Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgift

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgiftNy skattepraksis giver mulighed for tilbagebetalingskrav i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve.
En nyere afgørelse fra Landsskatteretten (SKM2016.485) har underkendt en længerevarende skattepraksis på området for afgiftsfritagelse i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve efter tinglysningslovens §§ 5, stk.2 og 5 a (restgældsprincippet og hovedstolsprincippet). Som følge af afgørelsen, har SKAT i juni måned udstedt et nyt styresignal (SKM2017.412), hvorefter det er muligt at opnå refusion af tinglysningsafgift i tilfælde, hvor et realkreditpantebrev er blevet afløst af et ejerpantebrev via en mellemliggende tinglysning af et pengeinstitutpantebrev.

Som udgangspunkt kræver tinglysning af pantebrevsdokumenter, betaling af tinglysningsafgift til Staten på 1,5 % af pantebrevets hovedstol. I medfør af hovedstolsprincippet, kan afgiftsbetalingen genanvendes ved at udnytte hovedstolen fra et tidligere tinglyst pantebrev i ejendommen, således at beløbet er afgiftsfrit op til en tilsvarende værdi. Undtagelsen, der blev indført i 2007, har i henhold til SKATs tidligere praksis imidlertid kun omfattet realkreditpantebreve og pengeinstitutpantebreve. På baggrund heraf har SKAT tidligere nægtet refusion af tinglysningsafgift, når der umiddelbart efter tinglysningen af et realkredit-og pengeinstitutpantebrev, er sket konvertering af pantebrevet til et ejerpantebrev med pant i fast ejendom. SKATs tidligere afvisning har været baseret på den betragtning, at der var tale om en omgåelse af reglerne i Tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2, hhv. § 5 a.


Baggrunden for den ændrede praksis


I sagen for Landsskatteretten havde en bank tinglyst et refusionsberettiget SDO-pantebrev på debitors ejendom med en hovedstol på DKK 446.000. Da der indestod et tidligere pantebrev fra 2007 med en tilsvarende hovedstol, skulle der, jf. tinglysningslovens § 5 a, ikke betales afgift ved tinglysningen af det nye lån. Selve låneforholdet mellem banken og debitor, blev imidlertid ikke effektueret (sat til udbetaling), inden banken tinglyste en påtegning på pantebrevet om vilkårsændring, således at SDO-pantebrevet blev omdannet til et ejerpantebrev, hvori hhv. banken og en yderligere bank fik underpant.

SKAT havde anset det oprindelige lånoptag for værende indgået proforma og foretaget med henblik på at undgå at betale tinglysningsafgiften. Landsskatteretten fandt imidlertid, at SKAT ikke havde hjemmel til at se bort fra det mellemliggende pantebrevs eksistens og lagde i denne forbindelse vægt på, at betingelserne for afgiftsfritagelse, jf. tinglysningsloven § 5 a var opfyldt til trods for, at der ikke var sket udbetaling af lånebeløbet på DKK 446.000 efter den første tinglysning.

Fremover vil tinglysningslovens §§ 5, stk. 2 og 5 a således kunne påberåbes, når de formelle betingelser er til stede for tinglysning på tinglysningstidspunktet.


Horten bemærker


Som følge af, at SKATs hidtidige praksis er blevet underkendt, er der nu mulighed for at søge om genoptagelse i sager, hvor der under henvisning til tidligere praksis er blevet nægtet refusion af tinglysningsafgift. Mener man at have et sådan tilbagebetalingskrav, skal der som udgangspunkt søges om genoptagelse senest tre år efter angivelsesfristens udløb. Hvis denne frist er udløbet, kan der søges om ekstraordinær genoptagelse senest seks måneder efter offentliggørelsen af SKATs styresignal 20. juni 2017. Vi anbefaler derfor, at man hurtigst muligt vurderer behovet for genoptagelse.

Læs SKATs styresignal her
Læs Landsskatterettens afgørelse her
 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted