Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ny retspraksis om overskridelser af sagsbehandlingstiden i køre- og hviletidssager

NJORD Lawfirm
16/08/2019
Ny retspraksis om overskridelser af sagsbehandlingstiden i køre- og hviletidssager
NJORD Lawfirm logo

Køre- og hviletidssagerne og sagerne om overtrædelse af cabotagereglerne har det desværre nogle gange med at tage unødig lang tid at få behandlet ved domstolene. I en periode har mange sager været sat i bero afventende ikrafttrædelse af nye regler, og for tiden ser vi også sager, der trækker ud, fordi der er problemer med oversættelse af anklageskrift og tolkning under sagerne.Som nogen måske husker, fandt Højesteret ved en række domme vedrørende sager om overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne eller simple overtrædelser af færdselsloven i 2012, at der ved for lang sagsbehandlingstid, kunne ske strafnedsættelse, strafbortfald eller fritagelse for betaling af sagsomkostninger. Nu er der kommet ny retspraksis på området, som relaterer til lang sagsbehandlingstid b.la. på grund af den manglende ikrafttrædelse af de nye køre- og hviletidsregler.

I den nye dom TfK.2019.984 blev tiltalte ved byretten i Aalborg i juli 2016 idømt en bøde samt frakendt førerretten i 6 måneder for i september 2014 bl.a. at have undladt at benytte førerkort samt gentagende gange at have overtrådt køre- og hviletidsreglerne. Det første anklageskrift blev indgivet i januar 2015, mens det endelige anklageskrift først blev indgivet af anklagemyndigheden i oktober 2015 - altså over et år efter forseelserne.

Herefter blev sagens behandling i byretten udsat, da anklagemyndigheden skulle tage fornyet juridisk stilling til spørgsmålet om, hvorvidt kørsel der som udgangspunkt ikke er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, ville blive omfattet heraf, når samme chauffør umiddelbart derefter udfører køre- og hviletidsomfattet kørsel. Således faldt byrettens dom først i juli 2016. Umiddelbart herefter blev dommen anket. Under ankesagen anmodede anklagemyndigheden om at sætte sagen i bero på grund af lovændringer. Dette varede omkring 8 måneder.

Vestre Landsret fandt ikke, at den samlede sagsbehandlingstid ved begge instanser, var blevet overskredet i et sådant omfang, at det kunne medføre en nedsættelse af straffen eller kompensation af tiltalte i medfør af straffelovens § 82, nr. 13. Retten lagde her bl.a. vægt på lovændringens indeholdende nedsættelser af sanktionerne for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne.

Vestre Landsret havde samme begrundelse, og kom således også til samme resultat som i den parallelle sag, TfK.2019.888, mod den ansvarlige vognmandsforretning, der var ansvarlig for tiltaltes handlinger i TfK.2019.984.

 

  
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
NJORD Lawfirm logo
København
Pilestræde 58
1112 København K
33 12 45 22
33 93 60 23
copenhagen@njordlaw.com
Aarhus
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
Fragtførers tilsidesættelse af parternes aftale om parkering var groft uagtsomt
22/01/2021
Transportret, Forsikring og erstatning
Befragtningsaftale var ikke betinget af slutkundens godkendelse af skibet
Befragtningsaftale var ikke betinget af slutkundens godkendelse af skibet
10/12/2020
Transportret, Retssager og voldgift
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
Fiskefartøjs reder var ansvarlig, fordi vagthavende faldt i søvn
07/12/2020
Forsikring og erstatning, Transportret
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
Erstatningsansvar ved kollision med ankerliggende skib
01/12/2020
Forsikring og erstatning, Transportret
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
Transportør havde ikke handlet groft uagtsomt ved transport af dyr champagne
04/11/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
01/10/2020
Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted