Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader

Bech Bruun
08/01/2019
Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader
Bech Bruun logo
Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til rækkevidden af sølovens § 183, stk. 4, om en reders objektive ansvar ved forureningsskader. Rederens drift af skibet viste sig afgørende for ansvarsbedømmelsen.

Skibet MS Faxborg stødte på grund i august 2014 ved Vejle Fjord. Værnsfælles Forsvarskommando (tidligere SOK) blev i den forbindelse alarmeret og foretog beredskabsmæssige foranstaltninger for at undgå olieforurening som følge af grundstødningen.

På tidspunktet for grundstødningen var rederiet Lyn ApS ejer af skibet, som igen var 100 procent ejet af skibsføreren. Alligevel blev rederiet H. H. Danship angivet som ejer i SOK’s skadesrapport. Det skyldtes, at H. H. Danship var registreret som ejer i den kommercielle database IHS. Skibsføreren af MS Faxborg ejede da også H. H. Danship.

SOK anlagde efterfølgende sag an mod Lyn ApS med krav om refusion for de omkostninger, der havde været forbundet med de beredskabsmæssige foranstaltninger. Under sagens forberedelse gik Lyn ApS imidlertid konkurs, og SOK hævede derfor sagen. Kravet blev herefter i stedet rejst over for H. H. Danship, der netop var angivet som skibets ejer i SOK’s rapport.

Efter sølovens regler gælder der et objektivt ansvar for forureningsskader for ejeren af et skib. Sø- og Handelsretten skulle således konkret tage stilling til, om H. H. Danship i overensstemmelse med sølovens § 183, stk. 4, var ejer af skibet, og dermed – på objektivt grundlag – havde pådraget sig et erstatningsansvar over for SOK.

Sø- og Handelsretten udtalte, at sølovens § 183, stk. 4, ifølge sin ordlyd og lovens forarbejder alene kan udstrækkes til at omfatte den ejer, der forestår den tekniske drift af skibet. Lovens strenge objektive ansvar kunne således ikke udstrækkes til også at gælde den, der var ansvarlig for skibets kommercielle drift.

Som konsekvens heraf blev det således afgørende for rettens bedømmelse, om H. H. Danship helt eller delvist havde varetaget skibets tekniske drift.

Sø- og Handelsretten fandt, at H. H. Danship alene havde varetaget opgaver af kommerciel karakter, herunder formidling af last til skibet, nominering af agenter i forbindelse med havneanløb samt bogførings- og regnskabsmæssige opgaver for Lyn ApS, og at den tekniske drift alene havde været varetaget af Lyn ApS, der nu var under konkurs.

H. H. Danship blev på den baggrund frifundet.

Retten afviste i øvrigt, at H. H. Danships fejlregistrering som ejer samt det forhold, at det fremgik af H. H. Danships hjemmeside, at MS Faxborg var en del af selskabets flåde kunne føre til et andet resultat.


Bech-Bruuns kommentar


Som anført ovenfor, er en reder underlagt dansk rets strengeste ansvarsbedømmelse ved forureningsskader. Det er således uden betydning, om der er handlet ansvarspådragende eller ej.

Derimod er det ikke uden betydning, hvilken faktisk rolle rederen har varetaget. Den konkrete afgørelse understreger således, at det er af afgørende betydning for at kunne ifalde ansvar, at rederen (også) har forestået den tekniske drift af skibet. Har rederen alene varetaget den kommercielle drift af skibet, vil der ikke kunne idømmes et ansvar efter sølovens § 183, stk. 4.

Yderligere tager ovenstående afgørelse stilling til omfanget af den tekniske drift af skibe. I vurderingen heraf lægger retten vægt på forhold som opgavens karakter, honoreringen af arbejdet, og hvem opgaven udføres for.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
02/12/2019
Miljøret
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
30/10/2019
Miljøret
Nyt tiltag mod skrald i havet
Nyt tiltag mod skrald i havet
28/05/2019
Miljøret, Transportret
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
03/04/2019
Miljøret
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
20/03/2019
Miljøret
Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader
Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader
08/01/2019
Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted