Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgift

Ny skattepraksis for refusion af tinglysningsafgift
Horten logoNy skattepraksis giver mulighed for tilbagebetalingskrav i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve.
En nyere afgørelse fra Landsskatteretten (SKM2016.485) har underkendt en længerevarende skattepraksis på området for afgiftsfritagelse i forbindelse med omdannelse af realkreditinstitutpantebreve til ejerpantebreve efter tinglysningslovens §§ 5, stk.2 og 5 a (restgældsprincippet og hovedstolsprincippet). Som følge af afgørelsen, har SKAT i juni måned udstedt et nyt styresignal (SKM2017.412), hvorefter det er muligt at opnå refusion af tinglysningsafgift i tilfælde, hvor et realkreditpantebrev er blevet afløst af et ejerpantebrev via en mellemliggende tinglysning af et pengeinstitutpantebrev.

Som udgangspunkt kræver tinglysning af pantebrevsdokumenter, betaling af tinglysningsafgift til Staten på 1,5 % af pantebrevets hovedstol. I medfør af hovedstolsprincippet, kan afgiftsbetalingen genanvendes ved at udnytte hovedstolen fra et tidligere tinglyst pantebrev i ejendommen, således at beløbet er afgiftsfrit op til en tilsvarende værdi. Undtagelsen, der blev indført i 2007, har i henhold til SKATs tidligere praksis imidlertid kun omfattet realkreditpantebreve og pengeinstitutpantebreve. På baggrund heraf har SKAT tidligere nægtet refusion af tinglysningsafgift, når der umiddelbart efter tinglysningen af et realkredit-og pengeinstitutpantebrev, er sket konvertering af pantebrevet til et ejerpantebrev med pant i fast ejendom. SKATs tidligere afvisning har været baseret på den betragtning, at der var tale om en omgåelse af reglerne i Tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2, hhv. § 5 a.


Baggrunden for den ændrede praksis


I sagen for Landsskatteretten havde en bank tinglyst et refusionsberettiget SDO-pantebrev på debitors ejendom med en hovedstol på DKK 446.000. Da der indestod et tidligere pantebrev fra 2007 med en tilsvarende hovedstol, skulle der, jf. tinglysningslovens § 5 a, ikke betales afgift ved tinglysningen af det nye lån. Selve låneforholdet mellem banken og debitor, blev imidlertid ikke effektueret (sat til udbetaling), inden banken tinglyste en påtegning på pantebrevet om vilkårsændring, således at SDO-pantebrevet blev omdannet til et ejerpantebrev, hvori hhv. banken og en yderligere bank fik underpant.

SKAT havde anset det oprindelige lånoptag for værende indgået proforma og foretaget med henblik på at undgå at betale tinglysningsafgiften. Landsskatteretten fandt imidlertid, at SKAT ikke havde hjemmel til at se bort fra det mellemliggende pantebrevs eksistens og lagde i denne forbindelse vægt på, at betingelserne for afgiftsfritagelse, jf. tinglysningsloven § 5 a var opfyldt til trods for, at der ikke var sket udbetaling af lånebeløbet på DKK 446.000 efter den første tinglysning.

Fremover vil tinglysningslovens §§ 5, stk. 2 og 5 a således kunne påberåbes, når de formelle betingelser er til stede for tinglysning på tinglysningstidspunktet.


Horten bemærker


Som følge af, at SKATs hidtidige praksis er blevet underkendt, er der nu mulighed for at søge om genoptagelse i sager, hvor der under henvisning til tidligere praksis er blevet nægtet refusion af tinglysningsafgift. Mener man at have et sådan tilbagebetalingskrav, skal der som udgangspunkt søges om genoptagelse senest tre år efter angivelsesfristens udløb. Hvis denne frist er udløbet, kan der søges om ekstraordinær genoptagelse senest seks måneder efter offentliggørelsen af SKATs styresignal 20. juni 2017. Vi anbefaler derfor, at man hurtigst muligt vurderer behovet for genoptagelse.

Læs SKATs styresignal her
Læs Landsskatterettens afgørelse her
 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
Parcelhusreglen – Betingelserne for skattefrit salg af din bolig
13/01/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige, Fast ejendom og entreprise
Køb af ejendom på tvangsauktion
Køb af ejendom på tvangsauktion
11/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Overraskende nyhed om moms og ekspropriation
Overraskende nyhed om moms og ekspropriation
18/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Ophængning af reklamedug på stillads kræver vejmyndighedens tilladelse
Ophængning af reklamedug på stillads kræver vejmyndighedens tilladelse
09/12/2020
E-handel og markedsføring, Fast ejendom og entreprise
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
07/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Afholdelse af digitale generalforsamlinger og indlevering af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen
Afholdelse af digitale generalforsamlinger og indlevering af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen
07/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted