Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny ferielov: Ferielovs­udvalget har afgivet betænkning

Kromann Reumert
01/09/2017
Ny ferielov: Ferielovs­udvalget har afgivet betænkning
Ferielovsudvalget har nu afgivet den ventede betænkning til regeringen med forslag til en ny ferielov. Med forslaget anbefaler Ferielovsudvalget blandt andet, at alle nyansatte har ret til betalt ferie i deres første år på arbejdsmarkedet.
Ferielovsudvalget blev nedsat i august 2015 med den opgave at komme med et forslag til en ny ferielov. Formålet var blandt andet at modernisere og sikre de danske feriereglers overensstemmelse med EU-retten.

Ferielovsudvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, som nu er blevet enige om et forslag til en ny ferielov.

Hvis Ferielovsudvalgets forslag til en ny ferielov bliver vedtaget i Folketinget, vil loven træde i kraft fra 1. september 2020. Forslaget omfatter både private og offentlige arbejdsgivere.
Overgang til samtidighedsferie – optjening og afholdelse
Ifølge forslaget til den nye ferielov vil alle lønmodtagere have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Det vil sige, at en lønmodtager fortsat optjener fem ugers betalt ferie om året.

Med den nuværende danske ferielov optjenes ferie i kalenderåret fra januar til december. Optjent ferie kan dog først afholdes fra 1. maj året efter, hvilket betyder, at der kan gå op til 16 måneder, før nyansatte på arbejdsmarkedet har optjent ret til betalt ferie. Det er netop denne del af loven, som EU-Kommissionen tidligere har vurderet i strid med arbejdstidsdirektivet.


Ferieåret


Ferielovsudvalget har derfor anbefalet, at ferieloven ændres ved at indføre samtidighedsferie. Det vil sige, at lønmodtagere fremover skal optjene og afvikle deres ferie på samme tid over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august (ferieåret).


Ferieafholdelsesperioden


Lønmodtageren vil ifølge forslaget kunne afholde ferien i yderligere 4 måneder, således at ferien kan afvikles fra den 1. september til den 31. december året efter, så der samlet er 16 måneder til at afholde ferien (ferieafholdelsesperioden). Formålet med ferieafholdelsesperioden er at øge fleksibiliteten med hensyn til afholdelse af ferie, så der eksempelvis kan gemmes optjent ferie til afholdelse i efterårsferien eller omkring jul. Hvis forslaget bliver gennemført, vil det betyde, at alle nyansatte får ret til betalt ferie fra det første år på arbejdsmarkedet.


Betaling under ferie


Ferielovsudvalget anbefaler at videreføre den nuværende ordning med to former for feriebetaling i form af enten feriegodtgørelse eller ferie med løn og ferietillæg.


Fravigelighed


Ferielovsudvalget har vurderet, at det er bedst i overensstemmelse med den danske arbejdsmarkedsmodel, at den nye ferielov skal kunne fraviges ved kollektiv overenskomst, så længe fravigelsen opfylder de krav til ferieretten, der følger af EU-retten og Danmarks øvrige internationale forpligtelser.

Udvalget har anbefalet, at ferielovens regler – som hidtil – ikke kan fraviges igennem individuel aftale til skade for lønmodtageren, medmindre dette klart fremgår af loven. Udvalget er endvidere blevet enige om, at den omtalte fravigelse kun kan ske i en aktuel, konkret situation, hvilket vil være en ændring i forhold til den nuværende ferielov (eksempelvis vedrørende udskydelse af ferie).


Overgangsordning – perioden indtil 2020


Ved overgangen til samtidighedsferie vil lønmodtagerne have optjent ret til ferie efter den nuværende ferielov, som endnu ikke er afviklet. På overgangstidspunktet den 1. september 2020 vil lønmodtagerne begynde at optjene ny ferie, som kan afholdelse løbende samtidigt. Dette vil medføre, at en lønmodtager ville kunne optjene ti ugers ferie til samtidig afholdelse i det første år med samtidighedsferie. Med henblik på at afværge konsekvenserne for samfundsøkonomien og arbejdsgivernes likviditet og drift ved afvikling af ti ferieuger i ét og samme år anbefaler Ferielovsudvalget en overgangsordning.

Ferielovsudvalget har forslået en ordning, hvor en lønmodtager som udgangspunkt skal have fem ugers betalt ferie i overgangsåret, og at ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 hensættes uden mulighed for afholdelse eller umiddelbar udbetaling. Det bliver således i henhold til forslaget ikke muligt at holde mere end fem ugers ferie i overgangsåret.

Ferielovsudvalget anbefaler, at udbetalingen af hensatte feriepenge ikke skal ske ved overgangsåret, men at udbetalingen udskydes til det tidspunkt, hvor lønmodtageren har afgang fra arbejdsmarkedet. Det foreslås herudover, at feriepengene sikres mod arbejdsgiverens eventuelle konkurs, og at der skal ske en forrentning af midlerne.


Kromann Reumert bemærker


Kromann Reumert bemærker, at forslaget indeholder væsentlige ændringer i de gældende regler, hvor overgangen til samtidighedsferie må anses for den væsentligste. Overgangen til samtidighedsferie vil medføre en betydelig negativ likviditetspåvirkning for arbejdsgiverne. Hvis forslaget til ferieloven bliver fremsat og vedtaget, vil det kræve ændringer i arbejdsgiveres ferieudbetalinger samt kræve ændringer i mange ansættelseskontrakter og personalepolitikker. Herudover vil arbejdsmarkedets parter skulle tilpasse kollektive overenskomster i overensstemmelse med indholdet af en ny ferielov.

Kromann Reumert vil løbende følge fremsættelsen af lovforslaget og behandlingen heraf.

Se Beskæftigelsesministeriets oversigt her.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted