Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger

Kromann Reumert
10/02/2021
Ny dom om tinglysnings­afgift ved adkomst­ændringer i forbindelse med omstrukturer­inger
Kromann Reumert logo
I en nyligt afsagt dom slår Højesteret fast, at interessentskaber og andre transparente enheder kun skal betale den faste tinglysningsafgift, og ikke – som sædvanligt ved tinglysning af ejerskifte – tillige en afgift på 0,6 % af ejerskiftesummen ved adkomstændringer i forbindelse med omstruktureringer.

Den 2. februar 2021 afsagde Højesteret dom i en sag om tinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver mellem selskaber. Sagens omdrejningspunkt er tinglysningsafgiftslovens § 6 a, hvorefter tinglysningsafgiften af adkomstændringer i forbindelse med selskabers omstruktureringer alene udgør en fast afgift på 1.750 kr.


Tinglysningsafgiftslovens § 6 a sikrer, at selskaber ved visse omstruktureringer ikke skal betale den variable tinglysningsafgift på 0,6% af ejerskiftesummen.


Kort om sagen

Sagen handlede om et interessentskab, der foretog et apportindskud af bygninger og lejekontrakter i et partnerselskab mod et vederlag, der udelukkende bestod af aktier i partnerselskabet.


Spørgsmålet i sagen var, om transaktionen var omfattet af undtagelsen i tinglysningsafgiftslovens § 6 a, så det udelukkende var den faste tinglysningsafgift på 1.750 kr. (på daværende tidspunkt 1.400 kr.), der skulle betales. Højesteret skulle i den forbindelse særligt tage stilling til, om et interessentskab var omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 a anvendelsesområde.


Det var Skatteministeriets opfattelse, at et interessentskab ikke var omfattet af undtagelsen i tinglysningsafgiftslovens § 6 a under henvisning til, at transaktionen ikke ville kunne gennemføres skattefrit som en ”tilførsel af aktiver” efter fusionsskattelovens regler, idet et interessentskab er skattemæssigt transparent.


Højesterets dom

Højesterets flertal kom frem til, at interessentskabets apportindskud var omfattet af undtagelsesreglen i tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Højesteret fandt derfor ikke holdepunkter for, at der skulle foretages en indskrænkende fortolkning af tinglysningsafgiftslovens § 6 a.


I den forbindelse bemærkede Højesterets flertal, at det ikke med tilstrækkelig klarhed fremgår af lovgrundlaget, at det, i forhold til tingslysningsafgiftslovens § 6 a, er et krav, at transaktionen foretages af selskaber, som ville kunne gennemføre transaktionen skattefrit efter fusionsskattelovens regler.


Vores bemærkninger

Højesterets dom er med til at skabe klarhed om anvendelsesområdet for tinglysningsafgiftslovens § 6 a, herunder hvilke selskabstyper der kan deltage i omstruktureringer, uden at der skal afregnes en variabel tinglysningsafgift ved adkomstændringer.


Efter skattemyndighedernes praksis har partnerselskaber kunnet anvende undtagelsen i tinglysningslovens § 6 a. I forbindelse med sagen gjorde Skatteministeriet gældende, at denne praksis har været i strid med loven. Det kan på baggrunden af Højesterets dom konkluderes, at denne praksis har været lovlig.


Med Højesterets dom er der skabt et klart grundlag for, at interessentskaber kan benytte undtagelsesreglen i tinglysningsafgiftslovens § 6 a i forbindelse med en "tilførsel af aktiver".

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted