Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Skal Finans­tilsynet have adgang til at foretage kontrol­besøg uden retskendelse hos børsnoterede selskaber samt ledende medarbejdere og deres nærtstående?

Kromann Reumert
01/10/2016
Skal Finans­tilsynet have adgang til at foretage kontrol­besøg uden retskendelse hos børsnoterede selskaber samt ledende medarbejdere og deres nærtstående?
Kromann Reumert logo
Høringsudkastet til lovforslag om ændring af blandt andet værdipapirhandelsloven giver Finanstilsynet ret til at foretage kontrolbesøg uden retskendelse hos børsnoterede selskaber samt i ledende medarbejdere og deres nærtståendes private boliger. Kromann Reumert mener ikke, at markedsmisbrugsforordningen (MAR) udtrykkeligt kræver, at Finanstilsynet skal have en sådan adgang til at foretage kontrolbesøg uden retskendelse. Høringsudkastet er dermed efter vores opfattelse en overimplementering af MAR, og kan potentielt udgøre en alvorlig indgriben i privatlivets fred. Kromann Reumert har afgivet høringssvar til Finanstilsynet, hvor vi går imod forslaget.
Udvidelse af Finanstilsynets tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser

Finanstilsynet fører tilsyn med, at selskaber og personer opfylder deres pligter i henhold til MAR. Hvis Finanstilsynet har mistanke om, at et børsnoteret selskab eller en privatperson har overtrådt reglerne i MAR, f.eks. at et selskab ikke har offentliggjort intern viden, kan tilsynet undersøge sagen ved at indkalde skriftligt materiale, men tilsynet kan ikke foretage ransagninger hos eller på anden måde skaffe sig adgang til selskabet. Finanstilsynet skal i givet fald overgive sagen til politiet, som nærmere efterforsker sagen, f.eks. ved på baggrund af en retskendelse at foretage ransagning. Finanstilsynets forslag til ændring af værdipapirhandelsloven vil ændre markant på dette.

Den 26. august 2016 sendte Finanstilsynet et udkast til lovforslag om blandt andet ændring af værdipapirhandelsloven i høring. Det foreslås blandt andet at tillægge Finanstilsynet beføjelse til at aflægge kontrolbesøg uden retskendelse hos juridiske og fysiske personer, der har pligter efter MAR. Dermed udvides Finanstilsynets tilsyns- og kontrolbeføjelser, så Finanstilsynet selvstændigt kan foretage kontrolbesøg uden om politiet og domstolene. Det betyder, at Finanstilsynet vil kunne aflægge kontrolbesøg uden retskendelse hos børsnoterede selskaber. Det betyder også, at Finanstilsynet vil kunne aflægge kontrolbesøg uden retskendelse i ledende medarbejderes (medlemmer af bestyrelsen, direktionen og andre personer med ledelsesansvar) og deres nærtståendes private boliger, da disse personer har underretningspligt efter artikel 19 i MAR.

I høringsudkastet anføres det, at lovforslaget giver Finanstilsynet de beføjelser, som minimum svarer til de tilsyns- og kontrolbeføjelser, der fremgår af MAR. Herudover anføres det, at udvidelsen af Finanstilsynets tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, i forhold til det der følger af MAR, er fundet nødvendig for, at tilsynet effektivt kan efterforske og håndhæve MAR. Forslaget gennemfører desuden bestemmelser i gennemsigtighedsdirektivet og den Europæiske Værdipapir- og Tilsynsmyndigheds (ESMA) retningslinjer for regnskabskontrol om, at den kompetente myndighed skal have beføjelse til at foretage kontrolbesøg.


Kromann Reumert har afgivet høringssvar

Det er vores opfattelse, at MAR ikke udtrykkeligt tillægger kompetente myndigheder kompetence til at foretage kontrolbesøg hos selskaber og privatpersoner uden retskendelse, og at de foreslåede beføjelser for Finanstilsynet dermed går videre, end hvad der ifølge MAR er nødvendigt for at opklare eventuelle overtrædelser af de pågældendes pligter i MAR.

Det fremgår direkte af artikel 23, stk. 3, i MAR, at den kompetente myndighed skal have de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at myndigheden kan udføre sit tilsyn. Vi mener, at den foreslåede beføjelse til at foretage kontrolbesøg uden retskendelse går langt videre, end hvad der er nødvendigt for at sikre, at Finanstilsynet har de nødvendige tilsyns- og kontrolbeføjelser.

Det er endvidere vores opfattelse, at udkastet til lovforslag er betænkeligt i forhold til menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv, hvorefter en offentlig myndighed kun kan foretage indgreb i denne ret, hvis det er nødvendigt. Vi mener også, at det vil være betænkeligt at tillægge Finanstilsynet videre beføjelser end f.eks. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i henhold til konkurrencelovens § 18 alene adgang til at foretage kontrolundersøgelser i en virksomheds eller sammenslutnings lokaler og transportmidler, men ikke hos privatpersoner, og ifølge konkurrencelovens § 18, stk. 3, kan disse kontrolundersøgelser kun finde sted efter indhentet retskendelse.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2016. Vi vil følge forslagets behandling i Folketinget og holde jer opdateret herom.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
Bliver "human rights due diligence" snart obligatorisk for europæiske virksomheder?
23/02/2021
Selskabsret, EU-ret
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
Ny ordning for medarbejderaktier giver bedre vilkår for start-ups
23/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
Udlodning af ekstraordinært udbytte - sådan gør I
15/02/2021
Selskabsret
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
10/02/2021
Selskabsret
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
Tjekliste til den virtuelle general­forsamling
09/02/2021
Selskabsret
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
Muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling forlænges til 31. december 2021
05/02/2021
Selskabsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted