Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye regler for offentlige myndigheders erhvervsvaktiviteter – fokus på overskudskapacitet

Bech Bruun
05/07/2018
Nye regler for offentlige myndigheders erhvervsvaktiviteter – fokus på overskudskapacitet
Regeringen har varslet, at der kommer nye regler, som vil lovfæste og begrænse offentlige aktørers muligheder for at udøve erhvervsaktivitet. Det forventes bl.a., at kommunernes muligheder for at udnytte overskudskapacitet begrænses. Mens vi venter, ser vi nærmere på reguleringen i dag og i fremtiden.

Regeringen offentliggjorde i september 2017 et udspil, som har til formål at sikre en fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Udspillet blev i april 2018 fulgt op af en politisk delaftale, som indeholder en række konkrete initiativer, der skal udmønte dele af udspillet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som snart forventes at levere sin rapport med anbefalinger til, hvilke aktiviteter offentlige aktører ikke skal kunne udføre fremadrettet. Det forventes, at arbejdsgruppen bl.a. vil anbefale, at offentlige aktørers muligheder for at udnytte overskudskapacitet begrænses set i forhold til i dag.


Rammerne i dag


Salg af lovlig overskudskapacitet sker med hjemmel i kommunalfuldmagten, der regulerer kommunernes ulovbestemte opgaveudførsel.

I dag kan kommuner sælge opstået overskudskapacitet på markedet. Overskudskapaciteten må bare ikke være dimensioneret med henblik på salg til markedet, og det må ikke være muligt for kommunen at afskaffe den ledige kapacitet permanent, eksempelvis ved salg af en bygning, hvori den ledige kapacitet er opstået. Kommuners adgang til at sælge overskudskapacitet hviler på værdispildsbetragtninger samt hensynet til at handle økonomisk forsvarligt. Det vil sige, at en kommune eksempelvis kan udleje en tom bygning, der for en periode står tom, men på sigt skal sælges eller anvendes til andre kommunale formål.

Det er en betingelse, at salg af overskudskapacitet sker til markedspris, og det indgår ligeledes som et relevant moment i afvejningen af, om salget af overskudskapaciteten er lovlig, om den konkrete opgave i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende.

Et salg under markedspris kan desuden give anledning til statsstøtteretlige problemstillinger og derfor er det vigtigt, at det kan dokumenteres, hvorledes markedsprisen er opnået, fx gennem en konkurrenceudsættelse af salget.


Den fremtidige regulering


Som et led i at skabe klarere regler fremgår det af regeringens udspil, at det skal være klart for både offentlige og private aktører, om – og i givet fald under hvilke forudsætninger – kommuner kan sælge overskudskapacitet.

Først og fremmest må det derfor forventes, at de uskrevne regler om overskudskapacitet bliver lovfæstet, så det konkret angives under hvilke forudsætninger og betingelser, en kommune i fremtiden kan sælge overskudskapacitet.

Derudover må det også forventes, at muligheden for at sælge overskudskapacitet generelt begrænses.

En begrænsning kan eksempelvis bestå i, at kommunerne efter de nye regler i højere grad bliver forpligtet til at sælge lokaler/bygninger, der udlejes efter reglerne om overskudskapacitet. Ligeledes kan en begrænsning bestå i, at muligheden for salg af overskudskapacitet bliver tidsbegrænset – eksempelvis hvis der er tale om udlejning.

Vi ved allerede nu, at salg af overskudskapacitet også efter de nye regler som udgangspunkt skal ske til markedsprisen. Regeringens udspil vil i den forbindelse indebære, at prisfastsættelsen skal ske efter OECD’s anbefalinger på området. Hvor kommunerne tidligere alene har været forpligtet til at gøre sig rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, bliver kravene til kommunernes prisfastsættelse nu mere konkrete.

 

 

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted