Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Østre Landsret: Kommunes opsigelse af handicappet medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Delacour
29/07/2017
Østre Landsret: Kommunes opsigelse af handicappet medarbejder var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven
Delacour logo

Forskelsbehandlingsloven beskytter medarbejdere mod opsigelser, der direkte eller indirekte skyldes et handicap eller en længerevarende/ kronisk sygdom, der kan betegnes som et handicap i lovens forstand.


Hvis en medarbejder er omfattet af beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven er arbejdsgiveren forpligtet til træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at fastholde den handicappede medarbejder i arbejde – den såkaldte tilpasningsforpligtelse. Hensigtsmæssige foranstaltninger kan f.eks. være tilpasning af kontorudstyr, tilpasning af arbejdstid, tilpasning af arbejdsopgaver mv.

Hvis en medarbejder i forbindelse med en opsigelse kan påvise faktiske omstændigheder, der indikerer at opsigelsen reelt skyldes medarbejderens handicap, skal arbejdsgiveren kunne bevise at opsigelsen er begrundet i andre forhold. Den såkaldte delte bevisbyrde.  I praksis er det netop denne bevisbyrdeproblematik, der giver anledning til udfordringer, og langt de fleste sager der vedrører brud på forskelsbehandlingsloven afgøres netop på baggrund heraf.


Sagen kort


Dette var også tilfældet i denne sag, hvor en kommunes koncernservice var pålagt besparelser. Disse besparelser førte bl.a. til, at der skulle ske et større antal afskedigelser.

Den konkrete medarbejder blev sammen med en række øvrige medarbejdere afskediget under henvisning til pålagte besparelser. Medarbejderen, der led af medfødt spastisk lammelse og hørenedsættelse, mente dog at opsigelsen reelt skyldtes hans handicap og gjorde i den forbindelse gældende, at kommunen ikke havde opfyldt tilpasningsforpligtelsen.

Medarbejderen var ansat i et fleksjob med 2/3-dele løntilskud. På trods af løntilskuddet bidrog afskedigelsen af ham til opfyldelse af besparelserne med ca. 110.000 kr. årligt. På baggrund af forklaringer for Landsretten kunne det konstateres, at medarbejderens arbejdsopgaver gradvist var blevet færre over årene på grund af effektiviseringer og digitalisering, og at der på opsigelsestidspunktet således kun var ganske få opgaver tilbage i medarbejderens stilling.

De tilbageværende opgaver blev efter hans fratræden fordelt til flere af afdelingens øvrige medarbejdere, og stillingen blev således ikke genbesat. Medarbejderen gjorde i sagen bl.a. gældende, at hvis han var blevet lært op i et af de selvbetjeningssystemer kommunen anvendte, ville der fortsat have været arbejdsopgaver til ham.


Landsrettens afgørelse


På baggrund af bevisførelsen lagde Landsretten til grund, at indtastning af disse enkeltposteringer (selvbetjeningssystemet) inden for kortere tid ville bortfalde, idet de fremover ville skulle varetages af sagsbehandlere i de enkelte afdelinger, og idet de øvrige bogføringsopgaver i kommunen blev foretaget af regnskabsmedarbejdere i kommunens koncernservice som såkaldte masseindberetninger. En oplæring i selvbetjeningssystemet ville således ikke have givet medarbejderen varige arbejdsopgaver fremover.

Herefter fandtes den manglende oplæring ikke at indebære en tilsidesættelse af Kommune Koncernservices pligt efter forskelsbehandlingslovens § 2 a til at træffe foranstaltninger, der var hensigtsmæssige for at give medarbejderen adgang til fortsat beskæftigelse.

Medarbejderen havde i øvrigt heller ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var udsat for direkte eller indirekte forskelsbehandling, jf. forskelsbehandlingslovens § 7 a. Det påhvilede herefter medarbejderen at bevise, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket, og denne bevisbyrde fandtes under de anførte omstændigheder ikke løftet.

Landsretten lagde ved afgørelsen bl.a. vægt på, at medarbejderen i forbindelse med den påtænkte afskedigelse blev tilmeldt kommunens genplaceringsportal, og der forelå ingen konkrete oplysninger om stillinger eller arbejdsopgaver, som kommunen kunne eller burde have tilbudt ham.


DELACOUR bemærker


Dommen bidrager til afgræsningen af forskelsbehandlingslovens beskyttelsesområde, ligesom den bidrager til afgræsningen af, hvornår der er påvist faktiske omstændigheder, som giver formodning for forskelsbehandling på grund af handicap.

Dommen understreger vigtigheden i at arbejdsgivere, der påtænker at afskedige en medarbejder, der (potentielt) lider af en handicap, foretager en tilbundsgående undersøgelse af mulighederne for at fastholde medarbejderen i arbejde og i videst muligt omfang inddrager medarbejderen i disse undersøgelser. I den konkrete sag havde man netop overvejet alle muligheder, ligesom man havde forsøgt at omplacere medarbejderen. Blandt andet af disse grunde fandt Landsretten, at opsigelsen ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Dommen er helt i tråd med tidligere nævns- og retspraksis og understreger, at forskelsbehandlingsloven ikke beskytter handicappede og kronisk syge medarbejdere mod at blive opsagt – den beskytter alene mod opsigelser, der direkte eller indirekte er begrundet i medarbejderens tilstand. Samtidig understreger dommen at medarbejderens handicap i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at påvise faktiske omstændigheder, der skaber formodning for forskelsbehandling.

Nyheden vedrører Østre Landsrets dom af 29. juni 2017.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Fagligt stærke jurister til lov- og reformarbejde på arbejdsskade-området (genopslag)
3. års advokatfuldmægtig eller 1./2. års advokat inden for ansættelsesret
Personalejurister til spændende opgaver i Forsvaret
FOAs arbejdsskadeteam søger en juridisk sagsbehandler
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Et øjebliks tankeløshed på Facebook kunne ikke berettige bortvisning
Et øjebliks tankeløshed på Facebook kunne ikke berettige bortvisning
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Ny regulering af platformsarbejde er på vej
Ny regulering af platformsarbejde er på vej
I går
E-handel og markedsføring, Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom: Beskæftigelsesministeriet kendt erstatningsansvarlig for langsommelighed
Ny dom: Beskæftigelsesministeriet kendt erstatningsansvarlig for langsommelighed
26/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Ny vejledning om whistleblowerordninger
Ny vejledning om whistleblowerordninger
26/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Hvad betyder øremærket barsel for virksomhedens barselspolitik?
Hvad betyder øremærket barsel for virksomhedens barselspolitik?
19/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Regeringens lovprogram 2021/2022 i ansættelses- og arbejdsretligt perspektiv
Regeringens lovprogram 2021/2022 i ansættelses- og arbejdsretligt perspektiv
11/10/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted