Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny EU-domstolsafgørelse: Investeringsforeninger er mere end investering i værdipapirer

Bech Bruun
16/12/2015
Ny EU-domstolsafgørelse: Investeringsforeninger er mere end investering i værdipapirer
EU-domstolen traf den 9. december 2015 afgørelse i Fiscale Eenheid (C-595-13; Staatssecretaris van Financiën mod Fiscale Eenheid X NV cs) og fastslog, at momsfritagelsen for investeringsforeninger også gælder selskaber, der investerer i andre typer af aktiver end værdipapirer. EU-domstolen fandt derimod ikke, at begrebet ”forvaltning” omfatter den faktiske drift af en investeringsforenings faste ejendom.

Sagens hovedspørgsmål

Hovedspørgsmålene i sagen var (i) om selskaber, hvis eneste formål er at investere den indskudte formue i fast ejendom, kan anses for en investeringsforening omfattet af momsdirektivet og (ii) – i bekræftende fald – om begrebet ”forvaltning” omfatter den faktiske drift af investeringsforeningens faste ejendom, selvom forvaltningen er uddelegeret til tredjemand.

Generaladvokaten havde i sit forslag til afgørelse lagt op til, at begge spørgsmål skulle besvares bekræftende. EU-domstolen besvarede dog alene det første spørgsmål bekræftende, og afviste herved, at begrebet ”forvaltning” omfatter den faktiske drift af investeringsforeningens faste ejendom.

Hvornår er et selskab en ”investeringsforening”?

Det fremgår af EU-domstolens afgørelse, at det afgørende ikke er de aktiviteter, der bliver investeret i, men derimod om selskabet er underlagt statsligt tilsyn og konkurrerer med de traditionelle kollektive investeringsinstitutter.

Hvornår er en ydelse ”forvaltning”?

I forhold til spørgsmålet om omfanget af ”forvaltning” fastslår EU-domstolen, at det alene omfatter ydelser, der skal ”udgøre specifikke og væsentlige elementer for forvaltningen af investeringsforeninger”, og at ”en investeringsforenings specifikke aktivitet består af kollektiv investering af den tilvejebragte kapital”.

I den konkrete situation fandt EU-domstolen, at de specifikke aktiviteter for en investeringsforening, der investerer i fast ejendom, bl.a. omfatter udvælgelse, køb og salg af fast ejendom og administrative og regnskabsmæssige opgaver. EU-domstolen fandt derimod ikke, at den faktiske drift af den faste ejendom udgjorde en momsfritagen aktivitet, da driften har til formål at beskytte og øge investeringen. Dette er ifølge EU-domstolen uadskilleligt forbundet med alle typer af investeringer.

Konsekvens af afgørelsen

Afgørelsen får betydning ikke blot for selskaber, der investerer i fast ejendom, men også for selskaber, der investerer i andre aktivtyper, forudsat (i) at selskabet er underlagt statsligt tilsyn, og (ii) at selskabet har investorer, hvis afkast afhænger af selskabets resultat, og som bærer risikoen for deres respektive investeringer.

Kravet om at selskabet skal være underlagt statsligt tilsyn er nyt og kan betyde, at selskaber, der tidligere har været omfattet af fritagelsen, ikke vil være det fremover og vice versa. Det vil derfor være vigtigt for de pågældende selskaber at få undersøgt, hvorvidt de ydelser, som selskabet har modtaget, er eller burde have været momsfrie.

På baggrund af EU-domstolens afgørelse er det sandsynligt, at SKAT vil revidere det udsendte udkast til styresignal vedrørende investeringsforeninger, så fortolkningen heraf stemmer overens med EU-domstolens fortolkning.

Som følge af EU-domstolens bemærkninger vedrørende omfanget af begrebet ”forvaltning” må det afgørende herefter være, om den pågældende aktivitet kan anses som særlig for den specifikke type af investering, eller om der blot er tale om en generel ydelse, der skulle have været afholdt, uanset hvilket aktiv der var investeret i.

Vi har erfaring med at rådgive investorer og leverandører med at vurdere, om bestemte typer fællesinvesteringer kan kvalificere som ”investeringsforeninger”, og om bestemte typer ydelser kan anses som ”forvaltning”.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny regulering af demokratiske virksomheder
Ny regulering af demokratiske virksomheder
03/07/2024
Selskabsret, Øvrige
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
04/07/2024
Øvrige
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
05/07/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted