Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ny dom fra Sø- og Handels­retten om vedtagelsen af Udvidede Danske Betingelser 2010

Kromann Reumert
18/06/2019
311
Ny dom fra Sø- og Handels­retten om vedtagelsen af Udvidede Danske Betingelser 2010
Kromann Reumert logo
En ny dom fra Sø- og Handelsretten slår fast, at en henvisning til Udvidede Danske Betingelser 2010 i et forsikringsselskabs generelle forsikringsvilkår er nok til at gøre betingelserne gældende. I denne nyhed kan du læse mere om dommen, og hvilken betydning den får.

Sagens omstændigheder

Sagen angik en transport af tobaksvarer, som et salgs- og logistikselskab (S) havde kontraheret en fragtfører (T) til at udføre. Forud for transporten blev tobaksvarerne om fredagen pakket af S ved en af S' terminaler. Senere samme dag blev varerne læsset på trailere af T og kørt til en anden terminal inden for samme terminalområde. Ifølge planen skulle tobaksvarerne derefter køres ud til modtagerne om søndagen. Varerne blev dog stjålet fra trailerne lørdag nat, da de stod parkeret ved terminalen.

S havde udtaget transportforsikring hos et forsikringsselskab (F). Transportforsikringen var sendt i udbud og tegnet gennem en forsikringsmægler. Det fremgik af F's generelle forsikringsbetingelser, at Udvidede Danske Betingelser 2010 var gældende, medmindre andet måtte være aftalt i den enkelte police.

Ifølge § 7 i Udvidede Danske Betingelser 2010 indtræder forsikringsdækningen "(…) når den forsikrede genstand løftes eller flyttes i bygning eller ved lager på det for transporten gældende afgangssted, og dette foregår direkte i forbindelse med læsning på eller i transportmidlet for umiddelbart herefter at påbegynde transporten."

Parternes synspunkter
F afviste at udbetale forsikring og gjorde i den efterfølgende retssag gældende, at på tidspunktet for tyveriet, var forsikringsdækningen ikke indtrådt, eftersom godset ikke blev læsset i transportmidlet for umiddelbart herefter at påbegynde transporten, jf. § 7 i Udvidede Danske Betingelser 2010.

S gjorde på sin side gældende, at Udvidede Danske Betingelser 2010 ikke fandt anvendelse, da de ikke kunne anses for vedtaget, idet S ikke havde modtaget betingelserne i tillæg til forsikringspolicen.

S gjorde yderligere gældende, at forsikringsdækningen var indtrådt på tidspunktet for tyveriet under henvisning til, at ansvaret for godset var overgået til T ifølge S og T's transportaftale.

Endelig gjorde S gældende, at skaden under alle omstændigheder var omfattet af forsikringsaftalens særlige bestemmelser vedrørende konsolidering, hvorefter forsikringen var udvidet til at dække forsikrede genstande, som midlertidigt var stoppet i det almindelige transportforløb med det formål at foretage konsolidering.


Sø- og Handelsrettens dom


Sø- og Handelsretten fandt, at Udvidede Danske Betingelser 2010 var aftalt mellem parterne, uanset at S ikke havde modtaget betingelserne i tillæg til forsikringspolicen. Ved afgørelsen heraf lagde Sø- og Handelsretten vægt på, at forsikringen var tegnet igennem en professionel forsikringsmægler, og at forsikringen udtrykkeligt henviste til Udvidede Danske Betingelser 2010.

Sø- og Handelsretten fastslog desuden, at forsikringsdækningen ikke var begyndt på tidspunktet for tyveriet. Retten udtalte i den forbindelse, at forsikringen kun indtræder ved læsningen, hvis der i umiddelbar tidsmæssig forlængelse heraf påbegyndes en transport, jf. § 7 i Udvidede Danske Betingelser.

Retten bemærkede derudover, at det var uden betydning for forståelsen af § 7 i Udvidede Danske Betingelser 2010, at ansvaret for godset i det indbyrdes forhold mellem S og T var overgået til T.

Endelig bemærkede retten, at forsikringsbetingelsernes særlige bestemmelse om konsolidering ikke fandt anvendelse, da transporten ikke var påbegyndt på tidspunktet for tyveriet.

F skulle derfor ikke yde dækning til S.

Læs Sø- og Handelsrettens dom af 28. marts 2019.


Kromann Reumerts kommentarer


Dommen er interessant, fordi den bekræfter, hvor lidt der skal til, for at velkendte forsikringsbetingelser anses for at være vedtaget. En klar henvisning til Udvidede Danske Betingelser 2010 i forsikringens generelle vilkår er nok - i hvert fald når en professionel forsikringsmægler har været involveret i aftaleindgåelsen.

Desuden viser dommen, at det er uden betydning for forsikringsdækningens indtræden, at fragtføreren har overtaget ansvaret for godset ifølge fragtførerens og ordregiverens aftale. Der kan derfor opstå situationer, hvor fragtføreren vil være ansvarlig for en bortkomst, fordi han anses at have godset i sin varetægt, men hvor tabet ikke er dækket af ordregiverens vareforsikring, fordi transporten i den sammenhæng ikke anses for påbegyndt.

Fortolkningen i dommen af Udvidede Danske Betingelser 2010's bestemmelse om forsikringsdækningens indtræden er på linje med tidligere praksis på området, herunder Sø- og Handelsrettens dom af 19. marts 2007 i sag H 53/06.2007.

Den relevante del af bestemmelsen i § 7 i Udvidede Danske Betingelser 2010 om forsikringens begyndelse er videreført uændret i § 7 i Udvidede Danske Betingelser 2018. Dommen er derfor også et præjudikat ved fortolkningen af § 7 i den nyeste version af de danske standardbetingelser for vareforsikring.

 


 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 28.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
Speditøren ansvarlig for vandskade. Netværksreglen i NSAB 2000 kunne ikke anvendes
01/10/2020
Transportret
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
Kan man levere ved at vælte varerne af traileren?
28/09/2020
Transportret, Forsikring og erstatning
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
03/07/2020
Transportret
Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko
Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko
10/03/2020
Transportret
Kontraherende og udførende transportør ansvarlig for bortkomst af gods under søtransport
Kontraherende og udførende transportør ansvarlig for bortkomst af gods under søtransport
06/02/2020
Transportret
Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig
Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig
24/01/2020
Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted