Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

Delacour
08/01/2018
Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

Den 1. januar 2018 trådte Lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Læs mere om hvad det betyder af ændringer.


Lov om ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven er en modernisering af lov om ægteskabets retsvirkninger (Retsvirkningsloven), der stammer helt tilbage fra 1925. Den nye lov er således en konsekvens af, at både samfund samt familieformer har ændret sig meget siden da.

Loven ændrer ikke på det grundlæggende princip om, at der er formuefælleskab i ægteskabet, hvis ikke ægtefællerne har aftalt andet. Formuefællesskab betyder, at alt hvad ægtefællerne hver især ejer, som udgangspunkt skal ligedeles ved skifte i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Dog holdes visse aktiver, som f.eks. pensionsrettigheder og personskadeerstatning automatisk udenfor og skal derfor ikke ligedeles.


Særejereglerne udbygges


Ægtefællerne kan efter den nye lov stadig aftale særeje ved oprettelse af en ægtepagt. De oprindelige særejeformer ændres ikke, og det er derfor stadig muligt at aftale skilsmissesæreje, kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Med den nye lov udbygges reglerne om særeje med to helt nye særejeformer, nemlig sumsæreje og sumdeling.

Ved sumsæreje kan ægtefællerne nu aftale, at et bestemt beløb (sum), eksempelvis kr. 500.000, eller et bestemt beløb af værdien af et aktiv, skal være den ene ægtefælles særeje, mens resten af ægtefællernes formue skal indgå i delingsformuen og derfor deles.

Sumdeling er det modsatte af sumsæreje og betyder, at ægtefællerne kan aftale, at hele en ægtefælles formue skal være særeje med undtagelse af et nærmere bestemt beløb (sum) af formuen eller et bestemt aktiv, som altså skal indgå i delingsformuen. Det beløb/aktiv der skal indgå i delingsformuen, skal derfor deles ligeligt ved et skifte.

Både sumsæreje og sumdeling kan inflationssikres, ligesom det er muligt at vælge, at et beløb for sumdeling skal forhøjes med et årligt beløb, en procentsats eller anden optrapning.


Gaveægtepagter


Fra 1. januar 2018 er det ikke længere nødvendigt – uanset hvor stor en gave er – at oprette en gaveægtepagt ved gaver mellem ægtefæller, for at gaven er gyldig. Som en konsekvens af at det ikke længere er et gyldighedskrav, at der er oprettet gaveægtepagt, er muligheden for at omstøde gaver mellem ægtefæller i tilfælde af konkurs samtidig udvidet betydeligt. Denne udvidelse af reglerne for omstødelse er placeret i konkursloven. Med de nye regler i konkursloven, er der ikke længere en tidsbegrænsning for omstødelse, hvor der hidtil har været en to års regel.

Hvis en ægtefælle, som tidligere har givet den anden ægtefælle en gave, går konkurs, kan gaven omstødes uden tidsbegrænsning, hvis følgende to betingelser er opfyldt;

  1. gaven stod i åbenbart misforhold til gavegiverens økonomiske forhold, og

  2. gavemodtageren ikke kan bevise, at skyldneren (gavegiveren) hverken var eller i forbindelse med gaven blev insolvent og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.


Denne ændring sigter på at fjerne muligheden for ”kone finten”, hvor eksempelvis hus og biler mv. gives til den anden ægtefælle, så gavegiverens kreditorer ikke kan få del i tingenes værdi.

Har ovenstående givet anledning til spørgsmål, ønsker du hjælp til oprettelse af en ægtepagt, eller har du spørgsmål til ægtefællers økonomiske forhold i øvrigt, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, som har mange års erfaring inden for dette område.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted