Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse – overvej genoptagelse

TVC Advokatfirma
04/01/2023
Ny praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse – overvej genoptagelse
TVC Advokatfirma logo
Motorstyrelsen oplyser nu, at praksis ændres i forhold til udbetaling af eksportgodtgørelse, når køretøjet i forbindelse med udførslen fra Danmark sælges til en køber, som har adresse i Danmark.

I et nyhedsbrev offentliggjort i dag den 4. januar 2023 har Motorstyrelsen nu orienteret om, at praksis ændres i forhold til udbetaling af eksportgodtgørelse, når køretøjet i forbindelse med udførslen fra Danmark sælges til en køber, som har adresse i Danmark.


Praksis ændres som følge af Landsskatterettens afgørelse af den 28. oktober 2022 (sagsnr. 19-0074720), der endnu ikke er offentliggjort af Skatteforvaltningen eller Skatteministeriet.


Om den nye praksis har Motorstyrelsen selv anført følgende:


”Landsskatteretten har den 28. oktober 2022 truffet afgørelse i en sag om genopkrævning af eksportgodtgørelse, som af en selvanmelder var angivet på selskabets månedsangivelse. I sagen gav Landsskatteretten klager medhold i, at Motorstyrelsen ikke kunne genopkræve eksportgodtgørelse, selvom køretøjet i forbindelse med eksporten var blevet solgt til en køber med adresse i Danmark.


Landsskatteretten fastslog i sagen, at betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse var opfyldt, da det efter Landsskatterettens vurdering var dokumenteret, at køretøjet var afmeldt og udført af landet.


Landsskatteretten lagde ved vurderingen vægt på, at der var fremlagt udenlandsk ID på køber, og at fakturaen var udstedt til køber med angivelse af dennes udenlandske adresse. Landsskatteretten lagde også vægt på, at det fremgik af salgsslutsedlen, at køretøjet var handlet uden afgift, og at køber ifølge fakturaen var forpligtet til at udføre køretøjet fra Danmark. Køber havde desuden udfyldt en tro og love-erklæring om afhentning og udførsel af køretøjet.


Landsskatteretten lagde desuden vægt på, at der var fremlagt dokumentation for, at køretøjet var toldsynet og forsikret i det land, hvor køber havde sin udenlandske adresse.  


Landsskatteretten har med afgørelsen af 28. oktober 2022 underkendt Motorstyrelsens hidtidige praksis.”


Med betydning for den ovenfor beskrevne vurdering af, hvorvidt det i den konkrete sag var dokumenteret, at køretøjet var afmeldt og udført fra landet, fremgår af den endnu ikke-offentliggjorte afgørelse (sagsnr. 19-0074720) følgende:


”Der lægges vægt på, at selskabet har fremlagt polsk ID på køberen og faktura udstedt til


køberen med angivelse af dennes polske adresse. Af fakturaen fremgår, at køberen indestår for, at køretøjet udføres af Danmark. Der foreligger endvidere en salgsslutseddel med angivelse af køberen og dennes polske adresse. Køberen har udfyldt en tro- og love-erklæring om, at køberen afhenter og udfører køretøjet. Erklæringen er lavet på blanket nr. 21.086, som er udstedt af Motorstyrelsen som et supplement til dokumentation i forbindelse med eksport af køretøjer.


Selskabet har således sikret sig, at køretøjet rent faktisk blev udført af køberen.”


Foranlediget af den ovenfor beskrevne praksisændring vil Motorstyrelsen i løbet af første halvår af 2023 udsende et styresignal, der herefter vil fastlægge praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse, når et køretøj sælges til en køber med adresse i Danmark.


Genoptagelse af tidligere afslag på udbetaling?

Den beskrevne praksisændring giver i øvrigt anledning til overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at anmode om genoptagelse af tidligere sager, hvor Motorstyrelsen har genopkrævet eller givet afslag på eksportgodtgørelse, fordi køretøjet i forbindelse med eksport er solgt til en køber, som har adresse i Danmark.


Har du brug for en vurdering af, hvorvidt det er relevant for dig, er du som altid velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
I går
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling
31/05/2023
Skatte- og afgiftsret
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
15/05/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ændringer i kategoriseringer
Ændringer i kategoriseringer
11/05/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
08/05/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Har du styr på årsopgørelsen for 2019?
Har du styr på årsopgørelsen for 2019?
27/04/2023
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted