunder også en stutterivirksomhed, er at anse for erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende, lægges der i praksis vægt på, hvorvidt driften er tilrettelagt teknisk-landbrugsfagligt forsvarligt, og hvorvidt der med den pågældende driftsform kan forventes et driftsresultat på eller omkring 0 kr. efter driftsmæssige afskrivninger, men før renteudgifter og før aflønning af ejeren.


I den omhandlede sag var der tale om en landbrugsejendom på knap 4 ha, hvor der gennem en længere årrække blev drevet minkavl og hestestutteri. Skattestyrelsen var af den opfattelse, at driftsgrenen med stutteri ikke kunne anerkendes som erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor skatteyder blev nægtet adgang til fradrag for underskud, ligesom han ikke kunne anvende virksomhedsordningen.


Under sagens behandling ved Skatteankestyrelsen blev der udmeldt syn og skøn i sagen, hvilket blev afgørende for sagens udfald. Skønsmanden konstaterede, at der var tale om en teknisk-landbrugsfaglig forsvarlig drift i forhold til et stutteri af den pågældende størrelse og beskaffenhed. Ligeledes var det skønsmandens opfattelse, at der kunne forventes et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger, men før renter og driftsherreløn.


Skønsmanden henviste i den forbindelse til, at det positive resultat skulle ses som et gennemsnit over en flerårig periode, da et stutteri af den omhandlede størrelse (fire avlshopper, ca. fem salgsheste, fire plage og to hingste) ikke kunne forvente at sælge heste til toppriser hvert år.


Landsskatteretten fulgte skønsmandens konklusioner, og dermed blev stutteriet anerkendt som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende.


Særligt vedrørende beregningen af de driftsøkonomiske afskrivninger fandt Landsskatteretten, at de af skønsmanden beregnede driftsøkonomiske afskrivninger kunne lægges til grund, når der hensås til, at det kun var løsdriftsstalden samt en del af markmaskinerne, der blev anvendt i stutteriet. Også værdiansættelserne af hestene kunne accepteres, idet der ifølge Landsskatteretten ”… ses at være sammenhæng mellem værdiansættelserne og de reelle handelspriser.”


Den beskrevne afgørelse er ikke offentliggjort af Skattestyrelsen eller Skatteministeriet.


Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om, hvorvidt dit stutteri opfylder betingelserne for at blive anset som en erhvervsmæssig virksomhed i skatte- eller momsmæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.


Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag, ligesom vi også har stor erfaring med håndteringen af skønssager. Det vil således ofte være nødvendigt at gennemføre et syn og skøn for at løfte bevisbyrden for, at der er tale om et i skatte- eller momsmæssig henseende erhvervsmæssigt drevet stutteri.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Skarpe jurister til internationalt kontor
Erfaren personalejuridisk konsulent til Odder Kommune
Jurister til sikring af forbrugernes interesser på fjernvarmeområdet
3. års advokatfuldmægtig eller 1. års advokat inden for M&A og selskabsret
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
Generering af årsopgørelse resulterede i ugyldighed
15/10/2021
Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret
Har du styr på deleøkonomi og skat?
Har du styr på deleøkonomi og skat?
11/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
Landsskatteretten godkender straksfradrag på ny staldtilbygning
07/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Rådighedsbeskatning
Rådighedsbeskatning
05/10/2021
Skatte- og afgiftsret
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
Tonnagebeskatning: ny praksis for finansielle nettoudgifter
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrol ved til- og fraflytning
Kontrol ved til- og fraflytning
27/09/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted