Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny EU-dom om betydningen af beskyttelsesforanstaltninger ved screening under EU’s habitatdirektiv

Bech Bruun
07/05/2018
Ny EU-dom om betydningen af beskyttelsesforanstaltninger ved screening under EU’s habitatdirektiv
Præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af EU's habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, der pålægger medlemsstaterne i EU en række forpligtelser og særlige prodcedurer, der skal sikre opretholdelse elller genoprettelse af en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og særlige bevaringsområder.


Sagen angår en anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Den Irske High Court i en sag mellem en ikke-statslig miljøbeskyttelsesorganisation og Coillte Teoranta, et irsk statsejet selskab.


Tvisten i hovedsagen


Tvisten vedrører vurderingen af den potentielle virkning af nedlægningen af et kabel, som tilslutter en vindmøllepark til elnettet i forhold til to særlige bevaringsområder i Irland. Bevaringsområdet udgør et levested for den irske underart af ferskvandsperlemuslingen.

På baggrund af en udarbejdet screeningsrapport over projektet blev det af Coillte afgjort, at det ikke i forhold til det konkrete projekt var nødvendigt at foretage en egentlig vurdering som omhandlet i habitatsdirektivets artikel 6, stk. 3 (habitatkonsekvensvurdering). Dette blev begrundet hovedsageligt i afstanden mellem kablet og bevaringsområderne, samt de allerede foretagede beskyttelsesforanstaltninger i projektets udformning beskrevet i screeningrapporten.


Det præjudicielle spørgsmål


Den forelæggende ret ønsker nærmere bestemt oplyst, om foranstaltninger med henblik på at undgå eller reducere en plans eller et projekts skadelige virkninger på en berørt lokalitet på tidspunktet for den indledende vurdering efter artikel 6, stk. 3 (screeningen) kan tages i betragtning med henblik på at afgøre, om det er nødvendigt at foretage en vurdering af planens eller projektets virkning på denne lokalitet (habitatkonsekvensvurdering).


Dommen


Domstolen anførte bl.a., at det forhold, at der tages hensyn til foranstaltninger med henblik på at undgå eller reducere de skadelige virkninger af en plan eller et projekt i forbindelse med den indledende vurdering efter artikel 6, stk. 3, i sig selv medfører, at det er sandsynligt, at lokaliteten påvirkes væsentligt, og dermed at der skal foretages en egentlig habitatkonsekvensvurdering.

Domstolen udtalte endvidere, at såfremt der allerede blev taget hensyn til sådanne foranstaltninger i forbindelse med den indledende vurdering (screening), vil dette kunne skade habitatdirektivets effektive virkning i almindelighed og vurderingsfasen i særdeleshed, eftersom vurderingen dermed ville miste sin genstand, og der ville foreligge en risiko for en fordrejning af denne vurderingsfase, der udgør en væsentlig garanti i habitatdirektivet.

Domstolen afgjorde under henvisning hertil, at habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 skal fortolkes således, at foranstaltninger med henblik på at undgå eller reducere en plans eller et projekts skadelige virkninger på et område, ikke kan indrages i den indledende vurdering (screening) af, hvorvidt en plan eller et projekt kan påvirke en beskyttet lokalitet væsentligt, og om der i forlængelse heraf skal udarbejdes en konsekvensvurdering af en plans eller et projekts virkninger på et område.

Se hele dommen her.


Bech-Bruuns kommentarer


Dommen er interessant, da den bidrager yderligere til afgrænsningen af, hvilke forhold myndigheder kan indrage i forbindelse med den indledende vurdering (screening) efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, med henblik på at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt at udarbejde en habitatkonskvenvsvurdering for en plan eller et projekt.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Miljøskadelovens anvendelse i Nordic Waste-sagen
Miljøskadelovens anvendelse i Nordic Waste-sagen
18/01/2024
Miljøret
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
24/01/2024
Miljøret, Energi og forsyning
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
12/04/2024
Miljøret, EU-ret
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
02/05/2024
EU-ret, Compliance, Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted