Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024

Focus Advokater
23/05/2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Focus Advokater logo
Som arbejdsgiver er du fremover forpligtet til at registrere dine ansattes arbejdstid. Læs mere her, hvad du som arbejdsgiver skal vide om den nye tidsregistreringslov, som træder i kraft den 1. juli 2024.

Baggrund for lovændringen

Den 23. januar 2024 blev et nyt lovforslag om obligatorisk tidsregistrering vedtaget i Danmark (Arbejdstidsloven), som følge af en  EU-domstols afgørelse fra 2019.


Den nye lov om tidsregistrering, der træder i kraft den 1. juli 2024, påbyder alle arbejdsgivere at sikre, at deres medarbejderes daglige arbejdstid registreres for at sikre overholdelse af EU’s Arbejdsdirektiv, der bl.a. omfatter regler for hviletid, maksimal ugentlig arbejdstid og pauser.


Krav til arbejdsgivere

I henhold til den i dag gældende Arbejdsmiljølovs §§ 50 og 51 skal alle arbejdsgivere sikre deres medarbejdere en daglig hvileperiode på 11 timer samt mindst én ugentlig fridag.


Ved den nye arbejdstidslov maximeres den ugentlige arbejdstid som hovedregel til 48 timer, og der indføres krav om, at der for alle medarbejdere – uafhængigt af ansættelsesform – foreligger dokumentation i form af tidsregistrering.   


Der gælder enkelte fagspecifikke undtagelser og særregler, herunder for mobile lønmodtagere, medarbejdere med natarbejde samt særligt risiko fyldt arbejde, og så gælder der en undtagelse for selvtilrettelæggere.


Selvtilrettelæggere kan således undtages for de nye regler om tidsregistrering og reglerne i arbejdstidsloven i øvrigt. En medarbejder er selvtilrettelægger, når den pågældendes arbejdsopgaver ikke tillader forudbestemt planlægning af arbejdstiden på grund af arbejdets art, eller når medarbejderen besidder ledelsesmæssige beføjelser og derfor tilrettelægger sin arbejdstid selv. Et eksempel på dette er medarbejdere i et højere ledelseslag, fx afdelingsledere eller direktører. Da der er tale om en undtagelse til hovedreglen, kan begrebet ”selvtilrettelægger” ikke udvides til at omfatte andre medarbejdere end de, hvor det konkret vurderes, at forudbestemt planlægning ikke er mulig. Anvendelse af undtagelsen for selvtilrettelæggere, kræver at der udarbejdes et tillæg til medarbejderens nuværende ansættelseskontrakt.


Tidsregistreringssystemer

Arbejdsgivere kan frit vælge, hvilket tidsregistreringssystem, de vil bruge, så længe det er ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt”. Det kan være lige fra et Excel ark til et mere avanceret tidsregistreringssystem. Det er tilstrækkeligt at registrere den samlede daglige arbejdstid.

GDPR

Af hensyn til persondatareglerne


  1. skal lønmodtageren altid have adgang til egne oplysninger i tidsregistreringssystemet og
  2. oplysningerne skal opbevares i 5 år, så medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan beregnes.


Sanktioner og overholdelse

Ved manglende overholdelse af de nye regler risikerer arbejdsgivere sanktioner i form af godtgørelser til medarbejdere og bøder. Arbejdstilsynet kan tillige gribe ind ved at forbyde eller begrænse mulighederne for at overskride 48-timers reglen fremadrettet.


Focus Advokater bemærker

Vi anbefaler, at du som arbejdsgiver udarbejde en klar politik for registrering af arbejdstid, som præcist specificerer, hvilke data der skal indsamles og metoden hertil. Denne politik bør være en del af medarbejderhåndbogen. Relevante HR-dokumenter bør ligeledes opdateres for at minimere fejl og sikre dokumentationen og overholdelse af lovgivningen.


Der skal inden lovens ikrafttræden, den 1. juli 2024, etableres et tidsregistreringssystem i overensstemmelse med det nye regelsæt.


Det skal fastlægges hvilke medarbejdere, der er selvtilrettelæggere, og der skal udarbejdes et tillæg til de pågældendes ansættelseskontrakter.


Endelig bør det sikres, at virksomhedens standardkontrakter opdateres i forhold til de funktioner, hvor selvtilrettelæggelse er en mulighed.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Focus Advokater logo
Odense
Cortex Park Vest 3
5230 Odense M
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Strejke i søsterselskabet
Strejke i søsterselskabet
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
I går
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted