Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

SKAT ændrer praksis for opgørelse af CO2-afgift i affalds­virksomheder

Kromann Reumert
20/06/2017
412
SKAT ændrer praksis for opgørelse af CO2-afgift i affalds­virksomheder
Kromann Reumert logo
I et nyt styresignal tager SKAT konsekvensen af Landsskatterettens underkendelse af praksis angående CO2-afgiftsopgørelsen i affaldsvirksomheder. Det betyder, at virksomheder, der har fulgt den nu underkendte praksis, har mulighed for at anmode om genoptagelse af deres CO2-afgiftstilsvar for perioden 1. januar 2010 til 15. juni 2011, og derigennem opnå tilbagebetaling af for meget betalt afgift.


Underkendt praksis


Den praksis, som Landsskatteretten underkendte i april 2017 angik samspillet mellem CO2-afgiftslovens opgørelse af den afgiftspligtige mængde CO2, der (som nu) var baseret på kulafgiftslovens bestemmelser om opgørelse af den afgiftspligtige mængde affald.

Efter den indtil juni 2011 gældende § 5 i CO2-afgiftsloven skulle ikke-kvoteomfattede virksomheder, der anvendte ikke-bionedbrydeligt affald som brændsel, foretage opgørelse efter kulafgiftslovens § 5 stk. 7-10, stk. 11, 1. pkt. og stk. 13.

Efter § 5 stk. 13 kunne den afgiftspligtige mængde efter kulafgiftsloven bestemmes ved at dividere energiindholdet i den indfyrede mængde affald med 1,25 (nu 1,2). Dette gjaldt dog kun anlæg, der ikke havde samtidig el- og varmeproduktion. Divisionen med 1,2 udgjorde en fordel for den afgiftspligtige, idet afgiftsgrundlaget dermed blev mindre.

Samtidig angav CO2-afgiftsloven, at der i opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter kulafgiftsloven – hvis der var en samtidig elproduktion – skulle ske sidestillelse af el- og varmeproduktion på de omfattede anlæg, hvorved anlæggene reelt blev behandlet som om, der ikke blev produceret elektricitet på dem.

Henvisningen til § 5 stk. 13 udgik af CO2-afgiftslovens § 5 ved lov af 14. juni 2011.

I sagen for Landsskatteretten anlagde SKAT det synspunkt, at en ikke-kvoteomfattet affaldsforbrændingsvirksomhed – der havde såvel el- som varmeproduktion – skulle foretage opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter kulafgiftslovens § 5 stk. 8, 1. pkt., og at virksomheden ikke kunne anvende den mere gunstige bestemmelse i § 5 stk. 13. Dette underkendte Landsskatteretten.


Genoptagelse af afgiftstilsvaret for perioden 1. januar 2010 til 15. juni 2011


Som følge af Landsskatterettens afgørelse kan ikke-kvoteomfattede affaldsforbrændingsvirksomheder – uanset om de har el- og varmeproduktion eller blot varmeproduktion – anvende opgørelsesmetoden i den dagældende kulafgiftslovs § 5 stk. 13 i opgørelsen af deres afgiftstilsvar for perioden 1. januar 2010 til 15. juni 2011.

Virksomheder har derfor mulighed for at anmode om genoptagelse af deres CO2-afgiftstilsvar for denne periode, og derigennem opnå tilbagebetaling af for meget betalt afgift, såfremt de har fulgt den nu underkendte praksis.


Frist: 6. december 2017


Genoptagelsesanmodning med dokumentation for kravets størrelse skal indgives til SKAT inden 6. december 2017.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil
Betalt privatbenyttelsesafgift førte ikke til beskatning af værdi af fri bil
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
13/01/2021
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige, Fast ejendom og entreprise
Medarbejdere bliver nu beskattet af favørelementet ved erhvervelse af aktier til indre værdi
Medarbejdere bliver nu beskattet af favørelementet ved erhvervelse af aktier til indre værdi
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Vil Skattestyrelsen beskatte dig af en gevinst på kryptovaluta?
Vil Skattestyrelsen beskatte dig af en gevinst på kryptovaluta?
12/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Det er Skattestyrelsens bevisbyrde, at reaktionsfristen er overholdt
Det er Skattestyrelsens bevisbyrde, at reaktionsfristen er overholdt
11/01/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted