Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Sø- og Handels­retten stadfæster afgørelse om ulovlig koordinering af priser

Horten
19/06/2019
Sø- og Handels­retten stadfæster afgørelse om ulovlig koordinering af priser
Horten logoSø- og Handelsretten har den 12. juni 2019 fastslået, at det var i strid med konkurrenceloven, da HMN Naturgas, Gastech, Kiertner og brancheforeningen DEBRA koordinerede priser på service af naturgasfyr. Dermed stadfæster retten Konkurrenceankenævnets afgørelse fra 2017.

HMN Naturgas, Gastech, Kiertner og DEBRA indgik i 2014 en aftale om, at HMN Naturgas' slutbrugerpriser på service af naturgasfyr skulle stige. Dette for at gøre det muligt for konkurrenterne i serviceleddet – Gastech, Kiertner og andre servicepartnere – at hæve deres abonnementspriser på service af naturgasfyr.

Efter konkurrencelovens § 6, stk. 1 er det forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

I 2016 afgjorde Konkurrencerådet, at parterne havde overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere priser på serviceydelserne. Afgørelsen blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i 2017, hvorefter HMN Naturgas indbragte sagen til Sø- og Handelsretten.


Sø- og Handelsrettens dom


Konkret fandt Sø- og Handelsretten, at der var tale om en horisontal aftale, hvor formålet var at forhøje priserne på servicepartnernes serviceabonnementer og udtaler:

"Som anført ovenfor havde […] principaftalens punkt 6 om stigning i abonnementspriserne […] betydning for såvel HMN's kunder som servicepartnernes egne kunder og blev indgået med det formål, at servicepartnerne kunne sætte deres priser op over for deres egne kunder."

HMN Naturgas har under sagerne argumenteret for, at aftalen er omfattet af konkurrencelovens § 8, idet forbrugerne – som følge af aftalen – har opnået en besparelse på ca. 10 % svarende til 9 mio. kr.

Forbuddet mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler finder efter konkurrencelovens § 8, stk. 1 ikke anvendelse, hvis aftalen:

  • Bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling,

  • sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved,

  • ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og

  • ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser.


De fire betingelser er kumulative, og det afgørende er, om aftalens parter efter en objektiv vurdering kunne opnå de samme effektivitetsgevinster ved mindre indgribende foranstaltninger.

Sø- og Handelsretten udtaler, at HMN Naturgas ikke har løftet bevisbyrden for, at betingelserne i § 8 er opfyldt, fordi HMN Naturgas ikke har godtgjort, at aftalen var objektiv nødvendig for at opnå den anførte effektiviseringsgevinst. Retten lægger desuden vægt på, at den anførte effektiviseringsgevinst alene angik HMN Naturgas' egne kunder.

Sagen er anmeldt til SØIK med henblik på strafferetlig forfølgelse.

 
 
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids
I går
Konkurrenceret
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
21/01/2021
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
21/01/2021
Konkurrenceret
Udvidet fusionskontrol i Grønland
Udvidet fusionskontrol i Grønland
10/12/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
27/11/2020
Konkurrenceret
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
19/11/2020
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted