Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Skal Finans­tilsynet have adgang til at foretage kontrol­besøg uden retskendelse hos børsnoterede selskaber samt ledende medarbejdere og deres nærtstående?

Kromann Reumert
01/10/2016
Skal Finans­tilsynet have adgang til at foretage kontrol­besøg uden retskendelse hos børsnoterede selskaber samt ledende medarbejdere og deres nærtstående?
Høringsudkastet til lovforslag om ændring af blandt andet værdipapirhandelsloven giver Finanstilsynet ret til at foretage kontrolbesøg uden retskendelse hos børsnoterede selskaber samt i ledende medarbejdere og deres nærtståendes private boliger. Kromann Reumert mener ikke, at markedsmisbrugsforordningen (MAR) udtrykkeligt kræver, at Finanstilsynet skal have en sådan adgang til at foretage kontrolbesøg uden retskendelse. Høringsudkastet er dermed efter vores opfattelse en overimplementering af MAR, og kan potentielt udgøre en alvorlig indgriben i privatlivets fred. Kromann Reumert har afgivet høringssvar til Finanstilsynet, hvor vi går imod forslaget.
Udvidelse af Finanstilsynets tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser

Finanstilsynet fører tilsyn med, at selskaber og personer opfylder deres pligter i henhold til MAR. Hvis Finanstilsynet har mistanke om, at et børsnoteret selskab eller en privatperson har overtrådt reglerne i MAR, f.eks. at et selskab ikke har offentliggjort intern viden, kan tilsynet undersøge sagen ved at indkalde skriftligt materiale, men tilsynet kan ikke foretage ransagninger hos eller på anden måde skaffe sig adgang til selskabet. Finanstilsynet skal i givet fald overgive sagen til politiet, som nærmere efterforsker sagen, f.eks. ved på baggrund af en retskendelse at foretage ransagning. Finanstilsynets forslag til ændring af værdipapirhandelsloven vil ændre markant på dette.

Den 26. august 2016 sendte Finanstilsynet et udkast til lovforslag om blandt andet ændring af værdipapirhandelsloven i høring. Det foreslås blandt andet at tillægge Finanstilsynet beføjelse til at aflægge kontrolbesøg uden retskendelse hos juridiske og fysiske personer, der har pligter efter MAR. Dermed udvides Finanstilsynets tilsyns- og kontrolbeføjelser, så Finanstilsynet selvstændigt kan foretage kontrolbesøg uden om politiet og domstolene. Det betyder, at Finanstilsynet vil kunne aflægge kontrolbesøg uden retskendelse hos børsnoterede selskaber. Det betyder også, at Finanstilsynet vil kunne aflægge kontrolbesøg uden retskendelse i ledende medarbejderes (medlemmer af bestyrelsen, direktionen og andre personer med ledelsesansvar) og deres nærtståendes private boliger, da disse personer har underretningspligt efter artikel 19 i MAR.

I høringsudkastet anføres det, at lovforslaget giver Finanstilsynet de beføjelser, som minimum svarer til de tilsyns- og kontrolbeføjelser, der fremgår af MAR. Herudover anføres det, at udvidelsen af Finanstilsynets tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, i forhold til det der følger af MAR, er fundet nødvendig for, at tilsynet effektivt kan efterforske og håndhæve MAR. Forslaget gennemfører desuden bestemmelser i gennemsigtighedsdirektivet og den Europæiske Værdipapir- og Tilsynsmyndigheds (ESMA) retningslinjer for regnskabskontrol om, at den kompetente myndighed skal have beføjelse til at foretage kontrolbesøg.


Kromann Reumert har afgivet høringssvar

Det er vores opfattelse, at MAR ikke udtrykkeligt tillægger kompetente myndigheder kompetence til at foretage kontrolbesøg hos selskaber og privatpersoner uden retskendelse, og at de foreslåede beføjelser for Finanstilsynet dermed går videre, end hvad der ifølge MAR er nødvendigt for at opklare eventuelle overtrædelser af de pågældendes pligter i MAR.

Det fremgår direkte af artikel 23, stk. 3, i MAR, at den kompetente myndighed skal have de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at myndigheden kan udføre sit tilsyn. Vi mener, at den foreslåede beføjelse til at foretage kontrolbesøg uden retskendelse går langt videre, end hvad der er nødvendigt for at sikre, at Finanstilsynet har de nødvendige tilsyns- og kontrolbeføjelser.

Det er endvidere vores opfattelse, at udkastet til lovforslag er betænkeligt i forhold til menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv, hvorefter en offentlig myndighed kun kan foretage indgreb i denne ret, hvis det er nødvendigt. Vi mener også, at det vil være betænkeligt at tillægge Finanstilsynet videre beføjelser end f.eks. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i henhold til konkurrencelovens § 18 alene adgang til at foretage kontrolundersøgelser i en virksomheds eller sammenslutnings lokaler og transportmidler, men ikke hos privatpersoner, og ifølge konkurrencelovens § 18, stk. 3, kan disse kontrolundersøgelser kun finde sted efter indhentet retskendelse.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2016. Vi vil følge forslagets behandling i Folketinget og holde jer opdateret herom.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted