Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021: Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed

WSCO Advokatpartnerselskab
24/08/2021
Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. juni 2021:  Forældelsesfristen på ét år for krav iht. NSAB 2015 gælder  også ved skade forvoldt ved grov uagtsomhed
WSCO Advokatpartnerselskab logo

Sagens omstændigheder:

En dansk eksportør solgte seks valser til en trykkerimaskine til en japansk køber på CIP-vilkår. Købesummen udgjorde kr. 285.410, og vægten af forsendelsen var 85 kilo pr. valse. Sælgeren indgik aftale med en speditør om dør-til-dør transport af valserne fra Bjert i Danmark til Gotemba i Japan i henhold til og baseret på NSAB 2015.


Speditøren viderekontraherede håndteringen af forsendelsen i lufthavnen til en lufthavnsvirksomhed, der over for speditøren også påtog sig at foretage sikkerhedskontrol af forsendelsen i lufthavnen.


Sikkerhedskontrollen blev foretaget af lufthavnen ved at bore huller i den trækasse, som forsendelsen var emballeret i, og i forbindelse hermed blev valsen i en transportkasse beskadiget. Vareforsikringen betalte erstatning med DKK 42.325 og anlagde retssag imod lufthavnen med krav om betaling af erstatning med dette beløb. Vareforsikringsselskabet gjorde i den forbindelse, at ansvaret for skade forvoldt i forbindelse med den foretagne sikkerhedskontrol ikke var omfattet af NSAB 2015, og at skaden var forårsaget ved grov uagtsomhed med den virkning, at kravet – uanset om NSAB var gældende – ikke kunne begrænses, ligesom kravet som følge heraf ikke var forældet.


Lufthavnen gjorde gældende, at udførelse af sikkerhedskontrol var en kommerciel ydelse, som var solgt af lufthavnen til speditøren, og at ydelsen var levereret iht. NSAB 2015. Lufthavnen gjorde på denne baggrund gældende, at kravet var forældet iht. NSAB 2015, § 28, stk. 1, idet der ved sagsanlægget var forløbet mere end ét år fra godset var blevet leveret, og at forældelsesfristen på ét år skulle anvendes, uanset om en skade måtte skyldes grov uagtsomhed.


Sø- og Handelsrettens dom:

Retten kom frem til, at kravet var omfattet af NSAB 2015, og at kravet var forældet. Retten udtalte:


”Det følger af § 28, stk. 1 i NSAB 2015, at en sag mod speditøren skal anlægges inden et år, idet kravet ellers er fortabt. Fristen løber ved forringelse eller beskadigelse af gods fra den dag, da godset blev leveret til modtageren.


Da der ved stævningens indgivelse således var forløbet mere end et år fra den dag, det beskadigede gods blev leveret til modtageren, er der således indtrådt forældelse, jf. NSAB § 28, stk. 1. Det af [Vareforsikringen] anførte om, at [lufthavnen} er afskåret fra at påberåbe sig forældelsesreglen som følge af NSAB § 6, stk. 2, kan ikke føre til et andet resultat. Retten har herved lagt vægt på, at bestemmelsen alene afskærer en speditør fra at påberåbe sig bestemmelser i regelsættet, som udelukker eller be- grænser hans ansvar eller som ændrer bevisbyrden. Herefter og efter ordlyden af NSAB § 28 og denne bestemmelses placering i regelsættet, finder retten ikke grundlag for at antage, at § 6, stk. 2, udelukker anvendelsen af forældelsesreglen i § 28.”


Bemærkninger til dommen:

Det fremgår af dommen, at en opgave, der vedrører udførelse af sikkerhedskontrol, som skal foretages iht. offentligretlige regler, kan leveres til en ordregiver som en kommerciel ydelse, der er omfattet af NSAB.


Retten skulle tage stilling til, om det havde betydning for forældelsesspørgsmålet, om speditøren eller lufthavnen måtte have forårsaget skaden ved grov uagtsomhed. Efter CMR-lovens § 41 gælder ikke en forældelsesfrist på ét år i tilfælde af godsskade forvoldt grov uagtsomhed. Retten fortolkede NSAB 2015 § 28 og kom frem til, at forældelsesfristen på (ét år) for krav ikke kan anses som en bestemmelse, der ”udelukker eller begrænser ansvaret” eller ændrer bevisbyrden. Forældelsesfristen på ét år gælder der- for efter dommen også iht. NSAB 2015 ved skade, der er forårsaget ved grov uagtsomhed.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel
Automatisk ombookingsystem anerkendt som rimelig forholdsregel
18/01/2024
Transportret
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
Udsigt til seks timers forsinkelse – ingen kompensation
21/03/2024
Transportret, EU-ret
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Bevisbyrden for betaling
Bevisbyrden for betaling
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted