Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny domspraksis fra EU-Domstolen med stor betydning for danske skatteydere

TVC Advokatfirma
14/03/2019
Ny domspraksis fra EU-Domstolen med stor betydning for danske skatteydere
TVC Advokatfirma logo

EU-domstolens domme af den 26. februar 2019 er afsagt i tilknytning til de sager, der for indeværende verserer i Danmark om beneficial owner – dvs. retmæssig ejer – til renter, udbytter og royalties. Det forventes, at de får stor betydning for flere skatteydere.EU-Domstolen fastslår i sagerne, at der findes en generel misbrugsklausul i EU-retten, som medlemsstaterne er forpligtede til at anvende. Medlemsstaterne er således forpligtede til at nægte skatteyderen at drage nytte af de fordele, der er hjemlet i (hele) EU-retten, når skatteyderens handlinger er udtryk for misbrug.

Det har tidligere været fremført, at hvis et land har inkorporeret regler/rettigheder, der følger af EU-retsakter i national lovgivning, kan myndighederne ikke med henvisning til misbrug fratage borgerne de rettigheder, der er inkorporeret i den nationale lovgivning. Dette medmindre der i national lovgivning – skreven eller uskreven ret – er hjemmel til at bortse fra misbrugstilfælde.

EU-Domstolen har nu med den seneste praksis slået fast, at de danske domstole ikke er begrænsede i at påberåbe sig misbruget, selvom der ikke er indført en national lovhjemmel herom på det omhandlede tidspunkt i sagerne.

Ved bedømmelsen af hvorvidt udbytte- og rentemodtagerne er beneficial owners, har EU-Domstolen også – i modsætning til generaladvokatens opfattelse – slået fast, at man kan inddrage OECDs senere kommentarer til modeloverenskomsten – også selvom disse ikke har direkte ophav i den EU-retlige demokratiske proces. Uanset udfaldet af de danske beneficial owner-sager har EU-Domstolen imidlertid skabt et hul i den beskyttelse, som EU-skatteborgere har i direktiver mv. Dette skyldes, at EU-Domstolen nu har slået fast, at har en skatteyder forsøgt at misbruge EU-retten, kan skatteyderen ikke samtidig påberåbe sig fordele af hverken direktivfastsat lempelig beskatning eller sågar traktatens diskrimineringsforbud.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek bemærker i den forbindelse, at EU-Domstolens dom gør det ekstremt vigtigt, at man ved skatteplanlægning er helt sikker på, at man holder sig inden for lovens ordlyd og ånd, så man ikke bevæger sig i gråzoner – ellers er der ingen kære EU, hvis det viser sig, at skatteyder gik for tæt til kanten.

Dommene og de særligt relevante præmisser omtales nærmere i en artikel udarbejdet af skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek.

Klik her for at læse nærmere om artiklen.


Har du behov for rådgivning


Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted